Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Krijg inzicht in forensische kennis en toepassingen

Vaardigheden voor de arbeidsmarkt

De kennis en vaardigheden die je tijdens deze minor opdoet, zijn relevant en kun je later goed gebruiken als je wilt gaan werken als onderzoeker, analist of beleidsmedewerker. In deze minor leer je hoe onder meer de psychologie, de psychiatrie en de linguïstiek een rol spelen in de strafrechtspleging.

Overzicht vakken

 • Forensische linguïstiek

  In het vak forensische linguïstiek leer je de achtergrond van het vakgebied kennen. Je krijgt inzicht in de soorten teksten (zowel geschreven als gesproken) die door forensisch linguïsten worden geanalyseerd. De wijze van analyseren van bijvoorbeeld aangiften of een politieverhoor op taalkundige wijze komt aan bod zodat je een breder begrip krijgt van het belang van tekst in de strafrechtelijke keten.

 • Penologie/detentierecht

  Hoe en waarom wij straffen staat centraal bij het vak Penologie. Detentie is een wezenlijk onderdeel van de strafrechtscyclus. Detentie kan van grote invloed zijn op het latere functioneren van ex-gedetineerden. Studenten worden geacht aan het eind van het vak inzicht te hebben in welke strafdoelen er zijn en hoe men deze strafdoelen binnen het Nederlandse systeem van straffen hanteert en heeft gehanteerd.

 • Forensische psychiatrie

  Je leert hoe de forensisch psycholoog/psychiater zijn informatie vergaart voor bijvoorbeeld de vraag over de mate van toerekeningsvatbaarheid van een verdachte of welke behandeling een veroordeelde dient te krijgen. Door kennis op te doen van welke theoretische achtergronden er gebruikt wordt gemaakt, krijg je inzicht hoe forensisch psychologen en psychiaters werken. Zowel op het gebied van de diagnostiek als de behandeling zijn er verschillende stromingen te onderscheiden, die verschillende aspecten zullen aan bod komen.

 • Rechtspsychologie

  Bij veel aspecten van beslissen in de strafrechtelijke keten spelen psychologische processen een rol en in het vak Rechtspsychologie krijg je daar inzicht in. Aan de hand van concrete strafzaken zullen veel voorkomende problemen bij opsporing, vervolging en berechting vanuit een rechtspsychologische c.q. strafvorderlijke invalshoek aan de orde worden gesteld.

 • Reclassering

  De reclassering vormt een belangrijke schakel in de strafrechtelijke reactie op criminaliteit. De reclassering speelt al direct bij aanhouding een belangrijke rol vanwege het verlenen van vroeghulp aan verdachten die in verzekering worden gesteld. De reclassering kan een verdachte begeleiding ter zitting en tegelijkertijd de rechter adviseren. Bij de uitvoering van straffen is de Reclassering de organisatie die de uitvoering coördineert en daarmee centraal in de laatste fase van de strafrechtelijke keten.