Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Pensioenrecht nu en in de toekomst

Wilt u op het hoogste niveau adviseren over pensioen en pensioenrechtelijke kwesties, een geschil hierover behandelen, en/of weloverwogen besluiten nemen over (de wijziging van) pensioenregelingen?

Met de leergang Pensioenrecht verwerft u diepgaand inzicht in alle juridische aspecten van ontwerp, toezegging, uitvoering en wijziging van pensioenregelingen. Hiermee biedt de leergang niet alleen onmisbare kennis voor juristen, maar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met pensioenvraagstukken. 
Sinds 2023 wordt de leergang blended aangeboden, met een aantrekkelijke en praktische mix van online en fysieke bijeenkomsten.

Online informatiesessie
Op donderdag 12 september 2024 organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een kosteloze online informatiesessie over deze leergang. Laat u informeren en inspireren door hoofddocent Erik Lutjens die u meer vertelt over de inhoud van de leergang en uw vragen beantwoordt. Bent u erbij? Meld u aan.

Maak kennis met de leergang Pensioenrecht
Kijk voor verdere kennismaking met de leergang Pensioenrecht en ook voor ervaringen van cursisten naar de film onderaan deze pagina. 

Actueel programma
Het pensioenrecht is voortdurend in ontwikkeling; de wijzigingen in wetgeving, verduidelijking van vragen in de rechtspraak, toenemende Europese invloed en last but not least het Pensioenakkoord 2020 maken dat professionals werkzaam binnen dit rechtsgebied continu hun kennis up-to-date dienen te houden. Dit geldt ook voor de leergang zelf. Ieder jaar bieden we daarom een volledig geactualiseerd programma aan met: 

  • Een thematische indeling, volledig toegesneden op actuele onderwerpen, waaronder die uit het Pensioenakkoord;
  • Lessen die bestaan uit een mix van luisteren, debatteren en toepassen, doordat er ruimte is voor zowel het behandelen van vragen en casussen alsook het bespreken van ontwikkelingen en de betekenis achter de rechtspraak;
  • Een focus op actuele discussies;
  • Theorie die u direct kunt toepassen op uw praktijk met ook aandacht voor vragen rondom de toekomst van het pensioenstelsel.

Bekijk hier: 

Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.  

Voor wie?
De leergang Pensioenrecht is een juridische leergang die geschikt is voor zowel juristen als niet-juristen. De juridische houdbaarheid is tegenwoordig een kernpunt bij alle soorten besluiten met betrekking tot pensioenen. Dit maakt kennis van en inzicht in het pensioenrecht van belang voor iedereen die adviseert of besluiten neemt als het gaat om pensioenen. De leergang biedt daarom niet alleen onmisbare kennis voor (aspirerend) pensioenrechtspecialisten, maar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met pensioenvraagstukken.

Onder de deelnemers aan de leergang bevinden zich advocaten en andere rechtshulpverleners, pensioenadviseurs, beleids- en bedrijfsadviseurs, fiscaal adviseurs, maar ook bestuurders of leden van fondsorganen, verzekeraars, andere financiĆ«le instellingen, vakbondsleden, accountants en actuarissen, leden van werkgeversorganisaties, beleidsbepalers en ministeries. Van de deelnemers horen we vaak terug dat zij deze diversiteit in achtergronden en perspectieven als een meerwaarde ervaren; door de confrontatie met andere visies en inzichten tijdens discussie en debat krijgt u een nog breder en vollediger beeld van (de werking van) pensioenrecht in de praktijk.   

Twijfelt u of u over voldoende voorkennis beschikt om deel te nemen aan deze leergang, neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

Meer informatie over deze leergang
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Partners

De leergang Pensioenrecht in een notendop

Academic director prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de VU en twee deelnemers delen hun ervaringen met de leergang Pensioenrecht.

Ga naar de video op YouTube

Deelnemers over deze leergang

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coƶrdinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl.

Of bel Monique Becker op 020-598 21 03.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto