Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

College van Decanen

Het College van Decanen bestaat uit de decanen van de faculteiten en wordt voorgezeten door de Rector Magnificus.

Het College van Decanen houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit, integriteit en reputatie van de universiteit. Het geeft in dit kader (desgevraagd of uit eigen beweging) advies over het onderwijs en de wetenschapsbeoefening aan het College van Bestuur en aan de Faculteitsbesturen.

Onderwerpen die specifiek het College van Decanen aangaan zijn onder andere de promoties, het hooglerarenbeleid en de verlening van ere-doctoraten.

SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN DECANEN

FaculteitNaam
Betawetenschappen (BETA)Aletta Kraneveld
School of Business and Economics (SBE)Arjen van Witteloostuijn
Geesteswetenschappen (FGW)René van Woudenberg
Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB)Maurits van Tulder
Religie en Theologie (FRT)Frank van der Duin Schouten
Rechtsgeleerdheid (RCH)Frank van Ommeren
Sociale Wetenschappen (FSW)Gregor Halff 
Tandheelkunde (ACTA)Hans Romijn
Geneeskunde (GNK)Saskia Peerdeman

Contact:
Bestuurssecretaris: Jackelien Weinans
j.f.j.m.weinans@vu.nl