Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Uniek aanbod voor iedereen werkzaam in de journalistiek

Religieuze diversiteit en de journalistieke praktijk

Speciaal en uniek aanbod voor iedereen die werkzaam is in de journalistiek. 

Een blinde vlek voor religie

“De Nederlandse journalistiek heeft een blinde vlek voor religie” en “er is ook weinig benul van de veelkleurigheid van het geloof”.  In deze twee uitspraken uit voormalig hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, Sjirk Kuijper zijn kritiek op de huidige journalistiek. Hij staat daarin niet alleen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat berichtgeving over religie vaak eenzijdig en stereotype is en onvoldoende geïnformeerd wordt vanuit de geleefde, alledaagse werkelijkheid van gelovigen. Journalisten hebben dan ook een sleutelrol in de kennis over religie. Hoe slagen zij erin verder te kijken dan de ‘spectaculaire’, afwijkende uitdrukkingsvormen van religie (radicalisering bijvoorbeeld) en religie als een gelaagd, complex en fluïde fenomeen in kaart te brengen? Hoe slagen zij erin om het dominante frame van secularisatie te doorbreken en oog te hebben voor de grote sociale, culturele en politieke invloed van religie? Hoe weten zij de eenzijdige gerichtheid op het institutionele niveau (van religieuze organisaties en hun agenda’s) te doorbreken? Als we de wereld van vandaag de dag echt goed willen begrijpen, kunnen we niet om religie heen – en dat vraagt om journalistiek met verstand van zaken.

Deze training voor journalisten draait om bewustwording en om het verkennen van alternatieven. Bewustwording gaat over de eigen positie en het eigen perspectief op religie, en de invloed daarvan op de alledaagse journalistieke praktijk. Bewustwording gaat ook over de eigen achtergrond van de journalist en aannames over de betekenis van religie in een moderne, post-seculiere samenleving. De training verkent ook alternatieven: hoe kan het anders? Welke invalshoeken zou je als journalist ook kunnen nemen? Welke andere vragen zou je ook kunnen stellen? Wie zou je ook kunnen benaderen? Waar zou je ook naar kunnen kijken?

In deze interactieve training, die gegeven wordt door een expert op het gebied van religie-journalistiek (Pauline Weseman) en een expert op het gebied van geleefde religie en media (Johan Roeland – Universitair Hoofddocent Media, Religie en Populaire Cultuur), draait het niet om abstracte kennis over religie, maar om de vraag hoe religie geconstrueerd wordt in de alledaagse journalistieke praktijk en hoe dat beter kan.

Deze training wordt gegeven in het kader van Talent & Groei bij de publieke omroepen en mogelijk gemaakt door Ministerie SZW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via