Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Facultaire commissies FGB

De FGB-faculteit heeft een aantal commissies die het bestuur adviseren en/of ondersteunen.

Bekijk hieronder de facultaire commissies van FGB: 

Facultaire commissies

 • Examencommissie FGB (EC FGB)

  Binnen de faculteit FGB kennen we meerdere Examencommissies: Examencommissie FGB (EC FGB), Examencommissie Universitaire Lerarenopleiding (EC ULO) en de Examencommissie Educatieve Master Primair Onderwijs (EC EMPO).

  De Examencommissie FGB bestaat uit de Centrale examencommissie FGB en de drie cluster-specifieke examensubcommissies Bewegingswetenschappen (EC BW), Pedagogische Wetenschappen (EC PEDA) en Psychologie (EC PSY). Alle commissies worden ondersteund door het ambtelijk secretariaat.

  Meer informatie over de Examencommissie van FGB. 

  Bekijk de Onderwijs- en examenregelingen (OER) (Bachelor & Master) & Regelingen en richtlijnen (R&R)

 • Examencommissie Universitaire Lerarenopleiding

  Samenstelling examencommissie
  Drs. Janneke Riksen, Voorzitter
  Drs. Caspar Geraedts
  Dr. Anna Kaal

  Ambtelijk secretaris:
  Cynthia Lammers

  Contact
  Cynthia Lammers
  E: examencommissie.fgb@vu.nl

 • Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek (VCWE)

 • Veiligheidscommissie

  Veiligheid van proefpersonen, onderzoekers en technici is de belangrijkste en noodzakelijke randvoorwaarde om onderzoek te kunnen én mogen uitvoeren. Daarnaast moet onderzoek met proefpersonen of patiënten goedgekeurd worden door de Ethische (intern) of Medisch-Ethische Commissie (METC Amsterdam UMC). Veiligheid is één van de aspecten waar deze commissies naar kijken. Meer informatie over de Veiligheidscommissie van FGB

 • Onderdeelcommissie (ODC)

  Waar de Ondernemingsraad op centraal niveau de personeelsmedezeggenschap uitoefent, doen de onderdeelcommissies (ODC) dat op decentraal niveau. De rechten en bevoegdheden van de ODC's zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden, de Kaderregeling medezeggenschap en het instellingsbesluit. 

  Meer informatie over de ODC

 • PhD Education Committee (PEC)

  De PhD Education Committee (PEC) keurt de opleidingsgedeelte goed van de Opleidings- en Begeleidingsplannen van de PhD kandidaten die zijn aangesloten bij het faculteit. Daarbij beoordeelt de commissie ook binnengekomen aanvragen voor het facultaire talent fund en kandidaten voor de Junior Career Award, voorheen bekend als de Dissertation Award. De commissie komt regelmatig bij elkaar en kan benaderd worden via: pec.fgb@vu.nl.

  De commissieleden zijn:

  Prof.dr. Josh Tybur (interim chair), Department of Human Movement Sciences
  Dr. Mirjam Oosterman, Department of Educational and Family Studies
  Sjors van de Ven (PhD candidate), Department of Biological Psychology
  Kim Starreveld (PhD candidate), Department of Educational and Family Studies
  Maaike van Gameren (PhD candidate), Department of Human Movement Sciences
  Solveig Lund (secretary to the committee), FGB

 • Facultaire Bibliotheekcommissie

  De commissieleden van de Facultaire Bibliotheekcommissie zijn:

  Dr. Idsart Kingma (vertegenwoordigt de afd. Bewegingswetenschappen)
  Dr. Martin Gevonden (vertegenwoordigt de afd. Biologische Psychologie)
  Dr. Anders Schinkel (vertegenwoordigt de afd. Pedagogische- en Onderwijswetenschappen)
  Dr. Anne Marije Kaag (vertegenwoordigt de afd. Klinische,- Klinische Neuro- en Ontwikkelingspsychologie)
  Drs. Marlies de Vries (vertegenwoordigt de afd. Experimentele- en Toegepaste Psychologie)

 • Onderwijsadviescommissie POW

  De Onderwijsadviescommissie bestaat uit een team van onderwijskundigen, tevens werkzaam als junior docenten, binnen de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (FGB). De commissie begeleidt cursuscoördinatoren in het evalueren en verbeteren van de cursussen. Meer informatie over de Onderwijscommissie vind je op de afdelingspagina van Pedagogische en Onderwijswetenschappen.