Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Van wantrouwen naar vertrouwen

Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen

Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen kan, ook in (semi)publieke organisaties. Wetenschappelijke inzichten onderbouwen de principes en systematisch onderzoek laat zien dat het voordelen heeft. Organisaties waar professionals met vertrouwen met elkaar en met hun omgeving omgaan, presteren beter, zijn ‘responsiever’ en innovatiever. Ook laten ze een hoger welbevinden onder de medewerkers zien; werken vanuit vertrouwen is veel fijner. Zeker in sectoren waar een groeiend personeelstekort is, is overgaan naar werken vanuit vertrouwen dus belangrijk.

Sta jij als professional voor de uitdaging om meer vanuit vertrouwen leiding te geven en minder vanuit regels en controle? In de opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen leer je hoe je kunt leidinggeven vanuit de beginselen van vertrouwen en waarom dat een fijnere en effectievere manier van werken is. 

Inzichten en ervaringen vanuit onder meer de Bestuurskunde en Bedrijfskunde worden gecombineerd aangeboden. Dat levert gecombineerde inzichten op die je helpen om vanuit meerdere invalshoeken en een verbreed perspectief je persoonlijke aanpak te veranderen en daar met andere professionals over te kunnen communiceren.

Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen in het kort

 • Duur: 6 bijeenkomsten op woensdag (van 13.30 – 19.30 uur) en een afsluitende presentatiedag
 • Startmoment: 6 maart 2024 direct naar het programma
 • Kosten: € 3.995 (vrijgesteld van btw), inclusief studiemateriaal en gezamenlijke maaltijd. 
 • Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam

De leergang staat onder leiding van dr. Frédérique Six MBA. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het Zijlstra Center:

T +31 (0)20 - 598 9865
hetzijlstracenter@vu.nl

Voor wie?
De opleiding richt zich op professionals met een gedegen werkervaring, die zelf leidinggeven aan mensen en projecten (of daarmee te maken hebben) en de behoefte voelen om minder vanuit wantrouwende regels en controle en meer vanuit vertrouwen te werken en organiseren.

Van wantrouwen naar vertrouwen
Het werkterrein van publieke en (semi)publieke organisaties wordt uitgebreider en complexer. Bij gemeenten, bijvoorbeeld, zien we dat terug in het sociale domein vanwege de decentralisaties; in het fysieke domein vanwege de nieuwe omgevingswet; en in het veiligheidsdomein vanwege de aanpak van ondermijning en radicalisering. Bij semipublieke organisaties zien we maatschappelijke verantwoordelijkheden toenemen. Op al deze terreinen bestaat de roep om als organisatie meer samen – vanuit vertrouwen – met andere partijen op te trekken. Tijdens de opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen leer je als leidinggevende professional met deze uitdagingen om te gaan. 

De dominante sturingsvorm van overheden en (semi)publieke organisaties is op dit moment nog te vaak dat zij burgers en medewerkers vanuit wantrouwen benaderen. Contractrelaties en prestatieafspraken leiden tot een steeds grotere verantwoordingslast. Als zaken fout gaan, is de reflex vaak om meer regels en meer controle in te bouwen. Daardoor ontstaat een verstikkend web van regels en prestatieafspraken en wantrouwen wordt de dominante factor bij het leidinggeven en organiseren van het werk. De afwezigheid van vertrouwen leidt vaak tot risicomijdend gedrag en minder bereidheid tot innovatie.

Of het nu gaat om gezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs of veiligheid, steeds breder wordt erkend dat het huidige systeem voor het financieren, aansturen en controleren van publieke taken niet meer werkt. In 2019 publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een belangrijk advies Blijk van vertrouwen – anders verantwoorden voor goede zorg, met een analyse die goed aansluit bij de benadering van deze opleiding. Ook de analyse en oproep van Herman Tjeenk Willink ligt in dezelfde lijn.

Na een succesvolle afronding van de opleiding:

 • Heb je inzicht in verschillende perspectieven op sturen vanuit vertrouwen; je begrijpt de relevante literatuur, kent de grondslagen en je ziet de noodzaak van een multidisciplinaire benadering.
 • Heb je inzicht in de dynamiek en de processen van sturen vanuit vertrouwen versus wantrouwen en de onderliggende overtuigingen en hoe dat binnen organisaties werkt.
 • Heb je inzicht in de grondhouding van leidinggeven van jezelf en mensen met wie je samenwerkt, kun je omgaan met (morele) dilemma’s rond vertrouwen en wantrouwen en kun je een dialoog voeren en samenwerking aangaan met collega’s op basis van vertrouwen.
 • Weet je onder welke voorwaarden sturen vanuit vertrouwen mogelijk is en hoe je dat organisatorisch kunt inbedden in je eigen organisatie en binnen de samenwerking met andere organisaties
 • Heb je bij de toepassing van de opgedane inzichten in je eigen praktijk, nieuwe ervaring en persoonlijke vaardigheden ontwikkeld die je in je eigen praktijk verder kunt gebruiken. 
 • Leer je om vertrouwen te hebben in je eigen capaciteiten om vanuit vertrouwen te sturen, je versterkt jouw persoonlijke competenties hierbij.

  YouTube: Vertrouwen en wantrouwen op de werkvloer
  Jelle van Baardewijk in gesprek met universitair hoofddocent Bestuurskunde Frédérique Six (Vrije Universiteit Amsterdam) over het thema vertrouwen. "Het gaat om kwetsbaarheid en onzekerheid." 

Accreditaties

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

 • Esther Siesling & Jacqueline Serry
 • Programma coördinator