Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Uitgangspunten, doelstellingen en de huidige stand van zaken

Leergang Modernisering van het Wetboek van Strafvordering

In deze leergang worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen van het nieuwe wetboek en de huidige stand van zaken van het wetgevingsproject.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is de 'beweging naar voren'. In dat verband zal ook vanuit de perspectieven van verschillende betrokken procesdeelnemers aandacht worden besteed aan de toekomstige rollen, verantwoordelijkheden en werkwijze van deze procesdeelnemers. Daarnaast zullen de praktische veranderingen en uitdagingen voor de strafrechtpraktijk aan de orde komen waarmee de betrokken procesdeelnemers en organisaties zullen worden geconfronteerd.

Planning en onderwerpen
De planning wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Thema's
Thema's die in deze leergang behandeld worden zijn:

 • Algemene uitgangspunten, doelstellingen en positie procesdeelnemers
 • Beweging naar voren
 • Opsporing algemeen
 • Opsporing in digitale context
 • Rol van de rechter (verdieping)

Tijdens de leergang zal er voldoende ruimte zijn voor een interactieve discussie met de deelnemers om op die manier van gedachten te wisselen over de thema's die aanleiding geven tot vragen en discussies in de strafrechtspraktijk. Een uitgebreidere omschrijving van deze thema's treft u aan in het Programma onderaan deze pagina.

Resultaat
Na het volgen van de leergang bent u op de hoogte van de belangrijkste, actuele ontwikkelingen van de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Cursusleiding en docenten
Deze leergang staat onder leiding van:
- Prof. dr. Marianne Hirsch Ballin, Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
- Mr. dr. Sanne Buisman, Universitair Docent Straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
- Mr. Marlies Loenen, docent straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens strafrechtadvocaat bij De Reede Advocatuur.

Bekijk hier een overzicht met alle docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Programma

 • College 1: Algemene uitgangspunten, doelstellingen en de systematiek van het nieuwe wetboek en de positie van actoren in het strafproces

  • Docent: mr. dr. Sanne Buisman

  Thema's: Algemene uitgangspunten, doelstellingen en de systematiek van het nieuwe wetboek: o.a. algemene uitgangspunten en doelstellingen van het nieuwe wetboek en de systematiek van het nieuwe wetboek.

  • Docent: mr. Dino Bektesevic

  Thema's: de positie van actoren in het strafproces: o.a. een schets op hoofdlijnen van de positie van de belangrijkste actoren in het strafproces, de wijzigingen waarmee deze actoren te maken krijgen en wat dat gaat betekenen in hoger beroep en cassatie.

 • College 2: Beweging naar voren

  • Docenten: prof. mr. Pieter Verrest & mr. Marlies Loenen

  Thema's: de beweging naar voren: o.a. de rol en bevoegdheden van de rechter-commissaris, het afschaffen van pro formazittingen, wijzigingen rondom de regeling omtrent processtukken en de betekenis van de beweging naar voren voor de participatie van de verdediging in het strafproces. 

  In dit college krijgt u inzicht in en antwoord op de volgende vragen:

  • De beweging naar voren is een belangrijk onderdeel van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Wat houdt die beweging naar voren concreet in? Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de beweging naar voren?
  • Wat betekent de beweging naar voren voor de R-C, voor de raadsman van de verdachte, voor de OvJ en voor de zittingsrechter?
  • Welke uitdagingen levert de beweging naar voren op voor de verdediging, en hoe kan daarmee het beste worden omgegaan?  
 • College 3: Opsporing (algemeen) en vervolging

  • Docent: prof. dr. Marianne Hirsch Ballin

  Thema's: het opsporingsbegrip, een algemene karakterschets van de belangrijkste wijzigingen rondom opsporingsbevoegdheden, het onderzoek met betrekking tot het lichaam en de algemene beginselen voor de opsporing.

  • Docent: mr. Anne Marie van Hoorn

  Thema's: o.a. wijzigingen omtrent het opsporingsbegrip, de toetsing van de vervolgingsbeslissing en het beklag tegen niet-vervolging.

 • College 4: Opsporing in de digitale context

  • Docenten: prof. dr. Marianne Hirsch Ballin, mr. dr. Chana Grijsen en mr. Marnix Goos

  Thema's: opsporing in de digitale context: o.a. nieuwe digitale bevoegdheden, de nieuwe systematiek en actualisering van opsporingsbevoegdheden en de regeling van het verschoningsrecht bij onderzoek naar grote hoeveelheden digitale data.

  In dit college verwerft u kennis en begrip van de nieuwe regeling inzake de opsporing en de veranderingen in de grondslagen voor de bevoegdheidsuitoefening in de opsporing ten opzichte van de huidige regeling. Bijzondere aandacht gaat uit naar de regeling van digitale bevoegdheden.

 • College 5: De rol van de rechter (verdieping)

  • Docent: mr. Rob van der Hoeven

  Thema's: o.a. de motivering rondom verschillende onderzoekswensen (o.a. getuigen) en de verstevigde regierol van de voorzitter van de rechtbank.

  • Docent: prof. dr. Sonja Meijer

  Thema's: o.a. motiveringsvoorschriften van de rechterlijke uitspraak, processuele sancties en schadevergoeding na strafvorderlijk overheidsoptreden.

 • Terugkomdag (2025)

  Docenten en inhoud volgen nog. 

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker administratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

T 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten