Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bestuurszaken

Bestuurszaken

De dienst Bestuurszaken (BZ) voert een breed palet aan instellingsbrede taken uit en verzorgt de strategische advisering en geïntegreerde ondersteuning van het College van Bestuur (CvB), de faculteiten, de diensten en de Raad van Toezicht.

De dienst werkt daarnaast nauw samen met de faculteiten én de andere diensten van de VU om de bestuurlijke agenda te realiseren en richting te geven aan de instellingsstrategie. De dienst is verantwoordelijk voor juridische advisering, onderzoeks- en valorisatiebeleid, wetenschappelijke integriteit, externe onderzoeksfinanciering, documentmanagement en archivering, Public Affairs, bedrijfsvoering en (eenheidsoverstijgende) project- en programmamanagement. Ook ondersteunt zij de Raad van Toezicht. 

Ook levert BZ procesmatige ondersteuning van beleid- en besluitvorming en draagt inhoudelijk bij aan diverse strategische dossiers. BZ bevordert tevens de VU-brede governance, control en compliance en draagt zorg voor academische plechtigheden als promoties en oraties. 

Directie Bestuurszaken

De directeur is eindverantwoordelijk voor de dienstverlening van Bestuurszaken. Hij adviseert en rapporteert aan het College van Bestuur en neemt deel aan VU-breed overleg bedrijfsvoeringsbeleid. Hij is voorzitter van het managementteam en geeft functioneel leiding aan de afdelingshoofden van waaruit de afdelingen worden aangestuurd en begeleid. Daarin wordt hij bijgestaan door experts op het gebied van HR, Financiën en Communicatie & Marketing.

Bijzondere functionarissen van de VU

Bestuurszaken kent verder een aantal bijzondere functionarissen die ieder met hun eigen expertise ten dienste staan van de VU-organisatie. Sommige functionarissen hebben een onafhankelijke positie en hebben een directe verbinding met het College van Bestuur.

Afdelingen Bestuurszaken

Contact Bestuurszaken

Locatie
VU Hoofdgebouw, 2e etage, gang D, kamer 26 (HG2D-26).