Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Van wantrouwen naar vertrouwen

Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen

Je leert hoe je kunt leidinggeven vanuit de beginselen van vertrouwen en waarom dat een fijnere en effectievere manier van werken is.

Inhoud opleiding
De opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen bestaat uit zes bijeenkomsten in de middag en vroege avond (van 13.30 – 19.30 uur) en een afsluitende presentatiedag. Tijdens de opleiding worden veel feitelijke casussen uitgewerkt. 

Aan het begin van de opleiding formuleer je vanuit je eigen werkpraktijk een eigen casus/werkopdracht, die je gedurende de opleidingsperiode uitwerkt (academic action learning). Deze unieke leeraanpak leidt tot een advies of plan dat direct toepasbaar is op jouw eigen werkvloer. De opleiding is dus deels ook een persoonlijk leertraject. Tijdens elke bijeenkomst wordt de voortgang van je eigen casus besproken en hoe je die verder kunt uitwerken met het behandelde lesmateriaal van die bijeenkomst. De casus/werkopdracht werk je uiteindelijk uit in een kort werkstuk (paper) met reflectie, die je op de afsluitende middag presenteert. Dit kan bijvoorbeeld één specifiek verbetertraject betreffen, maar ook een samenstel van meerdere kleinere organisatieverbeteringen. Meerdere benaderingen zijn mogelijk.

Docenten zijn zowel wetenschappers die goed de vertaling naar de praktijk kunnen maken, als praktijkexperts die hun ervaringen met sturen vanuit vertrouwen komen delen.

Tussen bijeenkomsten zit telkens tenminste vier weken, zodat er voldoende tijd voor voorbereiding (literatuurstudie) en het uitwerken van je casus is. Vakanties worden vrijgehouden.

Bij deelname aan tenminste vijf van de zes bijeenkomsten en het presenteren (met voldoende resultaat) van je eindopdracht, ontvang je na afloop een diploma. 

De eerstvolgende editie start op 11 oktober 2023. De overige data volgen binnenkort. Stuur alvast een mail naar hetzijlstracenter@vu.nl als je daarover geïnformeerd wil worden.

Programma

Bijeenkomst 1 - 11 oktober 2023: Vertrouwen bouwen en behouden
Inzicht in hoe de dynamiek van vertrouwen en wantrouwen werkt, met name in de publieke sector.

Bijeenkomst 2 - : Condities voor vertrouwen
Wat maakt dat je wel of niet vanuit vertrouwen kunt sturen? Wat is de relatie tussen controle/verantwoording en vertrouwen? Hoe werkt vertrouwen tussen organisaties anders dan tussen mensen?

Bijeenkomst 3 - : Dialogisch leiderschap
Hoe creëer je de condities voor een vruchtbare dialoog binnen jouw organisatie en daarbuiten?

Bijeenkomst 4 - : Goede praktijken
Casuïstische behandeling van aantal goede praktijken met aandacht voor politiek-bestuurlijke dimensie. Wat leren wij van die praktijk?

Bijeenkomst 5 - : Lerende bureaucratie en vertrouwen
Hoe houdt een bureaucratische organisatie de burger scherp in beeld; hoe handelt zij sociaal rechtvaardig? Hoe kan een bureaucratische organisatie continu leren verankeren in de organisatiecultuur?

Bijeenkomst 6 - : Samenwerken vanuit vertrouwen
Wat vergt samenwerken in netwerken of ketens vanuit vertrouwen? Hoe kan je contracteren en aanbesteden vanuit vertrouwen?

Bijeenkomst 7 - : Slotbijeenkomst met presentatie
Deelnemers presenteren hun reflecties. Diploma-uitreiking. Afsluiting met borrel. 

Uitgebreider toelichting op het programma vind je onderaan deze pagina.

Dr. ir. Frédérique Six

Frederique Six

Prof. dr. Tjerk Budding

Prof. dr. Tjerk Budding

Tjerk Budding is hoogleraar Public Sector Accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam (School of Business and Economics) en opleidingsdirecteur van de public controllersopleidingen van de VU. Hij doet onderzoek naar beheersingsvraagstukken binnen de publieke sector, heeft veel ervaring in het lesgeven aan professionals en kent de gemeentelijke praktijk goed. 

