Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Het recht van intellectueel eigendom

Lees hier alle praktische informatie die relevant is voor de leergang Intellectueel eigendomsrecht.

De leergang start in2024.

Data bijeenkomsten en planning
Binnenkort wordt de planning voor 2024 bekend gemaakt. Om een indruk te krijgen van het tijdspad, de onderwerpen en docenten kunt u hier overzicht met het programma en onderwerpen planning najaar 2023 vinden.
Per e-mail ontvangt u na aanmelding uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van de planning.

Let op: alle genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier. 

Heeft u een niet-juridische academische (voor)opleiding?
Dan vragen wij u om bij uw inschrijving een cv in te sturen. U kunt uw cv sturen naar: vulaw@vu.nl

Locatie
Deze leergang vindt plaats aan de VU Amsterdam.
De colleges van deze leergang zijn erop ingericht om op locatie aan deel te nemen. De kwaliteit van het onderwijs staat bij de VU Law Academy altijd voorop en onze docenten geven er dan ook de voorkeur aan dat u bij alle colleges op locatie aanwezig bent. Interactie tussen docent en cursisten en cursisten onderling speelt een belangrijke rol in de overdracht en in het delen van kennis en ervaringen. Daarnaast is uit onderzoek onder onze cursisten gebleken dat juist om deze reden de behoefte aan fysiek onderwijs zeer groot is. 

Groepsgrootte
Maximaal 25 deelnemers.

Prijs
€ 2.575,- (prijs 2023), dit bedrag is vrijgesteld van btw, inclusief het digitale cursusmateriaal en consumpties.
Bekijk onze actuele kortingen.

Vakliteratuur
Het cursusmateriaal en de hand-outs worden digitaal aangeboden op de digitale leeromgeving Canvas. Daarnaast ontvangt u het boek Bescherming van het IE recht van Paul Geerts, Kluwer.

Digitale leeromgeving
Het onderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.

Opleidingspunten
21 PO opleidingspunten voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Intellectueel eigendomsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 

Certificaat
U ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang als u aan tenminste vijf van de zeven bijeenkomsten heeft deelgenomen. Aan de leergang is geen examen verbonden.

Gerelateerd aanbod
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Inhoud
Resultaat

Veelgestelde vragen

Accreditaties

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto