Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Versterk je leiderschapsvaardigheden door deze unieke leergang

Emoena - Leiderschap in een context van levensbeschouwelijke diversiteit

De leergang van Emoena biedt je de unieke kans om bijna een jaar lang actief bezig te zijn met je leiderschapsvaardigheden vanuit je eigen levensbeschouwelijke context, in dialoog en samenwerking met mensen uit een andere context dan de jouwe.

Sessies

In deze leergang trek je 18 donderdagen samen met je mededeelnemers op. Elke donderdag bezoek je samen een specifieke locatie zoals een heilig huis, een museum of een campus. Tijdens deze dagen ga je aan de slag door middel van creatieve hoor- en werkcolleges en gesprek met elkaar. Globaal is de leergang verdeeld in vijf modules.

Module 1 – Persoonlijk leiderschap en dialoog

In deze module staat ontmoeting centraal, je leert elkaar en elkaars persoonlijke verhaal beter kennen. Thema’s als dialoog, geleefde religie, verantwoordelijkheid en interlevensbeschouwelijk leiderschap worden verkend. Ook start je in deze module met je persoonlijke reflectielogboek en een gezamenlijk interlevensbeschouwelijk project.

Module 2 – Wereldgodsdiensten en levensbeschouwelijke geletterdheid

De tweede module staat in het teken van het onderzoeken van normatieve vooronderstellingen. Daarnaast ga je aan de slag met begrippen die een belangrijke rol spelen in gesprekken over levensbeschouwelijke diversiteit en hoe daarmee om te gaan in de Nederlandse context. Denk hierbij aan begrippen als (in)tolerantie, religie en seculariteit, private en publieke ruimte. Ook denk je na over hoe dit in jouw eigen denken en handelen een rol speelt.

Module 3 – Kritische perspectieven op religie

In de derde module vergroot je je kennis over elkaars tradities. Je leert van religieuze en spirituele leiders, bezoekt heilige huizen en leert van elkaar. De nadruk ligt op geleefde traditie en interpersoonlijke uitwisseling.

Module 4 – Leiderschap in context

Centraal staan verschillende maatschappelijke uitdagingen, zoals het migratiedebat, de klimaatcrisis, het probleem van discriminatie, racisme en gender. Je onderzoekt de levensbeschouwelijke dimensie van deze vraagstukken en de manier waarop verbindend leiderschap hierin vorm kan krijgen.

Module 5 – Maatschappelijke uitdagingen

De leergang sluit af met een module waarin je terugblikt op waar je vandaan komt en waarin je je hebt ontwikkeld. De gezamenlijke projecten worden afgerond en gepresenteerd, en je besluit de leergang met het leren vertellen van je eigen publieke verhaal, waarmee je anderen ook kunt inspireren een bruggenbouwer te worden.

Doelgroep

Deze leergang van Emoena is gericht op professionals vanuit verschillende levensbeschouwingen en diverse werkvelden. Eerder namen o.a. religieuze voorgangers, docenten, beleidsmakers sociale zaken, schoolleiders, zelfstandig ondernemers en geestelijk verzorgers deel. Emoena streeft ernaar tijdens elke leergang de diversiteit in de groep deelnemers te waarborgen.

Kosten

Kosten bij sponsoring door werkgever, instantie of bedrijf: €2000,- per deelnemer.

Kosten voor ongesponsorde deelname: €1500,- per deelnemer.

Kosten zijn inclusief begeleiding, studiemateriaal, certificering, toegang tot musea en gebedshuizen. Wanneer de kosten een obstakel vormen kunnen in overleg in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming. Neem hiervoor contact op met Emoena via info@emoena.nl

Deelnemers

Deze leergang heeft een maximum van 25 deelnemers.

Docent

De leergang wordt begeleid door prof. dr. Marianne Moyaert. Medewerking wordt verleend door topwetenschappers, ervaringsdeskundigen en religieuze leiders.

Emoena

Leiderschap in een context van levensbeschouwelijke diversiteit

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen