Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijs bij HOVO Amsterdam: wat houdt dat in?

HOVO Amsterdam aan de VU biedt academische cursussen aan voor wie zich verder wil ontwikkelen. Heeft u behoefte aan nieuwe inzichten? Wilt u uw kennis vergroten en uw interesses verdiepen?

De cursussen van HOVO omvatten onderwerpen zoals geschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis, letteren, muziek, natuurkunde, wiskunde, klimaat, psychologie, religie en maatschappij.

Een cursus bij HOVO zorgt ervoor dat u up-to-date blijft met de nieuwste kennis en ontwikkelingen in uw interessegebieden, ongeacht of u nu middenin uw carrière zit of met niet (meer) werkt. Met academisch gekwalificeerde docenten en een curriculum dat voortdurend wordt bijgewerkt: HOVO biedt de kennis van nu.

Ontdek wat HOVO onderscheidt van andere onderwijsprogramma’s en lees verder over het onderwijs, de docenten, de onderwijsvorm en de manier waarop HOVO de kwaliteit bewaakt.

Informatie over het onderwijs en kwaliteit bij HOVO

 • Leven lang ontwikkelen – wat biedt HOVO en is het iets voor u?

  HOVO Amsterdam aan de Vrije Universiteit staat voor academische kennisoverdracht voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen. Kenmerkend voor HOVO is de veelzijdigheid van het aanbod, de academische kwaliteit van de programma’s en de ruime ervaring van de docenten.

  Voor wie is het HOVO-onderwijs?
  Het onderwijs bij HOVO is bedoeld voor iedereen die nieuwe kennis wil opdoen om zijn of haar geest te verrijken, de wereld om zich heen beter te begrijpen, uit interesse voor een bepaald onderwerp of gewoon voor het plezier van leren. HOVO richt zich op volwassenen vanaf circa vijftig jaar, maar wij heten iedereen van harte welkom die zich aangesproken voelt door de onderwijsvorm, inhoud en docenten, ongeacht leeftijd. Naast de traditionele voordrachten in de collegezaal, biedt HOVO Amsterdam ook online onderwijs aan. Veel deelnemers hebben een universitaire of HBO-opleiding gevolgd, maar HOVO stelt geen eisen aan vooropleiding.

  Drie keer per jaar een cursusprogramma
  HOVO Amsterdam biedt drie keer per jaar een nieuw cursusprogramma aan: voorjaar, zomer en najaar. Het aanbod bestaat uit cursussen van twee tot tien colleges, langere leergangen, eendaagse cursussen (studiedagen) en lezingen. De cursussen bij HOVO zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Soms maken ze deel uit van een leergang – deze stelt u in de gelegenheid langere tijd een samenhangend geheel van cursussen te volgen.

  HOVO aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  Sinds 1990 volgen duizenden deelnemers HOVO-onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam. HOVO vindt plaats op de levendige en goed bereikbare VU campus aan de Amsterdamse Zuidas.

  Direct naar het cursusoverzicht
  Bent u nieuwsgierig geworden? Bekijk dan het complete aanbod van cursussen, trainingen en lezingen via het overzicht met alle cursussen en leergangen.

 • Deskundige docenten en inspirerend onderwijs

  Een goede cursus begint met  goede docenten. Bij HOVO Amsterdam zijn onze docenten niet alleen deskundig, maar ook gepassioneerd en in staat om hun kennis en ervaring op een inspirerende manier over te brengen. Ze hebben een achtergrond in de academische wereld, of ze zijn zelfstandige docenten. Ze zijn allemaal experts in hun vakgebied en vaak betrokken bij onderzoek.

  Wat kunt u verwachten van onze docenten?

  1. Kennis en deskundigheid
   De docenten die college geven bij HOVO Amsterdam zijn verbonden aan een universiteit of hogeschool of hebben ruime ervaring op het gebied van onderzoek of onderwijs.
  2. Enthousiasme en inspiratie
   Docenten geven college bij HOVO omdat zij graag hun kennis met u delen: hun drijfveer is enthousiasme over hun vakgebied en hun wens is u te inspireren.
  3. En dat werkt: deelnemers geven de cursussen en docenten uitstekende beoordelingen!
   Cursisten geven gemiddeld een beoordeling van de cursussen die overeenkomt met een rapportcijfer van ruim een 9 op de onderdelen ‘kennis’ (met vragen over leerdoelen, verwachtingen, enzovoort) en ‘docent’ (met vragen over bijvoorbeeld didactiek en aanspreekbaarheid).

  HOVO YouTube-kanaal
  Het YouTube-kanaal van HOVO Amsterdam biedt korte flitscolleges van HOVO-docenten en langere interviews waarin zij meer vertellen over hun expertise of de cursussen die zij geven.

 • Collegeperiodes, onderwijsvorm en niveau

  Onderwijsvorm
  De cursussen van HOVO Amsterdam hebben meestal de vorm van twee tot tien hoorcolleges, afhankelijk van het onderwerp. In de meeste cursussen is de mogelijkheid van enige mate van vragen stellen en discussie. Soms zijn er meer interactieve discussies en uitwisseling van ideeën, waardoor u uw kennis kunt verdiepen en uw perspectief kunt verbreden.

  Onderwijsniveau
  Het onderwijsniveau van HOVO is meestal inleidend en vergelijkbaar met dat van eerstejaarscolleges. De docenten veronderstellen enige mate van algemene ontwikkeling bij de deelnemers, maar specifieke voorkennis is over het algemeen niet nodig. Als dat wel het geval is, staat dit bij de cursusbeschrijving vermeld. HOVO kent geen toelatingseisen. De meeste deelnemers hebben een afgeronde universitaire of hbo-opleiding, maar iedereen die zich aangesproken voelt door een cursus is welkom.

  Studiebelasting en zelfstudie
  Bij iedere cursusbeschrijving staat onder het tabje ‘Inhoud’ meer informatie over zelfstudie naast de colleges. Meestal bedraagt dit enkele uren per week. Ook informatie over het cursusmateriaal, zoals eventuele verplichte readers of syllabi, hand-outs of opgegeven boeken, is hier te vinden. Tijdens de cursus geven docenten vaak suggesties voor verdere zelfstudie.

  • Heeft u minder tijd voor zelfstudie?  
   U bepaalt uiteindelijk zelf hoe diep u op de stof ingaat. HOVO kent geen studieverplichting, maar biedt wel de mogelijkheid tot verdieping. De hoeveelheid zelfstudie bedraagt meestal enkele uren per week. Bij sommige cursussen wordt een actievere inbreng gevraagd, dit staat vermeld bij de onderwijsvorm en studiebelasting. Bij enkele cursussen heeft u de mogelijkheid om een toets te maken, maar dit is niet verplicht. Omdat er geen tentamens zijn, is zelfstudie vrijwel nooit verplicht.
  • Digitaal studiemateriaal
   Naast eventuele verplichte readers of syllabi stellen veel docenten aanvullend digitaal studiemateriaal of presentaties beschikbaar. Deze worden overzichtelijk in uw eigen digitale cursusomgeving MijnHOVO geplaatst. 

  Certificering
  HOVO biedt geen gecertificeerd onderwijs. Dit betekent dat u na het afronden van uw cursus bij HOVO geen diploma of een bewijs van deelname ontvangt. Aan het voltooien van een HOVO-cursus kunt u geen rechten ontlenen, zoals bijvoorbeeld vrijstellingen voor modules in door de overheid erkende opleidingen.

 • Online, klassikaal of hybride onderwijs

  De meeste cursussen bij HOVO Amsterdam zijn klassikaal. Enkele cursussen zijn online (vaak ’s avonds) of zijn tegelijkertijd online en klassikaal. Soms is het mogelijk om ook online deel te nemen. Dan volgt u de cursus in principe op de campus te volgen, maar kunt u de cursus ook online volgen. Lees verder over de verschillende mogelijkheden >>

 • Kwaliteitsbewaking: evaluaties, programmacommissie en HOVO Nederland

  Bij HOVO Amsterdam hechten we veel waarde aan kwaliteitsbewaking. Daarom evalueren we onze cursussen voortdurend en nemen we de feedback van onze deelnemers serieus. HOVO heeft ook een programmacommissie die de inhoud en kwaliteit van de cursussen bewaakt en adviseert over nieuwe cursussen. Daarnaast is HOVO Amsterdam aangesloten bij HOVO Nederland, een koepelorganisatie die de kwaliteit van HOVO-cursussen in heel Nederland bewaakt.

  Evaluaties
  Na afloop van iedere cursus ontvangen deelnemers het verzoek een evaluatieformulier in te vullen. De onafhankelijke dienst Onderwijsevaluatie, Toetskwaliteit en Institutional Research van de afdeling Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie van de Vrije Universiteit Amsterdam doet verslag van de ingevulde evaluaties. Op basis van hun rapportages neemt HOVO passende maatregelen, zoals een gesprek met docenten of met diensten van de VU. Ook worden de resultaten besproken binnen de HOVO-programmacommissie.

  Het resultaat: uitstekende gemiddelde beoordelingen van ons aanbod door cursisten, van ruim een 4,7 op een schaal van 0-5 voor docenten en inhoud, en goede beoordelingen voor service en faciliteiten.

  HOVO programmacommissie
  De Vrije Universiteit Amsterdam bewaakt de kwaliteit van het onderwijs dat onder de noemer HOVO wordt aangeboden. Dit is de taak van de programmacommissie van HOVO. De HOVO-programmacommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende faculteiten die zijn aangesteld door de VU.

  Leden programmacommissie

  • prof. dr. Herman Verhoef (voorzitter), Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
  • prof. dr. Mirjam Pijnappels, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
  • dr. Bert-Jan Lietaert Peerbolte, Faculteit Religie en Theologie
  • prof. dr. Piet Mulders, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
  • prof. dr. Arko Oderwald, Amsterdam Unversitair Medisch Centrum
  • dr. Angela Roothaan, Faculteit der Geesteswetenschappen
  • prof. dr. Richard Neerhof, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  • drs. Carolien van Bergen, programmadirecteur HOVO Amsterdam
  • drs. Mira Maletic, directeur Bedrijfsvoering Faculteit Geesteswetenschappen
  • dr. Bob Baljet, voorzitter Stichting Vrienden HOVO-VU
  • drs. Alma van Donk, Bureau Bestuurszaken VU

  HOVO Nederland
  HOVO Amsterdam is lid van de landelijke Vereniging van HOVO Nederland. Deze stelt de kwaliteitseisen vast waaraan een HOVO-instelling moet voldoen om de naam HOVO te mogen voeren en heeft een onderwijsvisie ontwikkeld voor HOVO.

  Op de website van HOVO Nederland vindt u ook meer informatie over het (online) HOVO-aanbod bij anderen instellingen.

 • Intellectueel eigendom

  Intellectueel eigendom van de cursus
  Het intellectueel eigendom van onze cursusmaterialen ligt bij de docenten die deze materialen hebben ontwikkeld. Het is niet toegestaan om deze materialen zonder toestemming te kopiëren, verspreiden of verkopen.

  Beeld- of geluidsopnames
  Bij het maken van geluidsopnames en/of het filmen van onderwijsaangelegenheden (colleges) is voorafgaande toestemming vereist van de betreffende docent en/of andere sprekers (waaronder medecursisten). Ook na toestemming mogen de opnames alleen voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Het is niet toegestaan de beeld-/geluidsopname op welke wijze dan ook, bijvoorbeeld via social media, te verspreiden dan wel beschikbaar te stellen.

  HOVO stelt geen in principe geen opnames van online colleges beschikbaar
  Vanwege de privacy van deelnemers, technische redenen of auteursrechtelijke redenen maakt HOVO in de regel geen opnames van online colleges.

 • Klachtenreglement

  Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u een klacht indienen volgens ons klachtenreglement. We zullen uw klacht serieus nemen en ons best doen om tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.

  Komt u er met de docent niet uit wat betreft de inhoud, vorm of aanpak van de cursus die u volgt, of heeft u klachten over de faciliteiten van de VU of andere zaken, stuur uw klacht dan naar hovo@vu.nl.

  Wij streven ernaar uw klacht binnen 7 werkdagen te beantwoorden. Als u samen met onze medewerkers niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u zich wenden tot opleidingsmanager drs. Carolien van Bergen (c.d.van.bergen@vu.nl). Mocht dit evenmin tot een acceptabele uitkomst leiden, dan wordt uw klacht, afhankelijk van de aard van de klacht in behandeling genomen door de Programmacommissie (met betrekking tot de inhoud, via voorzitter h.a.verhoef@vu.nl) of voor overige zaken Mira Maletic m.maletic@vu.nl (Directeur Bedrijfsvoering Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam).

  Bij de beantwoording van uw klacht raadplegen wij het Regelingen Studenten Vrije Universiteit Amsterdam. Dit is weliswaar bedoeld voor studenten uit het reguliere onderwijs, maar kan in sommige gevallen een uitweg bieden bij kwesties rond HOVO.

 • HOVO logo

  Bekijk hier het logo van HOVO Amsterdam.

Meer informatie

Ga naar de pagina Praktische informatie en contact voor informatie over aanmelding, annuleren, MijnHOVO, voorzieningen en bereikbaarheid van de VU campus, en andere praktische zaken.