Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Juridisch kader voor transitie naar een CO2-neutrale samenleving

Leergang Klimaatverandering en energietransitie

Met deze leergang krijgt u inzicht in en overzicht van het juridische kader voor het tegengaan van klimaatverandering en het aanjagen van de energietransitie. Hierdoor kunt u het (huidige en toekomstige) wet- en regelgevingskader beter toepassen en – zowel binnen het bedrijfsleven als de overheid – adviseren bij energie- en klimaatprojecten en andere maatregelen gericht op de klimaatdoelstellingen. Niet alleen wordt ingegaan op projecten, maar ook op de juridische incentives voor het bedrijfsleven om te investeren in CO2-reductie (o.a. het aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en de financiële regulering).

De leergang in het kort
Klimaatverandering vormt één van de grootste uitdagingen van deze tijd en zal de komende jaren een grote impact hebben op overheden, de industrie en het overige bedrijfsleven. Zij worden geconfronteerd met innovatieve (energie)projecten, het verplicht beperken van CO2-emissies en corrigerend optreden van de rechter.

In deze leergang krijgt u een overzicht van het juridische kader waarmee de ambities uit het Coalitieakkoord en het Europese Fit-for-55 pakket moeten worden gerealiseerd; en waarbinnen het bedrijfsleven en overheden moeten opereren en zullen investeren. Uniek aan de opzet van de leergang is dat:

  • een overkoepelend juridisch kader wordt behandeld van de belangrijkste projecten die het komende decennium nodig zijn: o.a. zon- en windprojecten, energieopslag, waterstof en warmtenetten. Hiernaast komt de impact op de bouw- en vastgoedsector aan de orde;
  • wordt ingegaan op Nederlandse en Europese wetgeving; en op huidige  en toekomstige wetgeving;
  • het publiek- en privaatrechtelijke kader geïntegreerd wordt behandeld; en
  • dat naast wetgeving uitgebreid wordt ingegaan op actuele rechtspraak, onder meer over klimaatschade.

In de leergang staan de energiesector, de bouw- en vastgoedsector, de industrie en het bedrijfsleven in het algemeen centraal. Daarbij wordt ook ingegaan op het perspectief van (lokale) overheden; van hen wordt in de toenemende mate verwacht dat zij hernieuwbare energieprojecten faciliteren en gebruikmaken van de mogelijkheden die de wet- en regelgeving bieden om de CO2-voetprint van de sectoren energie, vastgoed en industrie te beperken.

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor (juridische) professionals, zoals advocaten, juristen, adviseurs of beleidsmakers en -medewerkers van (decentrale) overheden en het bedrijfsleven. Deze juridische professionals zijn bijvoorbeeld betrokken bij de uitvoering van het Coalitieakkoord, het wetgevingsprogramma onder de Klimaatwet of het Europese Fit-for-55 programma, of bij energie- en klimaatprojecten, die betrekking hebben op de energiesector, de bouw- en vastgoedsector en de industrie.

Toelatingseisen
Geïnteresseerden zonder academische juridische opleiding kunnen zich ook inschrijven voor de leergang. Wilt u deelnemen? Stuur dan uw cv aan: vulaw@vu.nl. Uit uw cv blijkt of u door werkervaring voldoende kennis en ervaring hebt om de leergang op juridisch academisch niveau te volgen. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612.

Tags & onderwerpen: Klimaatwet, klimaatakkoord, klimaat, klimaatverandering, energietransitie, warmtevoorzieningen, warmtenetten, Warmtewet, Waterwet, Gaswet, Electriciteitswet, windenergie, zonne-energie, Omgevingswet, natuurbeschermingsrecht.


Meer over deze leergang
Inhoud
Resultaat
Data en contact

Accreditaties

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of 020-598 36 94.

Of bel Branka Dasović op 020-598 36 12.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Contactpersoon

Branka
Ilse Herweijer foto