Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoe werkt online en hybride onderwijs bij HOVO?

Wat houden online onderwijs en Zoom for Education in bij HOVO?

Sinds 2020 heeft HOVO nieuwe onderwijsconcepten ontwikkeld met meer flexibiliteit voor cursisten. Naast de cursussen op de VU-campus zijn er cursussen die uitsluitend online zijn of juist als hybride cursus worden aangeboden. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor u?

Op de campus of online onderwijs
Er zijn momenteel vieronderwijsvormen bij HOVO: 1) de cursus wordt uitsluitend klassikaal aangeboden, 2) de cursus wordt uitsluitend online aangeboden en 3) de cursus wordt als hybride cursus aangeboden (tegelijkertijd klassikaal en online) en 4) de cursus wordt twee keer aangeboden: zowel klassikaal als online. Bij iedere cursusbeschrijving staat informatie over de betreffende onderwijsvorm. Hieronder vindt u toelichting op de verschillende onderwijsvormen en wat dit betekent voor u als cursist.

 • 1. Klassikaal onderwijs op de campus

  • De colleges vinden plaats op de campus in een geschikte collegezaal. 
  • Eventuele verplichte readers of syllabi krijgt u bij het eerste college uitgereikt.
  • HOVO Amsterdam volgt de regels die de VU hanteert voor bijvoorbeeld toelating tot de gebouwen, maximale zaalbezetting en collegetijden. Kort voor aanvang ontvangt u een e-mailbericht met daarin de geldende richtlijnen. Op Covid19 maatregelen binnen de VU en vu.nl/corona vindt u de meest recente algemene informatie over het VU-beleid t.a.v. corona. We houden u ook op de hoogte via onze nieuwsbrieven en website. 
  • Bij de cursusbeschrijving van een klassikale cursus vindt u één aanmeldmogelijkheid: ‘deelname live op de VU’.
  • Er is geen mogelijkheid om colleges online te volgen.
 • 2. Onderwijs live online

  • U volgt de colleges online met het gebruikersvriendelijke en veilige programma Zoom for Education (zie verderop op deze pagina).
  • U ziet de docent via een live cameraverbinding.
  • Extra service: u ontvangt eventuele verplichte readers en syllabi kort voor de start van de cursus per post.
  • Als de docent een PowerPoint-presentatie vertoont of een filmpje, ziet u die groot op uw scherm. De docent is dan klein in beeld. 
  • U kunt vragen stellen aan de docent. De docent geeft aan wanneer vragenstellen mogelijk is. De interactie met medecursisten is beperkt.
  • Bij de cursusbeschrijving van een online cursus vindt u één aanmeldmogelijkheid: ‘deelname live online’.
  • U kunt de cursus niet op de campus bijwonen.
  • Na afloop van het college ontvangt u een opname van het college. U kunt het college één week terugkijken. Omwille van de privacy wordt alleen de docent opgenomen, niet de deelnemers.

  Klik hier voor een compleet overzicht van onze online cursussen.

 • 3. Hybride onderwijs

  Bij een aantal cursussen vindt het college tegelijkertijd online en op de campus plaats, dus in een ‘hybride’ vorm.

  • Bij de cursusbeschrijving van een hybride cursus vindt u twee aanmeldmogelijkheden:
   1. ‘Deelname live op de VU’: u kiest voor klassikaal onderwijs op de campus. Eventuele readers zijn tijdens het eerste college beschikbaar en worden niet toegestuurd. U kunt het college desgewenst ook online volgen.
   2. ‘Deelname live online’: bij aanmelding kiest u ervoor om de cursus online te volgen. Dit betekent dat u geen colleges in de zaal kunt volgen: u heeft alleen toegang tot de online colleges. Dit in verband met de zaalbezetting. Eventuele readers worden vooraf per post toegestuurd.
  • De docent geeft college op de VU in een geschikte collegezaal, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.
  • De online deelnemers doen tegelijkertijd mee via hun beeldscherm en volgen de colleges dus samen met de deelnemers in de collegezaal. De docent ziet op een groot scherm in de collegezaal ook de cursisten die online deelnemen.
  • Eventuele presentaties zijn goed zichtbaar en worden op dezelfde wijze getoond als in een cursus die uitsluitend online plaatsvindt.
  • De colleges worden niet opgenomen
  • Er is beperkte mogelijkheid tot interactie, met name voor de deelnemers die online deelnemen. Door de docent zelf of door een onderwijsassistent wordt het contact met de online deelnemers bewaakt.
  • Het online volgen van hybride onderwijs is niet helemaal vergelijkbaar met louter klassikaal of online onderwijs. Uiteraard streven we een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit na, maar bijvoorbeeld de verstaanbaarheid kan voor online deelnemers iets slechter zijn dan live.
 • 4. Klassikaal onderwijs én online onderwijs (niet tegelijkertijd)

  Enkele cursussen vinden twee keer plaats: een keer klassikaal op de VU en enkele dagen later als online college. Kunt u een keer niet naar de VU komen? Maak dan gebruik van deze extra service en volg het college alsnog online.

