Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Baptisten Seminarium

Het Baptisten Seminarium verzorgt de opleiding voor toekomstige theologen en voorgangers in Baptisten- en Cama-gemeenten, en in toenemende mate voor de bredere setting van vrije en evangelische kerken.

Het Baptisme is een veelkleurige, wereldwijde beweging met 100 miljoen aanhangers en een ruim 400 jaar oude geschiedenis. Kenmerkend zijn de nadruk op persoonlijk geloof, de navolging van Jezus, de plaatselijke gemeente, de doop op belijdenis en vrijheid van geweten.

Meer over studeren aan het Baptisten Seminarium

 • Studeren aan het Seminarium

  Je kunt aan de VU het programma van het Baptisten Seminarium volgen in combinatie met de bachelor Theology and Religious Studies en de eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen. De minor Missionair leiderschap is ook als losse minor te volgen voor theologiestudenten of voor niet-theologen die zich graag willen verdiepen in christelijke theologie.

  Via de genoemde studietrajecten is het mogelijk om (na aanvullend onderwijs) een beroepbaarstelling binnen de Unie-ABC-gemeenschap te verkrijgen.

 • Studeren in een leergemeenschap

  Studeren aan het Seminarium gebeurt in een leergemeenschap waarin docenten, studenten en voorgangers elkaars gelijken zijn. Kenmerkend voor die leergemeenschap is dat het geleerde geloof en kritische theologiebeoefening verbonden wordt aan het geleefde geloof en de navolging van Christus. In veel van de lessen ontmoeten studenten van verschillende theologische opleidingen (zowel hbo en academisch) elkaar in een gedeelde leeromgeving. Dat geeft studenten ook direct een netwerk dat dichtbij het (mogelijk) toekomstige werkveld staat.

  Ook is het Seminarium een plek van onderzoek, waar verschillende docenten, onderzoekers en promovendi (in spé) bezig zijn met theologiebeoefening ‘in a Baptist way’ en daarover publiceren. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de James Wm. McClendon Chair for baptistic and evangelical theologies.

  Veel van de vakken van het Seminarium worden gegeven in het Baptist House (Postjesweg 150 in Amsterdam). Daar is ook het International Baptist Theological Study Centre (IBTSC) gevestigd, waar nauw mee wordt samengewerkt.

  Meer informatie over Unie-ABC

 • Wat leer je er?

  De uitdagingen en vragen voor kerken in een seculiere, postchristelijke samenleving zijn groot. Wat is het evangelie (goed nieuws) binnen die samenleving eigenlijk? Welke missionaire kansen liggen er om geloof relevant bij de mensen te brengen? Hoe organiseer en inspireer je verbondenheid en gemeenschap? Hoe spreek je geloofwaardig over allerlei ethische en maatschappelijke thema’s vanuit eeuwenoude bronnen? En ook: Wie ben je zelf, als leider en als persoon? Dat zijn het soort vragen waar je op het Seminarium bij wordt stilgezet.

  De focus in het onderwijs ligt op interpreterend leiderschap: theologen/voorgangers van de toekomst zijn leiders zijn die zowel de huidige cultuur als ook de eigen geloofsbronnen goed kennen en verbinden, en daarin moedig en kwetsbaar een weg wijzen. Centraal staat de doordenking van missio Dei, het theologisch spreken over God en de wereld, met oog voor het verhaal van elk mens, de kerk en de context. Belangrijke woorden in het onderwijs zijn navolgen, verstaan en leiden.

 • Ervaringen van studenten

  "Veel super interessante informatie in korte tijd. Ik heb geleerd in welke traditie we staan en vanuit die traditie om ons heen en naar de toekomst te kijken. Toch is het niet alleen het intellect wat uitgedaagd wordt, de maanden aan het seminarium zijn ook vormend geweest voor mij als professional. Ik ben beter toegerust voor mijn toekomstige werk als voorganger."
  Student Missionair Leiderschap: Gabriëlle Drost-Stolk

  "Het Baptisten Seminarium is een plek waar met bevlogen docenten wordt nagedacht over de kerk en haar missie, en hoe we die kunnen uitleven."
  Student Timo van ‘t Ende

 • Docenten

  Kijk voor een overzicht van alle docenten op Unie-ABC - Seminarium.

Bridging Gapsprogramma

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op

Rector Hans Riphagen hans.riphagen@unie-abc.nl of 06 - 33186651

Hoogleraar Henk Bakker: h.a.bakker@vu.nl