Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Krijg inzicht in forensische kennis en toepassingen

Opsporing en vervolging zijn bij uitstek gebieden waarbij de strafrechtelijke actoren kennis en kunde van anderen nodig hebben. Om te weten hoe betrouwbaar een getuigenverklaring is, moet je bij een rechtspsycholoog zijn; als je wilt begrijpen hoe een stoornis een dader heeft beïnvloed bij het plegen van zijn delict, dan vraag je een forensisch psycholoog om advies. Wil je achterhalen wie een bedreiging heeft verstuurd, dat lukt je met de kennis van een forensisch linguïst. Zo leer je in de minor Forensische Criminologie hoe specialistische expertise van belang is in de strafrechtelijk keten.

De minor Forensische Criminologie biedt een unieke kijk op de strafrechtelijke keten vanuit het criminologische perspectief. Criminologie is een objectwetenschap: een criminoloog bestudeert het object criminaliteit vanuit verschillende disciplines. In deze minor leer je hoe onder meer de psychologie, de psychiatrie en linguïstiek een rol spelen in de strafrechtspleging.

Sociaalwetenschappelijk van aard

De opsporing van strafbare feiten tot en met de uitvoering van straffen komen aan bod in de verschillende vakken van deze minor. Zo krijg je dus een overzicht van forensische criminologische kennis en toepassingen.

Hierdoor is de minor Forensische Criminologie niet alleen interessant voor criminologen maar voor iedereen die geïnteresseerd is in aspecten van criminaliteit en handhaving. Het gaat in de minor juist om die aspecten die buiten het strikt juridische liggen. Dat betekent wel dat enige voorkennis van het strafrecht nodig is. Tegelijkertijd is Forensische Criminologie een sociaalwetenschappelijke minor die toegankelijk is voor studenten uit veel verschillende studierichtingen, zoals Criminologie, Rechtsgeleerdheid, Psychologie en Sociale Wetenschappen.

Studeren aan de VU