Bijeenkomst 1: Vertrouwen bouwen en behouden

Na een korte toelichting op de opzet van de opleiding en een kennismaking, gaan wij aan de slag met een interactief introductiecollege over vertrouwen bouwen en behouden door dr. ir. Frédérique Six MBA. Na het avondeten volgt een gezamenlijke reflectie. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 2: Condities voor vertrouwen 

De bijeenkomst begint met een interactief college van dr. Tjerk Budding RA over de relatie tussen vertrouwen en controle. Daarna volgt een introductie van de vertrouwensscan en gaan deelnemers deze scan toepassen op verschillende relaties in hun werk (zowel binnen de organisatie als met externen). Ook geeft Frédérique Six een college over vertrouwen tussen /in organisaties. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 3: Dialogisch leiderschap

In deze bijeenkomst leert prof. dr. Rens van Loon de deelnemers hoe om te gaan met morele dilemma’s en het  creëren van de condities voor een dialoog met collega’s en partners. Hierbij komen de dimensies van gevoel, ratio en non-verbaal gedrag aan de orde. Na afloop reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director over het college en maken zij de verbinding met processen van vertrouwen bouwen en behouden en met het omgaan met verstoringen. Ook wordt de relatie met de eigen praktijk/casus gemaakt. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 4: Goede praktijken

In deze bijeenkomst presenteren praktijkexperts hun ervaringen bij een aantal goede praktijken met ruim tijd voor vragen van en reflectie met de deelnemers. Hier is ook aandacht voor de politiek-bestuurlijke dimensie van sturen vanuit vertrouwen: met welke krachten en emoties binnen jouw eigen organisatie moet je rekening houden. Na afloop van de inleidingen reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director op wat zij hebben geleerd van de goede praktijken voor hun eigen praktijk. Verder wordt gezamenlijk een casus geanalyseerd en besproken; afhankelijk van de actualiteit zal daar op ingespeeld worden. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 5: Lerende bureaucratie en vertrouwen

In deze bijeenkomst behandelt dr. Arre Zuurmond, aan de hand van casussen uit zijn eigen praktijk, de overgang van Weber’s bureaucratie naar een dieplerende organisatie waar de burger centraal staat en oog is voor sociale rechtvaardigheidsvraagstukken. Deelnemers krijgen praktische handreikingen om effectief om te gaan met veranderingen in hun organisatie. Na afloop reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director over het college en maken zij de verbinding met processen van vertrouwen bouwen en behouden (omgaan met verstoringen). Ook wordt de relatie met de eigen praktijk/casus gemaakt. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 6: Drie bijzondere thema’s

In dit college kijken we naar samenwerking vanuit vertrouwen met andere organisaties. Het eerste thema is Samenwerken vanuit vertrouwen bij wicked problems en de rol van de Dinges, waar dr. Hans Bosselaar deelnemers interactief meeneemt in een model om anders naar netwerk- en ketensamenwerking te kijken. Het tweede thema is Contracteren en aanbesteden vanuit vertrouwen, waar mr. Tim Robbe deelnemers meeneemt in een praktijkcasus en een model presenteert om meer vanuit vertrouwen naar processen van aanbesteden en contracteren te kijken. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 7: Presentatie

Presentatie van de papers, afsluiting, diploma-uitreiking

Opdracht: eigen casus/praktijkprobleem uitwerken

Gedurende de doorlooptijd van deze opleiding passen de deelnemers hun kennis en inzichten direct toe in hun praktijk. Hiermee is deze opleiding direct van nut voor de organisatie waar de deelnemer werkt en heeft de opleiding ook elementen van een leerlab/leeratelieratelier in zich (academic action learning). Deelnemers werken tussen elke bijeenkomst aan hun eigen casus en rapporteren aan het einde van elke bijeenkomst terug over hun ervaringen en bevindingen; collega-deelnemers geven feedback. Uitdagingen waar men tegenaan loopt kunnen besproken worden. Tevens worden de nieuwe inzichten vertaald naar nuttige acties in de eigen praktijk voor de komende maand (op weg naar de volgende bijeenkomst). Tijdens de intake wordt de eigen casus al besproken.

