Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Van wantrouwen naar vertrouwen

Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen. Je leert hoe je kunt leidinggeven vanuit de beginselen van vertrouwen en waarom dat een fijnere èn effectievere manier van werken is.

Inhoud opleiding
De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten van vijf contacturen in de middag en avond (van 13.30 – 19.30 uur) en een afsluitende presentatiedag. De docenten zijn zowel wetenschappers die goed de vertaling naar de praktijk kunnen maken als praktijkexperts die hun ervaringen met sturen vanuit vertrouwen komen delen. Tijdens de opleiding worden gezamenlijk en in groepjes veel feitelijke casussen uitgewerkt. Daarnaast formuleren de deelnemers aan het begin van de opleiding vanuit hun werkpraktijk een eigen casus/werkopdracht, die gedurende de opleidingsperiode wordt uitgewerkt (academic action learning). Dat is een unieke leeraanpak en het resultaat is een advies of plan dat toepasbaar is voor de eigen werksituatie. De opleiding is deels dus ook een persoonlijk leertraject. Tijdens elke bijeenkomst wordt de voortgang van de eigen casus besproken en hoe die verder kan worden uitgewerkt met wat tijdens die bijeenkomst is behandeld. De casus/eindopdracht wordt uitgewerkt in een kort werkstuk (paper) met reflectie. De eigen opdracht kan bijvoorbeeld één specifiek verbetertraject betreffen maar ook een samenstel van meerdere kleinere organisatieverbeteringen. Meerdere benaderingen zijn dus mogelijk.

De opleiding is multidisciplinair: inzichten en ervaringen vanuit onder meer de Bestuurskunde, Bedrijfskunde en Rechten worden gecombineerd. Die gecombineerde inzichten helpen de deelnemers om vanuit meerdere invalshoeken hun persoonlijke aanpak te kunnen veranderen en om met andere professionals te kunnen communiceren hierover.

Tussen de bijeenkomsten zit telkens minstens vier weken. Zo is er voldoende tijd voor voorbereiding (literatuurstudie) en voor het uitwerken van de eigen casus. De vakanties worden vrijgehouden.

De deelnemers die aan tenminste vijf van de zes inhoudelijke bijeenkomsten hebben meegedaan en hun eindopdracht met voldoende resultaat hebben afgerond en gepresenteerd, ontvangen een diploma van de opleiding. In andere gevallen kan een certificaat van deelname worden verstrekt. De te bestuderen literatuur is multidisciplinair en wordt digitaal beschikbaar gesteld. Waar nodig gedurende het programma, bijvoorbeeld naar aanleiding van specifieke discussies, wordt tussentijds aanvullende literatuur aangereikt.

Programma
Bijeenkomst 1: Vertrouwen bouwen en behouden: inzicht in hoe de dynamiek van vertrouwen en wantrouwen werkt, met name in de publieke sector.
Bijeenkomst 2: Condities voor vertrouwen: wat maakt dat je wel of niet vanuit vertrouwen kunt sturen? Wat is de relatie tussen controle/verantwoording en vertrouwen? Hoe werkt vertrouwen tussen organisaties anders dan tussen mensen?
Bijeenkomst 3: Dialogisch leiderschap: Hoe creëer je de condities voor een vruchtbare dialoog binnen jouw organisatie en daarbuiten?
Bijeenkomst 4: Goede praktijken: casuïstische behandeling van aantal goede praktijken met aandacht voor politiek-bestuurlijke dimensie. Wat leren wij van die praktijk?
Bijeenkomst 5: Lerende bureaucratie en vertrouwen: hoe houdt een bureaucratische organisatie de burger scherp in beeld; hoe handelt zij sociaal rechtvaardig? Hoe kan een bureaucratische organisatie continu leren verankeren in de organisatiecultuur?
Bijeenkomst 6: Samenwerken vanuit vertrouwen: Wat vergt samenwerken in netwerken of ketens vanuit vertrouwen? Hoe kan je contracteren en aanbesteden vanuit vertrouwen?
Bijeenkomst 7: Slotbijeenkomst met presentatie: de deelnemers presenteren hun reflecties. Diploma-uitreiking. Afsluiting met borrel. 

Het uitgebreidere programma vind je verder onderaan deze pagina.

Meer informatie over deze opleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Dr. ir. Frédérique Six

Dr. ir. Frédérique Six

Lees meer
Frederique Six

Dr. Tjerk Budding

Dr. Tjerk Budding

Hoofddocent Public Sector Accounting aan de Vrije Universiteit (School of Business and Economics) en opleidingsdirecteur van de opleiding tot Public Controller. Tjerk doet onderzoek naar beheersingsvraagstukken binnen de publieke sector, heeft veel ervaring in het lesgeven aan professionals en kent de gemeentelijke praktijk goed. 

