Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Krachtig veranderen met actieonderzoek

Actieonderzoek voor Veranderaars

We gebruiken een unieke aanpak waarin we als onderzoekende community verbinding leggen tussen ervaring en theorie. Je leert hoe je de verschillende wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en reflectieve methodieken kunt gebruiken in je eigen werk.

Uitgangspunt is dat actieonderzoek niet het toepassen van een methode is, maar het open instappen in lastige vraagstukken met direct betrokkenen. Daarbij zijn er basisprincipes, zoals:

 • Onderzoek met betrokkenen
 • Contact maken met ervaringen die je nog niet kent
 • Onderzoek door in te grijpen
 • Invlechten van eigenzinnige betrokkenheid
 • Overzicht creëren op problematiek en perspectieven
 • Pendelen tussen praktijk en theorie
 • Trouw zijn aan jezelf; daardoor betrouwbaar zijn voor anderen

De basisopleiding bestaat uit zes dagen. Elke dag begint met een bespreking met een ervaren actieonderzoeker over de praktijk van actieonderzoek. Daarna voeren we in kleine groepen een onderzoekend collegiaal gesprek (‘reflexieve dialoog’) over een praktijkvraag van een van jullie zelf. En ten slotte gaan we in gesprek over de theorie van actieonderzoek.

1. Praktijkbesprekingen

Je gaat in gesprek met praktijkspecialisten over hun open vragen, te midden van hun best practices en lessons learned.

 1. Dinges: opereren in netwerken (Hans Bosselaar)
 2. Appreciative inquiry (Danielle Zandee)
 3. Waarderende gespreksvoering (Robert Paul Schwippert)
 4. Actieonderzoek als relatiewerk (Ina Ahuis)
 5. Participatief actieonderzoek (Madelon Eelderink).
 6. Reflexief-dialogisch onderzoek (Simon Twaalfhoven).

Zie hieronder een introductie van de docenten.

2. Reflexieve dialoog

Je reflecteert in kleine groepen op je eigen werkpraktijk en wordt hierin zodanig begeleid dat je gezamenlijk nieuwe ervaringskennis ontwikkelt die je op je werkplek kunt delen met collega’s. 

We doen dit in groepen van zes. Elke deelnemer krijgt één keer alle ruimte en aandacht. We bereiden dit met je voor in een klankbordgesprek van een uur. En werken de reflectie met je uit in individuele begeleiding van 2 uur. 

Een nadere toelichting vind je in het tabblad Reflexieve dialoog onderaan deze pagina.

3. Theoriebesprekingen 

Actieonderzoek heeft tot nieuwe handelingstheorieën geleid. Deze gaan primair over de vraag hoe te handelen als actieonderzoeker, maar zijn vaak ook breder. Gertjan Schuiling bespreekt zes van deze theorieën. De focus is op de wijze waarop deze theorie ontstond vanuit een ontdekking tijdens een actieonderzoek. We behandelen Nederlandse, Engelse, Amerikaanse, Franse, Braziliaanse en Duitse literatuur.

 1. Actieonderzoek en sociotechnische theorie (Vansina; Van Beinum; Trist)
 2. Actieonderzoek en kritische theorie (Freire; Negt)
 3. Actieonderzoek als reflectief onderzoek (Schön)
 4. Van actieonderzoek naar action science (Argyris)
 5. Veldtheorie en actieonderzoek (Lewin)
 6. Actieonderzoek als clinical & humble inquiry (Ed Schein).

Het theoriecollege word je telkens vooraf toegestuurd, waardoor we op de dag zelf ruimte hebben om vragen en opdrachten te bespreken. 

Gertjan Schuiling

Gertjan Schuiling

Gertjan Schuiling, programmadirecteur Actieonderzoek Vrije Universiteit Amsterdam, oud-lector HAN, oud-gast-lector actieonderzoek Windesheim.

Bekijk het profiel van Gertjan Schuiling
Gertjan Schuiling

Dr. Martijn Jansen

Dr. Martijn Jansen

Martijn Jansen, als docent verbonden aan de School of Business and Economics van de VU, is kernteamlid van programma Actieonderzoek voor veranderaars.  Promoveerde in 2018 aan de VU, werkt als adviseur/opleider vanuit Martijn Jansen Organisatieadvies.

Bekijk het profiel van Martijn Jansen
Martijn Jansen

Simon Twaalfhoven

Simon Twaalfhoven

Simon Twaalfhoven is als promovendus werkzaam bij Vrije Universiteit Amsterdam en betrokken bij een actieonderzoek binnen ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Bekijk het profiel van Simon Twaalfhoven
Simon Twaalfhoven

Danielle Zandee

Danielle Zandee

Danielle P. Zandee is Nyenrode hoogleraar Duurzame Organisatieontwikkeling, zelfstandig adviseur en lid van de Ambachtsschool voor organiseren en veranderen. Binnen het werkveld van organisatieontwikkeling ligt haar focus op appreciative inquiry als participatieve onderzoeksmethode en veranderaanpak. Als actieonderzoeker begeleidt en bestudeert zij processen van organisatieverandering en sociale innovatie rond vraagstukken in het publieke domein. Vanuit een kritisch waarderend en relationeel constructionistisch perspectief helpt Danielle bij het ontwikkelen van innovatieve kennis en nieuw handelingsrepertoire. Danielle heeft een PhD in Organizational Behavior van Case Western Reserve University in Cleveland. Zij is past-chair van de Organization Development & Change divisie van de Academy of Management.

Madelon Eelderink

Madelon Eelderink

PhD kandidaat Participatief Actieonderzoek, Universiteit Utrecht en oprichter van 7Senses. 

Madelon Eelderink

Ina Ahuis

Ina Ahuis

Ina Ahuis gefascineerd door het thema ‘leren in organisaties’ zoals dit door Chris Argyris en Diana McLain Smith in het kader van Action Science is uitgewerkt. Zij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van betekenisvolle werkrelaties. Zij stelt betrokkenen in staat fundamenteel anders te kijken, geeft praktische handvatten om betekenisvol samen te werken en zorgt dat er wat te lachen valt.

Hans Bosselaar

Hans Bosselaar

Hans Bosselaar is docent en onderzoeker bij de afdeling bestuurswetenschap en politicologie van de Vrije Universiteit. In zijn actieonderzoek ondersteunt en onderzoekt hij de (governance van) de dienstverlening in het lokale sociaal domein.

Bekijk het profiel van Hans Bosselaar
Hans Bosselaar

Robert Paul Schwippert

Robert Paul Schwippert

Robert Paul Schwippert is als management consultant, trainer en groeps facilitator gefascineerd door de vraag hoe effectieve samenwerking tussen individuen, teams en organisaties gestalte krijgt. Hij is lid van het AI-gilde en werkt vanuit het concept van appreciatie inquiry veel met waarderende gespreksvoering. 

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam