Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Lees hier meer over de doelgroep, uitgangspunten en werkwijze van deze leergang.

Doelgroep
De leergang expert pedagogiek & didactiek is gericht op ambitieuze en ervaren leraren en/of begeleiders van leraren in het vo of mbo met drie of meer jaar ervaring. Als deelnemer wil je je eigen professionele groei een nieuwe impuls geven en daarmee je collega’s inspireren. Met het oog op de ontwikkeling van het team en/ of de school willen we met trio’s per school samenwerken. We vragen dus om je met twee andere leraren van je eigen (opleidings)school aan te melden.

Uitgangspunten
De leergang is ontworpen aan de hand van de volgende uitgangspunten en ontwerpcriteria.

  • Evidence-based masterclasses over verschillende didactische en pedagogische thema’s op expert niveau, gericht op de ervaren docent.
  • Vanuit de leervragen van de deelnemers (inclusief de context van de school)
  • Focus op de ontwikkeling van leerlingen en recente onderwijsuitdagingen in een grootstedelijke omgeving
  • Cyclisch en praktijkgericht leren door vanuit de eigen ontwikkelambities verschillende pedagogische en didactische benaderingen te analyseren, doorleven en alternatieven te verkennen op basis van lesexperimenten die tussen de bijeenkomsten worden uitgevoerd.
  • Bewust van en met elkaar leren vanuit verschillende schoolcontexten en in een actieve leergemeenschap van ervaren docenten.

Werkwijze
Met verschillende pedagogisch-didactische benaderingen doorlopen we de cyclus van ambiëren, verkennen, analyseren en doorleven. Hiervoor zijn meerdere sessies uitgetrokken om te kunnen doorleven wat een aanpak voor de praktijk kan betekenen. Experimenteren in de praktijk en masterclasses bieden je inzichten die je kunt koppelen aan je eigen visie; ontwikkelsessies leveren concreet materiaal en aanpakken op voor de praktijk.

Meer over deze leergang:
Inleiding
Resultaat
Data en contact

Docent: Dr. Anna Kaal

Docent: Dr. Anna Kaal

Anna Kaal

Docent: Elmar van Ee

Docent: Elmar van Ee

Docent Elmar van Ee

Heb je vragen over dit traject?

Praktische vragen

Heb je praktische vragen neem dan contact op via lerarenacademie@vu.nl

Of bel 020- 598 9279 op ma en wo tussen 9.00-16.00 uur.