Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Samen bouwen aan onderwijs

Aan het eind van de leergang heb je een antwoord gevonden op jouw leervraag en die van je collega’s. Je hebt je pedagogisch-didactische interventies eigen gemaakt, bruikbaar materiaal en relevante werkwijzen ontwikkeld. Daarnaast bouw je een collegiaal netwerk buiten de eigen school op. 

Op de volgende manieren werk je aan je pedagogisch-didactische expertise:

  • Je ziet welke theorie aan de basis ligt van verschillende pedagogisch-didactische aanpakken en kunt je keuzes expliciteren en onderbouwen;
  • Je vergroot je pedagogisch-didactische flexibiliteit en verruimt je arsenaal door te experimenteren met verschillende aanpakken (eclectische aanpak);
  • Je vertaalt onderzoek over pedagogiek en didactiek naar praktisch bruikbare interventies in je eigen lespraktijk die aansluiten bij je eigen visie op en doelen voor onderwijs en die van je collega’s. 
  • Je kunt blijvend vormgeven aan je eigen professionele ontwikkeling op het gebied van pedagogiek en didactiek door stil te staan bij je aanpak, doelen en overtuigingen, die van je collega’s en die van je leerlingen. 

Meer over deze leergang:
Inleiding
Inhoud
Data en contact

Heb je vragen over dit traject?

Praktische vragen

Heb je praktische vragen neem dan contact op via lerarenacademie@vu.nl

Of bel 020- 598 9279 op ma en wo tussen 9.00-16.00 uur.