Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Juridisch kader voor transitie naar een CO2-neutrale samenleving

Leergang Klimaatverandering en energietransitie

De leergang Klimaatverandering en energietransitie biedt inzicht in het juridische kader voor het tegengaan van klimaatverandering en het aanjagen van de energietransitie.

Hierdoor kunt u:

  • het wet- en regelgevingskader beter toepassen, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven.
  • adequaat adviseren bij energie- en klimaatprojecten en het vormgeven en uitvoerbaar maken van die projecten, bijvoorbeeld als uw organisatie zich tot doel heeft gesteld om op termijn CO2-neutraal te worden.
  • beter inschatten welke juridische uitdagingen en bedreigingen afkomen op uw organisatie (of uw klanten), gedreven door de klimaatverandering en energietransitie.

Bovendien wordt u begeleid om een korte juridische paper te schrijven over een relevant onderwerp dat aansluit bij uw werkterrein. In samenspraak met de docenten is het in overleg soms zelfs mogelijk om deze paper in de vorm van een concept-artikel voor een juridisch tijdschrift te schrijven!

Enkele voorbeelden van de situaties waarin de leergang in het bijzonder interessant is:

  • een gemeentejurist die het gemeentelijke energie- en klimaatbeleid concreet moet maken, bijvoorbeeld op het gebied van zon- en windprojecten of warmteprojecten.
  • een jurist werkzaam in de bouw- en vastgoedsector die inzichtelijk moet maken welke kansen en bedreigingen klimaatverandering en energietransitie voor zijn sector en voor concrete (bouw)projecten betekenen.
  • een bedrijfsjurist werkzaam in de energiesector (bijvoorbeeld een utility) die het wettelijk kader kan geven waaraan projecten van zijn organisatie moeten voldoen.
  • een bedrijfsjurist bij een bedrijf buiten de energiesector, die binnen zijn bedrijf moet adviseren welke juridische risico’s en uitdagingen op het bedrijf afkomen, voortvloeiend uit de klimaatverandering en energietransitie.  

Meer over deze leergang
Inleiding
Inhoud
Data, kosten en contact

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl

Of bel Branka Dasović op 020-598 36 12.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Branka
Ilse Herweijer foto