  • Deelnemers aan de klassikale cursus kunnen ook deelnemen aan de online cursus, bijvoorbeeld als zij door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn.
  • Deelnemers aan de klassikale cursus ontvangen kort voor aanvang van de cursus de link waarmee zij online kunnen inloggen.
  • Op andere data en tijden zijn dezelfde colleges online te volgen. De online cursus is een zelfstandig te volgen cursus die op vastgestelde data plaatsvindt.
  • U vindt onder het kopje ‘data en contact’ meer informatie over deze extra service.
  • Deelnemers aan de online cursus kunnen niet deelnemen aan de klassikale cursus.
  • Na afloop van het college ontvangt u een opname van het college. U kunt het college één week terugkijken.
  • De mogelijkheid voor deelnemers aan de fysieke cursus om het college ook online te volgen is een extra service en is alleen mogelijk als er in basis voldoende belangstelling is voor de online cursus.
  • Kijk voor meer informatie over beide onderwijsvormen onder de kopjes ‘klassikaal onderwijs’ of ‘online onderwijs’.
 • Veel gestelde vragen over online onderwijs

  1. Hoe werkt online onderwijs via Zoom for Education?
  HOVO Amsterdam maakt gebruik van Zoom for Education: een softwareprogramma voor colleges via internet. U kunt deelname aan een Zoomcollege een beetje vergelijken met beeldbellen via bijvoorbeeld FaceTime. De docent zit voor een webcam (camera) en verzorgt live een hoorcollege, inclusief PowerPointpresentatie, video- en geluidsfragmenten. De deelnemers loggen in op hun laptop of pc en zien en horen de docent. Vragen stellen, of met elkaar praten kan via getypte berichten (de chat), of via de microfoon die in laptop of pc is ingebouwd. De deelnemers kunnen elkaar ook zien als hun camera’s aanstaan. De docent bepaalt hoe en wanneer de vragen worden gesteld en vertelt dit van tevoren. Eigenlijk net als bij een ‘gewoon’ college op de VU. 2. Hoe kan ik deelnemen? U schrijft zich in op de reguliere wijze (MijnHOVO) en betaalt het cursusgeld. U ontvangt als geregistreerde deelnemer twee dagen van tevoren een instructie, aanmeldlink en wachtwoord waarmee u kunt inloggen in Zoom bij de betreffende cursus. Als u op de link klikt en het wachtwoord invoert, komt u in de ‘wachtkamer’. U kunt ondertussen uw beeld en geluid controleren: staan camera, speakers en microfoon aan? Dit kunt u ook op een later moment doen. De docent checkt of u deelnemer bent en laat u vervolgens toe in het college. Dan bent u direct online en ziet de docent. Als de camera’s en microfoons aanstaan ziet u ook de andere deelnemers en kunt u met elkaar praten. Vaak is dat zo voorafgaand aan een college en vraagt de docent daarna of u camera en microfoon wilt uitzetten. 2. Moet ik eerst een Zoom-account aanmaken? Nee, dat is niet nodig. U heeft alleen de aanmeldlink en het wachtwoord nodig die een paar dagen voor de startdatum uitsluitend aan de deelnemende cursisten ter beschikking worden gesteld.

  2. Kost deelname via Zoom extra geld?
  Nee, dat is gratis voor u, HOVO betaalt de kosten hiervoor.

  3. Is Zoom veilige software?
  Er zijn in 2020 veel veiligheidsissues geweest met Zoom, vooral met de gratis versie, dat is uitgebreid in de publiciteit geweest. De Amerikaanse producent van Zoom heeft vervolgens de lekken gedicht en de software verbeterd. Bovendien maakt VU Amsterdam - en dus ook HOVO - gebruik van Zoom for Education, een betaalde versie via een Nederlandse leverancier, waarmee we via de juiste instellingen en regelmatige updates de grootst mogelijke veiligheid kunnen creëren.

  4. Hoe zit het met mijn privacy?
  HOVO Amsterdam houdt zich aan de AVG, zie ons privacy statement. Om uw privacy via Zoom zoveel mogelijk te beschermen, zullen wij nooit opnames maken zonder dat u dat weet. U kunt bovendien altijd uw camera uitzetten waardoor u niet in beeld bent. In de instructie die u vooraf ontvangt staan ook nog enkele tips en aanwijzingen voor uw privacy.

  5. Heb ik recht op restitutie van het cursusgeld als ik een of meer online colleges niet kan bijwonen?
  Nee, dit is helaas niet mogelijk. Als u voor het eerst een college volgt via Zoom for Education raden wij u aan de instructie die u van HOVO ontvangt goed door te lezen, en tijdig in te loggen op het college. In het geval het college niet kan doorgaan of wordt onderbroken vanwege technische problemen die aan HOVO te wijten zijn, dan zoekt HOVO naar een passende oplossing, zoals bijvoorbeeld inhalen van het college op een later tijdstip. Dit is te vergelijken met een inhaalcollege in het geval van ziekte van de docent of overmacht anderszins.

  6. Worden er opnames gemaakt?
  Na afloop van het college ontvangt u een opname van het college. Alleen de beelden van de docent en een eventuele presentatie worden opgenomen. De deelnemers zijn niet in beeld. De opnames zijn één week beschikbaar. Het maken van opnames van online colleges door cursisten is niet toegestaan. Opnames zijn bedoeld om een college terug te kijken en zijn een extra service. Mocht om technische of andere reden geen opname beschikbaar zijn, dan kunt u hier geen rechten aan ontlenen.

  Dit geldt niet voor hybride cursussen, daarvan worden geen opnames gemaakt.

Meer informatie

Ga naar de pagina Praktische informatie en contact voor informatie over aanmelding, annuleren, MijnHOVO, voorzieningen en bereikbaarheid van de VU campus, en andere praktische zaken.