Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderdeelcommissies VU

Laatst gewijzigd op 2 februari 2022
Waar de Ondernemingsraad op centraal niveau de personeelsmedezeggenschap uitoefent, doen de vijftien onderdeelcommissies (ODC) van faculteiten en diensten dat op decentraal niveau.

De OR heeft de OD's in samenspraak met het College van Bestuur ingesteld. De rechten en bevoegdheden van de ODC's zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden, de Kaderregeling medezeggenschap en het instellingsbesluit.

De onderdeelcommissies van de faculteiten en de diensten zijn formeel commissies van de OR. Via contactpersonen houden de OR en zijn onderdeelcommissies elkaar op de hoogte van allerhande relevante zaken.

Bovendien vormen de facultaire ODC's samen met de facultaire studentenraden de zogeheten facultaire Gezamenlijke Vergaderingen.

Ga naar het overzicht de leden van de ODC's van faculteiten en diensten