Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De veiligheidsgordel van een organisatie

Executive Master Compliance & Integriteit Management

Compliance is de veiligheidsgordel van de organisatie. Het beschermt de organisatie tegen risico's van zowel buitenaf als binnenuit door het gedrag van medewerkers, waaronder integriteit. Lees hieronder alles over de modules van de Executive Master Compliance en Integriteit Management*.

Informatie over accreditaties is terug te vinden onder 'Toelating'.

Meld je hier aan voor de eerstvolgende online Open Avond.

Wil jij leren om compliance- en integriteitsvraagstukken multidisciplinair te benaderen? Moet je betrouwbare en onderbouwde inschattingen kunnen maken van compliance- en integriteitsrisico’s? En wil je compliance- en integriteitsrisico's kunnen identificeren met gebruik van data-analyse en moderne technologische beheersingsmaatregelen?

Dan is de Executive Master Compliance en Integriteit Management echt iets voor jou. Compliance & Integriteit Management is een uitdagende postgraduate opleiding die 2 jaar duurt. Maar je kunt er ook voor kiezen om de opleiding modulair te volgen, of alleen een bepaalde module te volgen

Compliance gaat in feite over het veilig behalen van de kerndoelstellingen van de organisatie. Er worden steeds meer eisen gesteld aan organisaties, maar ook aan jou als Compliance professional. Technologische ondersteuning is noodzakelijk om hier het hoofd aan te bieden. Daarnaast verandert de technologie in snel tempo: wat tot voor kort onmogelijk was, is nu realiteit. Als Compliance professional hoef je niet per se de technologie te beheersen, maar moet je weten welke technologie beschikbaar is en hoe je dit kunt inzetten ten behoeve van Compliance en Integriteit Management.

Deze modules kun je volgen :

Module 1: People & Human Behavior

Module 2: Organizations & Risk management

Module 3: Regulation, supervision & enforcement

Module 4: Data, evidence, and compliance

Wat levert de studie je op?

 • Je leert compliance- en integriteitsvraagstukken multidisciplinair te benaderen;
 • Je leert het compliancelandschap van een organisatie in kaart te brengen, inclusief de (inter)nationale toezichtmechanismen die op de organisatie van toepassing zijn;
 • Je kunt de belangrijkste kenmerken van compliance- en integriteitsbeleid benoemen;
 • Je kunt zelfstandig compliance- en integriteitsbeleid voor een organisatie formuleren en dit in een organisatie verankeren;
 • Je bent in staat betrouwbare en onderbouwde inschattingen te maken van compliance- en integriteitsrisico’s en deze te prioriteren;
 • Je kunt adequate beheersingsmaatregelen koppelen aan compliance- en integriteitsrisico’s;
 • Je bent in staat compliance- en integriteitsrisico's te identificeren met gebruik van data-analyse en moderne technologische beheersingsmaatregelen;
 • Je leert compliance- en integriteitsaspecten te verankeren in monitoring- en auditingprocessen, evenals de in- en externe verantwoording daarover (corporate governance);
 • Je bent in staat een data-gedreven kritische discussie mogelijk te maken rond de knelpunten in cultuur en gedrag ten aanzien van compliance en integriteit en interventiemogelijkheden hiervoor te definiëren;
 • Je kunt vaststellen in hoeverre de binnen de organisatie voorgestelde modellen en afstelling van 'tooling' aanvaardbaar zijn, overeenkomstig wet- en regelgeving, alsmede de waarden en normen van de organisatie;
 • Je begrijpt en kunt uitleggen wat de achtergronden en redenen zijn van regulering, toezicht en toezichtstrategieën en handhaving;
 • Je bent in staat het bovenstaande toe te passen op jouw eigen werkomgeving, en op andere bedrijven en sectoren, in een nationale en internationale context;
 • Je bent in staat het bovenstaande toe te passen in een wetenschappelijke onderzoekssetting via het schrijven van essays (bij elke module apart). Door middel van deze essays laat je zien in staat te zijn om een (multidisciplinair) vraagstuk op wetenschappelijk niveau te adresseren; daarnaast zal je met gebruikmaking van de opgedane kennis en vaardigheden tot een praktijkgerichte benadering komen. 

Bekijk de studie-inhoud

Compliance & Integriteit Management in het kort:

 • Startdatum: januari en september
 • Duur: 2 jaar aaneengesloten of 4 modules afronden binnen 5 jaar
 • Taal: De voertaal van de colleges is Engels, ook de literatuur is Engelstalig. Het is aan de student of hij/zij tentamens en essays in het Nederlands of Engels maakt.
 • Tijdsinvestering: Naast de te volgen colleges, ca. 12 à 14 uur zelfstudie per week (incl. voorbereiding op tentamen en schrijven van essay). 
 • Colleges: maandagmiddag/avond
 • Kosten: € 5.495 per module of € 19.995 voor de tweejarige opleiding (i.e. € 1.985 korting bij inschrijving voor de hele opleiding) 
 • PE-punten: 5 PE-punten per gevolgd college
 • Vorm: blended, zowel klassikaal als online

Bekijk alle toelatingseisen, kosten & praktische informatie

*Bij de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management behaal je de EMoC titel van Executive Master of Compliance. Het is een executive master die als onderdeel van de School of Business and Economics op 14 februari 2022 geaccrediteerd is door AACSB. De titel van EMoC is geen graad op basis van de Nederlandse Wet WHW en geeft geen recht op het voeren van de titel Master of Science.

Jacobus Oranje Integriteitspenning

Jacobus Oranje Integriteitspenning

Bij Compliance & Integriteit Management is in 2016 het idee ontstaan om een penning uit te reiken aan een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar op buitengewone wijze heeft ingezet voor de bevordering van de integriteit en het integriteitsmanagement van zijn of haar organisatie of sector. Er is gekozen voor de naam van Jacobus Oranje, aangezien hij rector magnificus was van VU Amsterdam tijdens de oorlog en als zodanig was hij verantwoordelijk voor de verzetshouding van de VU. 

Kandidaat voordragen

Alumni, studenten en (kern)docenten van de opleiding Compliance & Integriteit Management mogen een kandidaat voordragen. Een jury zal zich over de inzendingen buigen en gezamenlijk beslissen aan wie de penning zal worden uitgereikt. Dit zullen zij onderbouwen met een juryrapport. 

Prijswinnaars

Hieronder een lijst van de winnaars van de Jacobus Oranje Integriteitspenning van de afgelopen jaren:

2018:    Prof. dr. Jaap A. van Manen RA
2019:    Prof. dr. Pauline L. Meurs
2022:    Follow the Money
2023:   De week van de integriteit 

Ontdek Compliance & Integriteit Management

Alumni aan het woord

Heb je vragen of wil je meer informatie over de opleiding?

Neem dan gerust contact op met het secretariaat via onderstaande contactgegevens.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons