Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden, het beheer van de universiteit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Op de persoonlijke pagina’s van de CvB-leden staan ook hun nevenfuncties vermeld.

Het CvB werkt volgens het principe van een collegiaal bestuur. Dat houdt in dat ieder lid niet alleen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen portefeuille, maar ook voor de portefeuilles van de andere twee leden. De portefeuilleverdeling wordt onderling in het CvB afgesproken en afgestemd met de RvT.

Portefeuilleverdeling CvB

Portefeuilleverdeling CvB VU strategie 2020-2025

Leden

Het College van Bestuur wordt ondersteund door de Secretaris van het College van Bestuur

Drs. Bart van Leijen MPM

bart.van.leijen@vu.nl

Contactpersoon

  • Bart van Leijen
  • Secretaris van het College van Bestuur
Bart van Leijen, secretaris College van Bestuur - Vrije Universiteit Amsterdam