Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bestuurszaken

Bestuurszaken

De dienst Bestuurszaken (BZ) voert een breed palet aan instellingsbrede taken uit en verzorgt de strategische advisering en geïntegreerde ondersteuning van het College van Bestuur (CvB), de faculteiten, de diensten en de Raad van Toezicht.

De dienst werkt daarnaast nauw samen met de faculteiten én de andere diensten van de VU om de bestuurlijke agenda te realiseren en richting te geven aan de instellingsstrategie. De dienst is verantwoordelijk voor juridische advisering, onderzoeks- en valorisatiebeleid, wetenschappelijke integriteit, externe onderzoeksfinanciering, documentmanagement en archivering, Public Affairs en bedrijfsvoering. Ook levert BZ procesmatige ondersteuning van beleid- en besluitvorming en draagt inhoudelijk bij aan diverse strategische dossiers. BZ bevordert tevens de VU-brede governance, control en compliance en draagt zorg voor academische plechtigheden als promoties en oraties.

Daarnaast zijn de Internal Auditor en de Functionaris Gegevensbescherming bij BZ ondergebracht, naast de ondersteuning van de Raad van Toezicht. Sinds april 2020 is ook de VU Subsidiedesk (VU Grants Office) tijdelijk ondergebracht bij BZ.

Producten- en Dienstencatalogus 

Voor een overzicht van onze diensten verwijzen wij graag naar de Producten- en Dienstencatalogus van Bestuurszaken. De producten en diensten catalogus geeft een overzicht van de taken van de afdelingen waar de dienst BZ uit is opgebouwd. Voor elke afdeling is aangegeven wat de taakgebieden en ambities zijn en welke producten en/of diensten hieronder vallen.

Afdelingen Bestuurszaken