Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Van wantrouwen naar vertrouwen

Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen

Je leert hoe je kunt leidinggeven vanuit de beginselen van vertrouwen en waarom dat een fijnere en effectievere manier van werken is.

Inhoud opleiding
De opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen bestaat uit zes bijeenkomsten in de middag en vroege avond (van 13.30 – 19.30 uur) en een afsluitende presentatiedag. Tijdens de opleiding worden veel feitelijke casussen uitgewerkt. 

Aan het begin van de opleiding formuleer je vanuit je eigen werkpraktijk een eigen casus/werkopdracht, die je gedurende de opleidingsperiode uitwerkt (academic action learning). Deze unieke leeraanpak leidt tot een advies of plan dat direct toepasbaar is op jouw eigen werkvloer. De opleiding is dus deels ook een persoonlijk leertraject. 

Tijdens elke bijeenkomst wordt de voortgang van je eigen casus besproken en hoe je die verder kunt uitwerken met het behandelde lesmateriaal van die bijeenkomst. De casus/werkopdracht werk je uiteindelijk uit in een kort werkstuk (paper) met reflectie, die je op de afsluitende middag presenteert. Dit kan bijvoorbeeld één specifiek verbetertraject betreffen, maar ook een samenstel van meerdere kleinere organisatieverbeteringen. Meerdere benaderingen zijn mogelijk.

Docenten zijn zowel wetenschappers die goed de vertaling naar de praktijk kunnen maken, als praktijkexperts die hun ervaringen met sturen vanuit vertrouwen komen delen.

Tussen bijeenkomsten zit telkens tenminste vier weken, zodat er voldoende tijd voor voorbereiding (literatuurstudie) en het uitwerken van je casus is. Vakanties worden vrijgehouden.

Bij deelname aan tenminste vijf van de zes bijeenkomsten en het presenteren (met voldoende resultaat) van je eindopdracht, ontvang je na afloop een certificaat van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Programma voorjaar 2024

Bijeenkomst 1 Vertrouwen bouwen en behouden - Woensdag 6 maart 2024
Inzicht in hoe de dynamiek van vertrouwen en wantrouwen werkt, met name in de (semi)publieke sector. Waarom is het vaak zo moeilijk om meer vanuit vertrouwen te werken?

Bijeenkomst 2 - Condities voor vertrouwen - woensdag 17 april 2024
Wat maakt dat je wel of niet vanuit vertrouwen kunt sturen? Wat is de relatie tussen controle/verantwoording en vertrouwen? Hoe werkt vertrouwen tussen organisaties anders dan tussen mensen?

Bijeenkomst 3 - Dialoog en vertrouwen - woensdag 5 juni 2024
Hoe creëer je de condities voor een vruchtbare dialoog binnen jouw organisatie en daarbuiten? 

Bijeenkomst 4 - Goede praktijken - woensdag 11 september 2024
Casuïstische behandeling van aantal goede praktijken met aandacht voor politiek-bestuurlijke dimensie. Wat leren wij van die praktijk?

Bijeenkomst 5 -  Lerende bureaucratie en vertrouwen - woensdag 9 oktober 2024
Hoe houdt een bureaucratische organisatie de burger scherp in beeld; hoe handelt zij sociaal rechtvaardig? Hoe kan een bureaucratische organisatie continu leren verankeren in de organisatiecultuur?

Bijeenkomst 6 - Samenwerken tussen organisaties - woensdag 13 november 2024
Wat vergt samenwerken vanuit vertrouwen in netwerken of ketens?

Bijeenkomst 7 - Slotbijeenkomst met presentatie - woensdag 11 december 2024
Deelnemers presenteren hun reflecties. Diploma-uitreiking. Afsluiting met borrel. 

Dr. ir. Frédérique Six

Frederique Six

Prof. dr. Tjerk Budding

Prof. dr. Tjerk Budding

Tjerk Budding is hoogleraar Public Sector Accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam (School of Business and Economics) en opleidingsdirecteur van de public controllersopleidingen van de VU. Hij doet onderzoek naar beheersingsvraagstukken binnen de publieke sector, heeft veel ervaring in het lesgeven aan professionals en kent de gemeentelijke praktijk goed. 

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

  • Esther Siesling & Jacqueline Serry
  • Programma coördinator