 • Bijeenkomst 1 en 2

  Bijeenkomst 1: Vertrouwen bouwen en behouden

  Na een korte toelichting op de opzet van de opleiding en een kennismaking, gaan wij aan de slag met een interactief introductiecollege over vertrouwen bouwen en behouden door dr. ir. Frédérique Six MBA. Na het avondeten volgt een gezamenlijke reflectie. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

  Bijeenkomst 2: Condities voor vertrouwen 

  De bijeenkomst begint met een interactief college van dr. Tjerk Budding RA over de relatie tussen vertrouwen en controle. Daarna volgt een introductie van de vertrouwensscan en gaan deelnemers deze scan toepassen op verschillende relaties in hun werk (zowel binnen de organisatie als met externen). Ook geeft Frédérique Six een college over vertrouwen tussen /in organisaties. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

 • Bijeenkomst 3 en 4

  Bijeenkomst 3: Dialogisch leiderschap

  In deze bijeenkomst leert prof. dr. Rens van Loon de deelnemers hoe om te gaan met morele dilemma’s en het  creëren van de condities voor een dialoog met collega’s en partners. Hierbij komen de dimensies van gevoel, ratio en non-verbaal gedrag aan de orde. Na afloop reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director over het college en maken zij de verbinding met processen van vertrouwen bouwen en behouden en met het omgaan met verstoringen. Ook wordt de relatie met de eigen praktijk/casus gemaakt. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

  Bijeenkomst 4: Goede praktijken

  In deze bijeenkomst presenteren praktijkexperts hun ervaringen bij een aantal goede praktijken met ruim tijd voor vragen van en reflectie met de deelnemers. Hier is ook aandacht voor de politiek-bestuurlijke dimensie van sturen vanuit vertrouwen: met welke krachten en emoties binnen jouw eigen organisatie moet je rekening houden. Na afloop van de inleidingen reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director op wat zij hebben geleerd van de goede praktijken voor hun eigen praktijk. Verder wordt gezamenlijk een casus geanalyseerd en besproken; afhankelijk van de actualiteit zal daar op ingespeeld worden. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

 • Bijeenkomst 5 en 6

  Bijeenkomst 5: Lerende bureaucratie en vertrouwen

  In deze bijeenkomst behandelt dr. Arre Zuurmond, aan de hand van casussen uit zijn eigen praktijk, de overgang van Weber’s bureaucratie naar een dieplerende organisatie waar de burger centraal staat en oog is voor sociale rechtvaardigheidsvraagstukken. Deelnemers krijgen praktische handreikingen om effectief om te gaan met veranderingen in hun organisatie. Na afloop reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director over het college en maken zij de verbinding met processen van vertrouwen bouwen en behouden (omgaan met verstoringen). Ook wordt de relatie met de eigen praktijk/casus gemaakt. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

  Bijeenkomst 6: Drie bijzondere thema’s

  In dit college kijken we naar samenwerking vanuit vertrouwen met andere organisaties. Het eerste thema is Samenwerken vanuit vertrouwen bij wicked problems en de rol van de Dinges, waar dr. Hans Bosselaar deelnemers interactief meeneemt in een model om anders naar netwerk- en ketensamenwerking te kijken. Het tweede thema is Contracteren en aanbesteden vanuit vertrouwen, waar mr. Tim Robbe deelnemers meeneemt in een praktijkcasus en een model presenteert om meer vanuit vertrouwen naar processen van aanbesteden en contracteren te kijken. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

 • Bijeenkomst 7 + opdracht

  Bijeenkomst 7: Presentatie

  Presentatie van de papers, afsluiting, diploma-uitreiking

  Opdracht: eigen casus/praktijkprobleem uitwerken

  Gedurende de doorlooptijd van deze opleiding passen de deelnemers hun kennis en inzichten direct toe in hun praktijk. Hiermee is deze opleiding direct van nut voor de organisatie waar de deelnemer werkt en heeft de opleiding ook elementen van een leerlab/leeratelieratelier in zich (academic action learning). Deelnemers werken tussen elke bijeenkomst aan hun eigen casus en rapporteren aan het einde van elke bijeenkomst terug over hun ervaringen en bevindingen; collega-deelnemers geven feedback. Uitdagingen waar men tegenaan loopt kunnen besproken worden. Tevens worden de nieuwe inzichten vertaald naar nuttige acties in de eigen praktijk voor de komende maand (op weg naar de volgende bijeenkomst). Tijdens de intake wordt de eigen casus al besproken.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon