Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Raad van Toezicht

De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats na goedkeuring door de Ledenraad van de VUvereniging.

De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Leden

 • Drs. R. (Ron) Teerlink - voorzitter

  Ron Teerlink was vanaf 2013 lid en vanaf 2016 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Coöperatieve Rabobank U.A, tot september 2021. Hij was tevens voorzitter van de Algemene Ledenraad Rabobank.

  Daarvoor was hij Commissaris bij de Kas Bank (2010-2013), Chief Administrative Officer en Commissaris bij de RBS group (2008-2013), Chief Operating Officer en lid van de Raad van Bestuur bij de ABN Amro Bank (2006-2010). Tussen 1986 en 2006 vervulde hij diverse functies bij de ABN Amro Bank. Teerlink studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

  Ron Teerlink is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting VU tot 1 juli 2026.

  Huidige nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen Just Eat Takeaway.com N.V.
  • Lid Raad van Commissarissen NS
 • Drs. J.H.P.M. (Anne Marie) van der Wijst

  Anne Marie van der Wijst vervult vanuit haar eigen adviesbureau interim rollen als CFO bij verschillende organisaties. Tot 2017 was zij CFO en lid van de Raad van Bestuur van Transdev Holding BV. Daarvoor vervulde zij financiële functies en leidinggevende rollen bij Zodiac Aerospace Group BV en de Koninklijke Marine. 

  In de Raad van Toezicht vervult zij de functie van de voorzitter Audit- en Huisvestingscommissie.

  Anne Marie van der Wijst is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht Stichting VU tot 1 maart 2025.

  Huidige nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen HVC en voorzitter audit commissie
  • Lid Raad van Commissarissen Nederlands Loodswezen
  • Bestuurslid Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink
 • Prof. mr. dr. J.E. (Janne) Nijman

  Janne Nijman is hoogleraar History and Theory of International Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker aan het Amsterdam Center for International Law. Daarnaast is zij als hoogleraar Internationaal Recht verbonden aan het Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) in Geneve. Eerder was zij bestuursvoorzitter en wetenschappelijk directeur van het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag (2015-2022).

  Janne Nijman is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van stichting VU op voordracht van de medezeggenschap per 1 januari 2023.

  Huidige nevenfuncties:

   • Lid Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)
   • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting World Press Photo
   • Lid Raad van Toezicht Pax for Peace
   • Lid Internationale Jury UCLG Peace Prize
   • Voorzitter International Law Association Study Group over 'The Role of Cities in International law' (samen met Prof dr Helmut Aust)
 • Prof. dr. A.W.M. (Andrea) Evers

  Andrea Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en Wetenschappelijk Directeur (WD) van het Instituut Psychologie. Tevens is zij als Medical Delta hoogleraar Healthy Society verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze promoveerde in 2003 aan de Radboud Universiteit (cum laude). In 2011 werd ze benoemd als hoogleraar psychobiologie van somatische aandoeningen aan de Radboud Universiteit en in 2013 werd ze hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. 

  Andrea Evers is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht Stichting VU tot 1 juni 2025.

  Huidige nevenfuncties:

  • Hoogleraar Healthy Society Medical Delta (U Leiden, TU Delft, Erasmus U)
  • Lid KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
  • Lid adviesorgaan KNAW - Sociaal Wetenschappelijke Raad
  • Lid KHMW (Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen)
  • President SIPS (Society for Interdisciplinary Placebo Studies)
  • Bestuurslid Special Interest Group (SIG) Placebo and Pain IASP (International Association for the Studies of Pain)
  • Voorzitter PGMP (Platform Gezondheids- en Medisch Psychologie)
  • Lid wetenschappelijke adviescommissie – Corona Gedragsunit RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • Lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  • Lid van de raad van advies ESDAP (European Society for Dermatology and Psychiatry)
  • Lid Wetenschappelijke Advies Raad Diabetesfonds
  • Lid Wetenschappelijke Advies Raad Nierstichting
  • Lid Societal Impact Team (‘Maatschappelijk Impact Team MIT’) Covid and other pandemics

  Voor het volledige overzicht zie https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/andrea-evers#tab-5

 • Dr. T.B.P.M. (Tjark) Tjin-A-Tsoi

  Tjark Tjin-A-Tsoi is CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur TNO. Tot 1 juni 2022 was hij CEO van Stichting Sanquin en chairman van Sanquin Health Solutions Daarvoor was hij directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), algemeen directeur bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en directeur concurrentietoezicht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (nu ACM).

  Tjark Tjin-A-Tsoi is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht Stichting VU tot 1 september 2025.

  Huidige nevenfuncties

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)
  • Commissaris bij PreWonen (woningcorporatie)
  • Lid van de ‘Raad van Nesteliers’ (Raad van Advies) van de Koninklijke Marechaussee
  • Lid van de Raad van Toezicht van de Nationale Opera & Ballet
 • F.G.T. (Fernie) Maas MA – secretaris (contact)

  Fernie Maas is secretaris van de Raad van Toezicht VU. 

  Contact Fernie Maas:
  T 020 59 82493
  f.g.t.maas@vu.nl

  Managementassistent: Paulien Oosterhuis
  T 020 59 85320
  p.oosterhuis@vu.nl