Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ontwikkel jouw leiderschap binnen het baptisme/evangelicalisme

Navolgen, verstaan en leiden

De nadruk in de minor Missionair Leiderschap ligt op ‘interpretatief leiderschap’: het vermogen om context/cultuur en bronnen/traditie op elkaar te betrekken. Centraal staat de doordenking van missio Dei, het theologisch spreken over God en de wereld, met oog voor het verhaal van elk mens, de kerk en de context. Dit komt samen in een programma rondom de drie kerntaken navolgen, verstaan en leiden.

Georganiseerd door het Baptisten Seminarium

De minor is onderdeel van de leergemeenschap van het Baptisten Seminarium, waarin studenten van verschillende theologische opleidingen, hbo en wo, samenkomen in een gedeelde lesomgeving. Hiermee kom je ook direct in een netwerk terecht dat dichtbij je (mogelijke) toekomstige beroepsveld staat. Meer informatie? Bekijk de video over het Baptisten Seminarium.

Overzicht vakken

 • Geleefde Theologie

  Het vak Geleefde Theologie gaat over theologische methode en de kernbegrippen van waaruit gewerkt wordt (geleefd geloof, narratieve theologie, missio Dei). In deze module word je geprikkeld om te ‘leren langer te kijken, langer te luisteren en vragen te stellen met het oog op gemeente zijn anno nu.’

 • Spiritueel Liturgische Vorming

  Het vak Spiritueel Liturgische Vorming gaat over wat het is om gevormd te worden als leider; waarbij levend geloof en professionaliteit samen opgaan. We werken met de idee dat de mens een liturgisch wezen is, en een liturgisch leven leidt, dat gevormd wordt in de praktijken en de gewoonten waarin hij/zij participeert.

 • Pionierend Leiderschap

  In Pionierend Leiderschap leer je over geestelijk leiderschap, zelfinzicht en het vermogen om processen van pionierende gemeente opbouw aan te sturen en samen met anderen vorm te geven.

 • Vrijkerkelijke Ecclesiologie

  Het vak Vrijkerkelijke Ecclesiologie focust zich op de vrijkerkelijke traditie vanaf de 16e eeuw en de daarbij behorende identiteitsdragers (gathering/believers’ church, doop, avondmaal & lidmaatschap, communal discernment, congregationalisme, diaspora-ecclesiologie, geloofsvrijheid, getuigenis). Dit verbinden we met de uitdagingen van kerk-zijn in de huidige post-Christendom context.

 • Missie in Context

  In Missie in Context verdiep je je in de verbinding tussen kerk en maatschappij in het bredere licht van Gods missie. We nodigen en dagen je uit om na te denken over de manier waarop je jouw roeping verstaat in het licht van deze missie en de gemeentepraktijk waarin je staat.

Student Timo van ‘t Ende

Student Timo van ‘t Ende

"Het Baptisten Seminarium is een plek waar met bevlogen docenten wordt nagedacht over de kerk en zijn missie, en hoe we die kunnen uitleven."