Bijeenkomst 1: Vertrouwen bouwen en behouden

Na een korte toelichting op de opzet van de opleiding en een kennismaking, gaan wij aan de slag met een interactief introductiecollege over vertrouwen bouwen en behouden door dr. ir. Frédérique Six MBA. Na het avondeten volgt een gezamenlijke reflectie. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 2: Condities voor vertrouwen 

De bijeenkomst begint met een interactief college van dr. Tjerk Budding RA over de relatie tussen vertrouwen en controle. Daarna volgt een introductie van de vertrouwensscan en gaan deelnemers deze scan toepassen op verschillende relaties in hun werk (zowel binnen de organisatie als met externen). Ook geeft Frédérique Six een college over vertrouwen tussen /in organisaties. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 3: Dialogisch leiderschap

In deze bijeenkomst leert prof. dr. Rens van Loon de deelnemers hoe om te gaan met morele dilemma’s en het  creëren van de condities voor een dialoog met collega’s en partners. Hierbij komen de dimensies van gevoel, ratio en non-verbaal gedrag aan de orde. Na afloop reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director over het college en maken zij de verbinding met processen van vertrouwen bouwen en behouden en met het omgaan met verstoringen. Ook wordt de relatie met de eigen praktijk/casus gemaakt. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 4: Goede praktijken

In deze bijeenkomst presenteren praktijkexperts hun ervaringen bij een aantal goede praktijken met ruim tijd voor vragen van en reflectie met de deelnemers. Hier is ook aandacht voor de politiek-bestuurlijke dimensie van sturen vanuit vertrouwen: met welke krachten en emoties binnen jouw eigen organisatie moet je rekening houden. Na afloop van de inleidingen reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director op wat zij hebben geleerd van de goede praktijken voor hun eigen praktijk. Verder wordt gezamenlijk een casus geanalyseerd en besproken; afhankelijk van de actualiteit zal daar op ingespeeld worden. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 5: Lerende bureaucratie en vertrouwen

In deze bijeenkomst behandelt dr. Arre Zuurmond, aan de hand van casussen uit zijn eigen praktijk, de overgang van Weber’s bureaucratie naar een dieplerende organisatie waar de burger centraal staat en oog is voor sociale rechtvaardigheidsvraagstukken. Deelnemers krijgen praktische handreikingen om effectief om te gaan met veranderingen in hun organisatie. Na afloop reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director over het college en maken zij de verbinding met processen van vertrouwen bouwen en behouden (omgaan met verstoringen). Ook wordt de relatie met de eigen praktijk/casus gemaakt. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 6: Drie bijzondere thema’s

In dit college kijken we naar samenwerking vanuit vertrouwen met andere organisaties. Het eerste thema is Samenwerken vanuit vertrouwen bij wicked problems en de rol van de Dinges, waar dr. Hans Bosselaar deelnemers interactief meeneemt in een model om anders naar netwerk- en ketensamenwerking te kijken. Het tweede thema is Contracteren en aanbesteden vanuit vertrouwen, waar mr. Tim Robbe deelnemers meeneemt in een praktijkcasus en een model presenteert om meer vanuit vertrouwen naar processen van aanbesteden en contracteren te kijken. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 7: Presentatie

Presentatie van de papers, afsluiting, diploma-uitreiking

Opdracht: eigen casus/praktijkprobleem uitwerken

Gedurende de doorlooptijd van deze opleiding passen de deelnemers hun kennis en inzichten direct toe in hun praktijk. Hiermee is deze opleiding direct van nut voor de organisatie waar de deelnemer werkt en heeft de opleiding ook elementen van een leerlab/leeratelieratelier in zich (academic action learning). Deelnemers werken tussen elke bijeenkomst aan hun eigen casus en rapporteren aan het einde van elke bijeenkomst terug over hun ervaringen en bevindingen; collega-deelnemers geven feedback. Uitdagingen waar men tegenaan loopt kunnen besproken worden. Tevens worden de nieuwe inzichten vertaald naar nuttige acties in de eigen praktijk voor de komende maand (op weg naar de volgende bijeenkomst). Tijdens de intake wordt de eigen casus al besproken.

 • Bijeenkomst 1 en 2

  Bijeenkomst 1: Vertrouwen bouwen en behouden

  Na een korte toelichting op de opzet van de opleiding en een kennismaking, gaan wij aan de slag met een interactief introductiecollege over vertrouwen bouwen en behouden door dr. ir. Frédérique Six MBA. Na het avondeten volgt een gezamenlijke reflectie. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

  Bijeenkomst 2: Condities voor vertrouwen 

  De bijeenkomst begint met een interactief college van dr. Tjerk Budding RA over de relatie tussen vertrouwen en controle. Daarna volgt een introductie van de vertrouwensscan en gaan deelnemers deze scan toepassen op verschillende relaties in hun werk (zowel binnen de organisatie als met externen). Ook geeft Frédérique Six een college over vertrouwen tussen /in organisaties. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

 • Bijeenkomst 3 en 4

  Bijeenkomst 3: Dialogisch leiderschap

  In deze bijeenkomst leert prof. dr. Rens van Loon de deelnemers hoe om te gaan met morele dilemma’s en het  creëren van de condities voor een dialoog met collega’s en partners. Hierbij komen de dimensies van gevoel, ratio en non-verbaal gedrag aan de orde. Na afloop reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director over het college en maken zij de verbinding met processen van vertrouwen bouwen en behouden en met het omgaan met verstoringen. Ook wordt de relatie met de eigen praktijk/casus gemaakt. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

  Bijeenkomst 4: Goede praktijken

  In deze bijeenkomst presenteren praktijkexperts hun ervaringen bij een aantal goede praktijken met ruim tijd voor vragen van en reflectie met de deelnemers. Hier is ook aandacht voor de politiek-bestuurlijke dimensie van sturen vanuit vertrouwen: met welke krachten en emoties binnen jouw eigen organisatie moet je rekening houden. Na afloop van de inleidingen reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director op wat zij hebben geleerd van de goede praktijken voor hun eigen praktijk. Verder wordt gezamenlijk een casus geanalyseerd en besproken; afhankelijk van de actualiteit zal daar op ingespeeld worden. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

 • Bijeenkomst 5 en 6

  Bijeenkomst 5: Lerende bureaucratie en vertrouwen

  In deze bijeenkomst behandelt dr. Arre Zuurmond, aan de hand van casussen uit zijn eigen praktijk, de overgang van Weber’s bureaucratie naar een dieplerende organisatie waar de burger centraal staat en oog is voor sociale rechtvaardigheidsvraagstukken. Deelnemers krijgen praktische handreikingen om effectief om te gaan met veranderingen in hun organisatie. Na afloop reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director over het college en maken zij de verbinding met processen van vertrouwen bouwen en behouden (omgaan met verstoringen). Ook wordt de relatie met de eigen praktijk/casus gemaakt. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

  Bijeenkomst 6: Drie bijzondere thema’s

  In dit college kijken we naar samenwerking vanuit vertrouwen met andere organisaties. Het eerste thema is Samenwerken vanuit vertrouwen bij wicked problems en de rol van de Dinges, waar dr. Hans Bosselaar deelnemers interactief meeneemt in een model om anders naar netwerk- en ketensamenwerking te kijken. Het tweede thema is Contracteren en aanbesteden vanuit vertrouwen, waar mr. Tim Robbe deelnemers meeneemt in een praktijkcasus en een model presenteert om meer vanuit vertrouwen naar processen van aanbesteden en contracteren te kijken. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

 • Bijeenkomst 7 + opdracht

  Bijeenkomst 7: Presentatie

  Presentatie van de papers, afsluiting, diploma-uitreiking

  Opdracht: eigen casus/praktijkprobleem uitwerken

  Gedurende de doorlooptijd van deze opleiding passen de deelnemers hun kennis en inzichten direct toe in hun praktijk. Hiermee is deze opleiding direct van nut voor de organisatie waar de deelnemer werkt en heeft de opleiding ook elementen van een leerlab/leeratelieratelier in zich (academic action learning). Deelnemers werken tussen elke bijeenkomst aan hun eigen casus en rapporteren aan het einde van elke bijeenkomst terug over hun ervaringen en bevindingen; collega-deelnemers geven feedback. Uitdagingen waar men tegenaan loopt kunnen besproken worden. Tevens worden de nieuwe inzichten vertaald naar nuttige acties in de eigen praktijk voor de komende maand (op weg naar de volgende bijeenkomst). Tijdens de intake wordt de eigen casus al besproken.

Contact en meer informatie

Praktische vragen

Neem contact op met Bureaumanager Brigitte Schouten via VU.sog@vu.nl. Of bel ons op: 020-5987497 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Deze opleiding incompany volgen?

Deze opleiding kan ook op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op jouw wensen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Jos Rath, j.h.rath@vu.nl of +31 (0)6 53 41 39 89.

Volg de VU School of Governance op social media

Contactpersoon