Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Krachtig veranderen met actieonderzoek

Actieonderzoek voor Veranderaars

Organisaties staan voor ingewikkelde veranderopgaven, zowel intern als in relatie tot klanten en burgers. Aanpakken worden zo goed mogelijk gekozen en uitgevoerd, maar leveren niet altijd het gewenste resultaat. Wat doe je dan?

Je proeft het dilemma van ‘in actie schieten met weer een andere aanpak’ of ‘tijd nemen om te reflecteren en analyseren’. Er is een derde variant, namelijk combineren van actie en onderzoek, maar hoe doe je dat effectief en netjes? De opleiding biedt nieuwe en verrassende inleidingen op de theorie en praktijk van actieonderzoek. We verkennen een breed palet aan theorieën die in 75 jaar actieonderzoek zijn ontwikkeld in verschillende landen. Bovendien geven ervaren actieonderzoekers een inkijkje in hun actuele project in zes verschillende maatschappelijke domeinen. Daarnaast is er ruim aandacht voor de eigen veranderopgave van iedere deelnemer.

De leergang Actieonderzoek voor Veranderaars bestaat uit drie activiteiten waaraan je separaat kunt deelnemen:

Wat levert de basisopleiding op? 

 • Kennis van de hedendaagse aanpakken van actieonderzoek (zoals appreciative inquiry, reflectief onderzoek, community-ontwikkeling, relatiewerk en netwerksamenwerking) 
 • Reflexief-dialogische vaardigheid in het onderzoekend verkennen van de problematiek in je eigen concrete situatie
 • Overzicht van de ontdekkingen die gedaan zijn in 75 jaar actieonderzoek
 • Hoe je rondom jouw vraagstuk betrokkenen (zoals collega’s, klanten, partners) op een constructieve manier betrekt
 • Ervaring in het pendelen tussen praktijk en theorie.

De basisopleiding in het kort

 • Startdatum:  dinsdag 16 januari 2024
 • Duur: 6 maanden
 • Tijdsinvestering: 166 uur
 • De colleges vinden plaats op de volgende data: dinsdag 16 januari 2024, woensdag 7 februari 2024, donderdag 7 maart 2024, dinsdag 9 april 2024, woensdag 8 mei 2024, donderdag 6 juni 2024. (9:30 -17:00)
 • Investering: € 3.150,- vrij van BTW 
 • Punten:  6 EC's
 • Locatie:  VU-hoofdgebouw (afhankelijk van de COVID-maatregelen)

Tijdsschema

09.30-12.30 Praktijkbespreking

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.30 Reflexieve dialoog

15.45-17.00 Theoriebespreking

Bekijk alle toelatingseisen, kosten & praktische informatie 

Accreditaties

Ontdek het programma van Actieonderzoek voor Veranderaars

Ontdek het programma van Actieonderzoek voor Veranderaars

Bekijk de studie-inhoud

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam