Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Coronavirus: updates

De coronamaatregelen wijzigen geregeld. Dat kan voor verwarring zorgen. Middels de updates maken wij inzichtelijk wat de maatregelen precies voor jou en jouw werkzaamheden op de VU betekenen.

Meer informatie over de campus in coronatijd vind je op:  

Voor studenten en docenten is er ook een beslisboom om te beoordelen of ze naar de VU campus mogen komen.

Na de eerstvolgende persconferentie van de Rijksoverheid wordt deze pagina bijgewerkt.

UPDATE 23 september

In onze vorige update is aangegeven dat er voor een aantal (niet onderwijs) activiteiten nog geen duidelijkheid was. Met de nadere toelichting vanuit de Rijksoverheid weten we nu dat er vanaf 25 september voor alle activiteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs geen maximale groepsgrootte en geen coronatoegangsbewijs op de Vrije Universiteit Amsterdam meer geldt. Denk dan aan bijvoorbeeld activiteiten zoals diplomering, promoties, oraties, studeren en de activiteiten die worden georganiseerd door studieverenigingen. 

Voor activiteiten op de VU campus die niet vallen onder onderwijs of onderzoek zoals cultuur- en dansvoorstellingen, en film, gelden er andere richtlijnen:

 • De maximum capaciteit is afhankelijk van het aantal beschikbare vaste zitplekken 
 • Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs laten zien 

Let op! Studenten en medewerkers van ACTA en Geneeskunde volgen de informatie die zij van hun eigen faculteiten ontvangen.

Op deze pagina wordt er bij nieuwe ontwikkelingen een update geplaatst.

Corona - veelgestelde vragen

Lees de antwoorden

Corona - Archief updates

 • UPDATE: WOENSDAG 2 JUNI - 15.30 UUR

  In de laatste persconferentie van 28 mei zijn er geen nieuwe versoepelingen voor het hoger onderwijs aangekondigd. Voor nu blijven de maatregelen uit de update van woensdag 21 april van kracht. Het Kabinet heeft laten weten dat er in de loop van juni wordt besloten over het loslaten van de anderhalve meter voor het hoger onderwijs aan het begin van het nieuwe academisch jaar.

  De datum wanneer de anderhalve meter exact komt te vervallen is nog niet duidelijk. Misschien laat de situatie dit voor 1 september a.s. al toe, maar in ieder geval niet voor 30 juni. Aan de opzet voor onderwijsperiode 6 wijzigt daarmee niets. Ook voor toetsen in de zomerperiode heeft dit geen impact aangezien deze online worden aangeboden.

  Zodra er meer bekend is, informeren wij je op deze pagina.

 • UPDATE: WOENSDAG 21 APRIL - 17.00 UUR

  Vanaf 26 april komt er een beperkte verruiming voor het hoger onderwijs. Voor de Vrije Universiteit Amsterdam betekent dit dat wij effectief vanaf 28 april – aanvullend op het locatie gebonden onderwijs (o.a. practica) – meer fysiek onderwijs op anderhalve meter aanbieden. Voor het onderzoek en werken op de campus zijn op korte termijn helaas nog geen versoepelingen. Ook heeft het kabinet aangekondigd dat de avondklok op 28 april 04.30 uur komt te vervallen. De openingstijden van de VU-gebouwen vanaf 29 april vind je op deze pagina. 

  Vanaf 28 april gelden de volgende maatregelen:

  Voor studenten:

  • Naast online onderwijs zijn er vanaf 28 april ook weer onderwijsactiviteiten op de campus.  Kijk op rooster.vu.nl en op Canvas voor informatie over jouw opleiding. Tentamens zijn online en gaan door
  • Locatie-gebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door
  • Studenten die thuis geen geschikte plek hebben om een tentamen te maken, kunnen een tentamenplek aanvragen. 

   Voor medewerkers:
  • Werk thuis, tenzij het écht niet anders kan.
  • De campus is beschikbaar voor medewerkers waarvan aanwezigheid op de campus noodzakelijk is voor het organiseren van fysieke onderwijsactiviteiten op anderhalve meter
  • (Locatiegebonden) onderwijs dat op de campus is geroosterd, gaat door
  • Locatiegebonden onderzoek blijft nog steeds afgeschaald naar het strikt noodzakelijke niveau
  • Studio’s voor het opnemen van onderwijs zijn beschikbaar

  Voor iedereen die de VU bezoekt:

  • Houd je aan de basismaatregelen van het rijk en volg de regels voor werken en studeren op de VU campus op
  • Studenten nemen hun studentenpas of een bewijs van inschrijving mee
  • Voor medewerkers geldt dat zij hun medewerkerspas meenemen om onze gebouwen binnen te komen
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen in een GGD- teststraat.

  Onderwijsactiviteiten en stages 
  Vanaf 26 april komt er verruiming voor het hoger onderwijs. Voor de Vrije Universiteit Amsterdam betekent dit dat wij vanaf 28 april– aanvullend op het locatie gebonden onderwijs een combinatie van online en on campus onderwijs op anderhalve meter aanbieden. Met de overheid is besproken dat universiteiten gebruik maken van roosters die eerder voor deze onderwijsperiodes zijn gemaakt. In praktische zin betekent dit dat we maximale inspanning leveren om zoveel mogelijk onderwijs of onderwijs gerelateerde zaken op de campus te plannen. Dat betekent niet letterlijk zoals de overheid dat omschrijft - iedere student wekelijks één dag in de week naar de campus kan komen. Kijk op rooster.vu.nl en Canvas voor informatie over jouw opleiding.

  Zelftesten voor studenten en medewerkers aan de VU 
  De basis is en blijft: bij klachten blijf je thuis en laat je testen in een GGD- teststraat. Daarnaast verwacht de overheid met het grootschalige inzetten van preventieve zelftesten in het hoger onderwijs dat dit helpt om de verspreiding van het virus verder te beteugelen. De overheid organiseert de distributie van zelftesten aan studenten en medewerkers centraal via www.zelftestonderwijs.nl. Je kunt hier vanaf begin mei een zelftest bestellen. Het bestellen van een zelftest is gratis. Hier vind je ook meer informatie over het gebruik van de testen.

  Het afnemen van een zelftest is altijd vrijwillig. Het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor studenten of medewerkers voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet verplicht en het is de eigen verantwoordelijkheid om een test te gebruiken. Studenten hoeven dan ook geen bewijs van een negatieve test te laten zien om toegang te krijgen tot de onderwijsinstelling.

  Voor meer informatie zie:

  ·       Q&A’s van de rijksoverheid over Zelftesten in hoger onderwijs – klik hier

  ·       Website om de zelftesten te bestellen en informatie hoe de testen te gebruiken.

  Studeren en tentamens maken op de campus 
  Voor studeren op de campus blijft de oproep: kun je wél thuis studeren, doe dat dan ook thuis en kom niet naar de VU. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van de plekken op de VU gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. De studieplekken zijn beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan via de diverse online mogelijkheden.

  Tentamens 
  Alle geplande tentamens gaan online door. Voor studenten die liever op de campus een tentamen maken, biedt de VU een beperkt aantal tentamenplekken op de campus aan. Deze plekken moeten tijdig worden gereserveerd.   

  Stages 
  Voor stages zijn de regels die gelden voor het stagebedrijf waarin de stage gelopen wordt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door. De VU doet er alles aan om studenten geen of zo min mogelijk studievertraging op te laten lopen. Daarom gaan de onderzoeksstages op de VU campus door. 

  Onderwijs buiten de VU
  Studenten die ook onderwijs volgen aan andere instellingen dan de VU, worden geadviseerd om de informatie van beide onderwijsorganisaties in de gaten te houden. 

  Werken op de campus 
  Thuiswerken blijft voorlopig nog de norm. Daarom herhalen wij onze dringende oproep aan alle medewerkers om thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. Deze oproep geldt ook voor (studie)verenigingen en de medezeggenschap. Een aantal studieverengingen en FSR’en hebben eerder al afspraken gemaakt met de faculteit over werken op de campus. Zij worden gevraagd om – in het licht van de lockdown - eventuele noodzakelijke werkzaamheden op de campus met de faculteit af te stemmen. Kijk op vu.nl/thuiswerken voor tips over hoe je dit goed en gezond kunt doen.

  Opnemen en live streamen van onderwijs 
  Docenten die hun online lessen willen opnemen of live streamen, kunnen daarvoor nog steeds de onderwijsstudio’s reserveren. Ook de initiële onderwijsruimtes met hybride voorzieningen, blijven - mits gereserveerd – beschikbaar voor het streamen en opnemen van onderwijs.

  Onderzoek op de campus 
  Onderzoeksactiviteiten op de campus kunnen doorgaan als deze strikt locatiegebonden zijn. Het onderzoek is afgeschaald naar het minimaal noodzakelijke niveau. Daarbinnen geldt de volgende prioritering van wat we op de campus voorrang geven:

  1. Stagiairs, onderzoekers en begeleiding die nodig is om de stage veilig te laten plaatsvinden
  2. Promovendi - prioriteit binnen deze groep wordt beoordeeld op het ondervinden van mogelijke vertraging
  3. Postdocs

  Bijeenkomsten en evenementen 
  Door de huidige lockdown is het nog steeds niet toegestaan om fysieke evenementen te organiseren en blijven alle fysieke activiteiten online die niet direct bijdragen aan het georganiseerd onderwijs of locatie gebonden onderzoek. Dit geldt ook voor activiteiten van studieverenigingen, promoties, oraties, diploma-uitreikingen en afscheidsredes. Deze activiteiten kunnen online worden gegeven of uitgesteld.

  Universiteitsbibliotheek 
  Boeken en publicaties blijven - middels reserveren of afspraak - beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Kijk op de website van de UB voor meer informatie.

  Let op! Studenten en medewerkers van ACTA en Geneeskunde volgen de informatie die zij vanuit hun eigen faculteiten ontvangen.

 • UPDATE: DINSDAG 13 APRIL - 20.00 UUR

  Op dinsdag 13 april heeft het kabinet besloten dat een versoepeling voor het hoger onderwijs nu niet mogelijk is. Dat betekent dat er nu geen wijzigingen zijn voor onderwijs, onderzoek en werken op de campus. Zodra het kabinet  een besluit heeft genomen over versoepelingen voor het hoger onderwijs, volgt er meer informatie op deze pagina en zullen we medewerkers en studenten per mail informeren.

 • UPDATE: WOENSDAG 24 MAART - 13.00 UUR

  Het kabinet heeft dinsdag 23 maart aangekondigd dat de lockdown vooralsnog wordt verlengd tot en met 20 april 4.30uur. Voor het onderwijs, onderzoek en werken zijn er daarmee op korte termijn nu geen versoepelingen. Wel is er het perspectief dat we eind april met behoud van anderhalve meter en de inzet van zelftesten, gedeeltelijk het onderwijs op de campus weer kunnen opstarten. De komende weken onderzoeken we samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wat  de inzet van sneltesten vraagt en hoe studenten hierover kunnen beschikken. Zodra hier meer over bekend is worden studenten hierover geïnformeerd. De start van het onderwijs in periode vijf blijft voor nu online met uitzondering van het locatiegebonden onderwijs. 

  Op 31 maart gaat de avondklok in op 22.00 uur ipv 21.00 uur. De openingstijden van de gebouwen worden dan aangepast. De sluitingstijd van de VU-gebouwen wordt doordeweeks aangepast naar 21.00uur. Tot die tijd geldt de sluitingstijd van 20.00 uur. 

  Een compleet overzicht van alle huidige maatregelen voor onderwijs, onderzoek en werken op de VU vind je hieronder: 

 • UPDATE: VRIJDAG 12 MAART - 17.00 UUR

  De huidige lockdown met de avondklok is verlengd tot en met 31 maart 4.30 uur. Daarmee blijven de eerder genomen maatregelen voor onderwijs, onderzoek en werken op de VU gehandhaafd. 

  Zoals bekend zijn op de VU studieplekken beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan vanuit huis via de diverse online mogelijkheden. We kunnen het niet genoeg benadrukken dat voor individueel studeren op de campus nog steeds geldt: kun je wél thuis studeren, doe dat dan ook thuis en kom niet naar de VU. Dan houden we het samen veilig, zowel onderweg als op de campus. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van de plekken op de VU gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van serieuze belemmeringen. 

  Kom je wel naar de VU, dan kunnen we bij binnenkomst de passen controleren. Studenten van de VU worden toegelaten. Dat geldt ook voor studenten uit Amsterdam die aan andere hogescholen of universiteiten zijn verbonden. Vaak zijn dit studenten die een deel van hun onderwijs aan de VU volgen, bijvoorbeeld via een minor. Hierdoor draagt de VU bij aan het landelijk beperken van reisbewegingen. We hebben de capaciteit om in deze studieplekken te voorzien en sturen dus niet op voorhand studenten weg. Naast de studieplekken in de UB zijn er in het hoofdgebouw ook plekken voor studeren in onderwijs- en algemene ruimten. Het gebruik van studieplekken wordt actief gemonitord en begeleid door stewards. Ben je op de campus en zoek je een plek, schiet dan even een steward aan.

  We doen hiermee nogmaals een beroep om je aan de huidige maatregelen te houden om het virus er onder te krijgen. Ofwel: draag een mondkapje en houd je aan de anderhalve meter afstand. Dit vergroot de kans dat de versoepelingen voor het hoger onderwijs door kunnen gaan. De volgende persconferentie staat gepland op 23 maart. We hopen dan meer te kunnen vertellen over wat deze mogelijkheden voor de VU precies inhouden.

 • UPDATE: DINSDAG 9 MAART - 11.30 UUR

  Het kabinet heeft maandag 8 maart aangekondigd dat de lockdown met de avondklok vooralsnog wordt verlengd tot en met 31 maart 4.30uur. Daarmee blijven de eerder genomen maatregelen voor onderwijs, onderzoek en werken gehandhaafd. In de update van 23 februari vind je een compleet overzicht van de geldende maatregelen.

  In de vooruitblik naar april heeft het kabinet aangegeven dat er mogelijk verruiming komt voor het hoger onderwijs. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de besmettingen. Deze volgen we op de voet. We zien hier enorm naar uit, maar vooralsnog doen we een beroep op iedereen om zich aan de maatregelen te houden om het virus er onder te krijgen. Dit vergroot de kans dat de versoepelingen voor het hoger onderwijs door kunnen gaan. De volgende persconferentie staat gepland op 23 maart. We hopen dan te kunnen delen wat deze mogelijkheden voor VU Amsterdam precies inhouden.  

 • UPDATE: DINSDAG 23 FEBRUARI - 20.00 UUR

  Het kabinet heeft dinsdag 23 februari aangekondigd dat de lockdown met de avondklok vooralsnog wordt verlengd tot en met 15 maart 4.30uur. Dat betekent voor nu helaas geen versoepelingen, de eerder genomen maatregelen voor de VU blijven gehandhaafd.

  Voor studenten:

  • Online onderwijs en tentamens gaan door. Kijk op Canvas voor informatie over jouw opleiding.
  • Locatie-gebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door.
  • Studenten die thuis geen geschikte plek hebben om een tentamen te maken, kunnen een tentamenplek aanvragen. Indien een tentamen na 20.00 uur ’s avonds eindigt, geldt de bestaande regeling. Voor deze studenten is een uitzondering op de avondklok van kracht onder strikte voorwaarden. Zij dienen een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid in te vullen. Ook zal de VU een verklaring verstrekken om na het ingaan van de avondklok te kunnen reizen. Betreffende studenten worden hierover geïnformeerd, nadat zij zich hebben aangemeld voor een tentamenplek  
  • Voor stages zijn de regels die gelden voor het stagebedrijf waar je stage loopt leidend. Moet je voor je stage ’s avonds over straat, dan moet je dit met je stagebedrijf afstemmen en ontvang je van hen een werkgeversverklaring


  Voor medewerkers:

  • Werk thuis, tenzij het écht niet anders kan
  • Locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door
  • Locatiegebonden onderzoek blijft nog steeds afgeschaald naar het strikt noodzakelijke niveau
  • Studio’s voor het opnemen van onderwijs zijn beschikbaar binnen de gewijzigde openingstijden
  • Medewerkers die vanwege vitale of bedrijfskritische processen tijdens de avondklok op de campus aanwezig moeten zijn, hebben een werkgeversverklaring ontvangen. Dit proces verloopt via de coronacoördinator van de faculteit/dienst en wordt verstrekt door de HRM Servicedesk. Het is niet mogelijk om zelfstandig bij de HRM Servicedesk een verklaring aan te vragen. Let op ook dien je een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid mee te nemen. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor

  Voor iedereen die de VU bezoekt:

  • Houd je aan de regels voor werken en studeren op de VU
  • Neem een bewijs van inschrijving mee of studentenpas
  • Voor medewerkers geldt dat zij hun medewerkerspas meenemen om onze gebouwen binnen te komen

  De sluitingstijd van de VU-gebouwen in deze periode is doordeweeks aangepast naar 20.00uur. In het weekend blijft de sluitingstijd 18.00uur. Studenten en medewerkers die op onze campus moeten zijn, moeten zelf rekening houden met hun reistijd zodat ze tijdig thuis zijn.


  Studeren en tentamens maken op de campus 
  Voor studeren op de campus blijft de oproep: kun je wél thuis studeren, doe dat dan ook thuis en kom niet naar de VU. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van de plekken op de VU gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. De studieplekken zijn beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan via de diverse online mogelijkheden.

  Tentamens 
  Alle geplande tentamens gaan door. Alleen voor studenten die echt niet thuis of in hun eigen omgeving een tentamen kunnen maken, biedt de VU een beperkt aantal tentamenplekken aan. Deze plekken moeten worden gereserveerd. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van deze plekken gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen.  Indien een tentamen na 20.00 uur ’s avonds eindigt, geldt de bestaande regeling. Voor deze studenten is een uitzondering op de avondklok van kracht onder strikte voorwaarden. Zij dienen een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid in te vullen. Ook zal de VU een verklaring verstrekken om na het ingaan van de avondklok te kunnen reizen. Betreffende studenten worden hierover geïnformeerd. 

  Onderwijsactiviteiten en stages 
  Onderwijs op afstand is de norm gedurende het risiconiveau lockdown. Dat geldt voor al het onderwijs m.u.v. locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is. Kijk op Canvas voor informatie over jouw opleiding.

  Stages 
  Voor stages zijn de regels die gelden voor het stagebedrijf waarin de stage gelopen wordt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door. De VU doet er alles aan om studenten geen of zo min mogelijk studievertraging op te laten lopen. Daarom gaan de onderzoeksstages op de VU campus door. 

  Onderwijs buiten de VU
  Studenten die ook onderwijs volgen aan andere instellingen dan de VU, worden geadviseerd om de informatie van beide onderwijsorganisaties in de gaten te houden. 

  Werken op de campus 
  Thuiswerken blijft de norm. Daarom herhalen wij onze dringende oproep aan alle medewerkers om thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. Deze oproep geldt ook voor (studie)verenigingen en de medezeggenschap. Een aantal studieverengingen en FSR’en hebben eerder al afspraken gemaakt met de faculteit over werken op de campus. Zij worden gevraagd om – in het licht van de lockdown - eventuele noodzakelijke werkzaamheden op de campus met de faculteit af te stemmen. Kijk op vu.nl/thuiswerken voor tips over hoe je dit goed en gezond kunt doen.

  Opnemen en live streamen van onderwijs 
  Docenten die hun online lessen willen opnemen of live streamen, kunnen daarvoor nog steeds de onderwijsstudio’s reserveren. Ook de initiële onderwijsruimtes met hybride voorzieningen, blijven - mits gereserveerd – beschikbaar voor het streamen en opnemen van onderwijs.

  Onderzoek op de campus 
  Onderzoeksactiviteiten op de campus kunnen doorgaan als deze strikt locatiegebonden zijn. Het onderzoek is afgeschaald naar het minimaal noodzakelijke niveau. Daarbinnen geldt de volgende prioritering van wat we op de campus voorrang geven:

  1. Stagiairs, onderzoekers en begeleiding die nodig is om de stage veilig te laten plaatsvinden
  2. Promovendi - prioriteit binnen deze groep wordt beoordeeld op het ondervinden van mogelijke vertraging
  3. Postdocs

  Bijeenkomsten en evenementen 
  Alleen bijeenkomsten die betrekking hebben op locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) mogen doorgaan op locatie. Activiteiten van studieverenigingen, promoties, oraties, diploma-uitreikingen en afscheidsredes kunnen online worden gegeven of uitgesteld. Deze maatregelen blijven van kracht voor minstens de duur van de huidige lockdown.

  Universiteitsbibliotheek 
  Boeken en publicaties blijven - middels reserveren of afspraak - beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Kijk op de website van de UB voor meer informatie.

  Let op! Studenten en medewerkers van ACTA en Geneeskunde volgen de informatie die zij vanuit hun eigen faculteiten ontvangen.

 • UPDATE: DINSDAG 9 FEBRUARI - 09.00 UUR

  Het kabinet heeft maandag 8 februari aangekondigd dat de avondklok vooralsnog wordt verlengd tot en met 3 maart 4.30uur. Dat betekent dat de bestaande maatregelen aan de VU blijven gehandhaafd. De sluitingstijd van de VU-gebouwen in deze periode is doordeweeks aangepast naar 20.00uur. In het weekend blijft de sluitingstijd 18.00uur. Studenten en medewerkers die op onze campus moeten zijn, moeten zelf rekening houden met hun reistijd zodat ze tijdig thuis zijn. 

  Voor een actueel overzicht van de regels bekijk de update van 22 januari.

 • UPDATE: VRIJDAG 22 JANUARI - 11.30 UUR

  Het kabinet heeft een avondklok ingevoerd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De avondklok gaat in op zaterdag 23 januari om 21.00 uur en duurt tot in ieder geval dinsdag 9 februari. In verband met de avondklok wordt de sluitingstijd van de VU-gebouwen in deze periode aangepast naar 20.00uur. Studenten en medewerkers die op onze campus moeten zijn, moeten zelf rekening houden met hun reistijd zodat ze tijdig thuis zijn.

  Ondanks dat de meeste onderwijsactiviteiten online plaatsvinden en werkzaamheden vanuit huis uitgevoerd worden, heeft de ingevoerde avondklok consequenties voor noodzakelijk onderzoek en locatie-gebonden onderwijs op onze campus. Daarnaast blijven de maatregelen die op 16 december zijn ingegaan van kracht.  

  • Hieronder een overzicht van de maatregelen die voortkomen uit de avondklok, aangevuld met  een overzicht van de reeds ingevoerde maatregelen.
  • Voor studenten
  • Online onderwijs en tentamens gaan door. Kijk op Canvas voor informatie over jouw opleiding
  • Locatie-gebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door. Deze activiteiten eindigen een uur voordat de avondklok ingaat. Kom je dan reistijd tekort? Overleg met de docent voor een oplossing.
  • Studenten die een tentamenplek aanvragen, kunnen daar binnen de gewijzigde openingstijden nog steeds gebruik van maken. Deze plekken zijn bestemd voor studenten die het tentamen thuis niet af kunnen leggen. Indien een tentamen na 20.00 uur ’s avonds eindigt, geldt de bestaande regeling. Het deel op de campus dat is gereserveerd is voor tentamens zal geopend blijven. Voor deze studenten is een uitzondering op de avondklok van kracht onder strikte voorwaarden. Zij dienen een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid in te vullen. Ook zal de VU een verklaring verstrekken om na het ingaan van de avondklok te kunnen reizen. Betreffende studenten worden hierover geïnformeerd, nadat zij zich hebben aangemeld voor een tentamenplek  
  • Voor stages zijn de regels die gelden voor het stagebedrijf waar je stage loopt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door. Moet je voor je stage ’s avonds over straat, dan moet je dit met je stagebedrijf afstemmen en ontvang je van hen een werkgeversverklaring
  • Houd bij een bezoek aan de VU zelf rekening met de reistijd zodat je op tijd thuis bent


  Voor medewerkers:

  • Werk thuis, tenzij het écht niet anders kan
  • Locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door binnen de gewijzigde openingstijden
  • Locatiegebonden onderzoek wordt nog steeds afgeschaald naar het strikt noodzakelijke niveau
  • Studio’s voor het opnemen van onderwijs blijven beschikbaar binnen de gewijzigde openingstijden
  • Medewerkers die vanwege vitale of bedrijfskritische processen tijdens de avondklok op de campus aanwezig moeten zijn, ontvangen een werkgeversverklaring. Dit proces verloopt via de coronacoördinator van de faculteit/dienst en wordt verstrekt door de HRM Servicedesk. Het is niet mogelijk om zelfstandig bij de HRM Servicedesk een verklaring aan te vragen. Let op ook dien je een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid mee te nemen. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor
  • Houd bij een bezoek aan de VU zelf rekening met de reistijd zodat je op tijd thuis bent
  • Voor iedereen die de VU bezoekt:
  • Houd je aan de regels voor werken en studeren op de VU
  • Neem een bewijs van inschrijving mee of studentenpas
  • Voor medewerkers geldt dat zij hun medewerkerspas meenemen om onze gebouwen binnen te komen
  • Houd bij een bezoek aan de VU zelf rekening met de reistijd om op tijd thuis te zijn


  Studeren en tentamens maken op de campus 
  Voor studeren op de campus blijft de oproep: kun je wél thuis studeren, doe dat dan ook thuis en kom niet naar de VU. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van de plekken op de VU gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. De studieplekken zijn beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan via de diverse online mogelijkheden.

  Tentamens
  Alle geplande tentamens gaan door. Alleen voor studenten die echt niet thuis of in hun eigen omgeving een tentamen kunnen maken, biedt de VU een beperkt aantal tentamenplekken aan. Deze plekken moeten worden gereserveerd. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van deze plekken gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. Studenten die al een plek hebben gereserveerd kunnen daar gebruik van maken. Indien een tentamen na 20.00 uur ’s avonds eindigt, geldt de bestaande regeling. Voor deze studenten is een uitzondering op de avondklok van kracht onder strikte voorwaarden. Zij dienen een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid in te vullen. Ook zal de VU een verklaring verstrekken om na het ingaan van de avondklok te kunnen reizen. Betreffende studenten worden hierover geïnformeerd. 

  Onderwijsactiviteiten en stages 
  Onderwijs op afstand is de norm gedurende de lockdown. Dat geldt voor al het onderwijs m.u.v. locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is. Studenten die locatiegebonden onderwijs hebben worden hierover geïnformeerd door de faculteit. 

  Stages
  Voor stages zijn de regels die gelden voor het stagebedrijf waarin de stage gelopen wordt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door. De VU doet er alles aan om studenten geen of zo min mogelijk studievertraging op te laten lopen. Daarom gaan de onderzoeksstages op de VU campus door. Studenten die stage lopen op de VU worden hierover geïnformeerd. 

  Onderwijs buiten de VU
  Studenten die ook onderwijs volgen aan andere instellingen dan de VU, worden geadviseerd om de informatie van beide onderwijsorganisaties in de gaten te houden. 

  Werken op de campus 
  Thuiswerken blijft de norm. Daarom herhalen wij onze dringende oproep aan alle medewerkers om thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. Deze oproep geldt ook voor (studie)verenigingen en de medezeggenschap. Een aantal studieverengingen en FSR’en hebben eerder al afspraken gemaakt met de faculteit over werken op de campus. Zij worden gevraagd om – in het licht van de lockdown - eventuele noodzakelijke werkzaamheden op de campus met de faculteit af te stemmen. Kijk op vu.nl/thuiswerken voor tips over hoe je dit goed en gezond kunt doen.

  Opnemen en live streamen van onderwijs
  Docenten die hun online lessen willen opnemen of live streamen, kunnen daarvoor nog steeds de onderwijsstudio’s reserveren. Ook de initiële onderwijsruimtes met hybride voorzieningen, blijven - mits gereserveerd – beschikbaar voor het streamen en opnemen van onderwijs.

  Onderzoek op de campus 
  Onderzoeksactiviteiten op de campus kunnen doorgaan als deze strikt locatiegebonden zijn. Onderzoekers worden hierover door hun faculteit geïnformeerd. Het onderzoek wordt afgeschaald naar het minimaal noodzakelijke niveau. Daarbinnen geldt de volgende prioritering van wat we op de campus voorrang geven:

  1. Stagiairs, onderzoekers en begeleiding die nodig is om de stage veilig te laten plaatsvinden
  2. Promovendi - prioriteit binnen deze groep wordt beoordeeld op het ondervinden van mogelijke vertraging
  3. Postdocs

  Bijeenkomsten en evenementen 
  Alleen bijeenkomsten die betrekking hebben op locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) mogen doorgaan op locatie. Activiteiten van studieverenigingen, promoties, oraties, diploma-uitreikingen en afscheidsredes kunnen online worden gegeven of uitgesteld. Deze maatregelen blijven van kracht voor minstens de duur van de huidige lockdown.

  Universiteitsbibliotheek 
  Boeken en publicaties blijven - middels reserveren of afspraak - beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Kijk op de website van de UB voor meer informatie.

  Let op! Studenten en medewerkers van ACTA en Geneeskunde volgen de informatie die zij vanuit hun eigen faculteiten ontvangen.

 • UPDATE: WOENSDAG 20 JANUARI - 18.00 UUR

  Het kabinet heeft nieuwe coronamaatregelen aangekondigd en gaat met de Tweede Kamer in debat over het invoeren van een avondklok. De volgende maatregelen hebben consequenties voor onderwijs en onderzoek:

  Inreisverbod en verplichte quarantaine bij aankomst in NL
  Voor bepaalde groepen reizigers uit landen buiten de EU geldt al sinds maart 2020 een inreisverbod.

  Vanaf 23 januari 2021 gaan er extra maatregelen in om het aantal reisbewegingen verder te beperken:  

  • inreisverbod uit de landen VK, Zuid-Afrika, Kaapverdië en delen van Zuid-Amerika.
  • voor vertrek uit andere hoog risicolanden naar Nederland geldt een dubbele testverplichting (PCR en sneltest). Dat betekent dat het ook moeilijker wordt om terug te keren naar NL. 
  • lijst met uitzonderingsdoelgroepen op het vlieg verbod is ingekort. Dit betekent dat studenten en kennismigranten die voor kort verblijf (tot 90 dagen) naar Nederland komen niet meer mogen inreizen. 
  • na aankomst moeten alle reizigers 10 dagen in quarantaine.

  Meer detailinformatie is te vinden op de website van de rijksoverheid. 

  Mogelijke avondklok 
  Ondanks dat de meeste onderwijsactiviteiten online plaatsvinden en werkzaamheden vanuit huis uitgevoerd worden, heeft een avondklok consequenties voor onderzoek en onderwijs op onze campus. Denk hierbij aan het gebruik van de studie- en tentamenplekken in de avonduren en het locatiegebonden onderzoek. Omdat het Kabinet overeenstemming met de Tweede Kamer moet vinden over deze maatregel is het nog niet duidelijk of en onder welke voorwaarden een avondklok zal worden ingevoerd. Zodra hier meer duidelijkheid over is, worden de maatregelen op deze plek gepubliceerd en zullen medewerkers en studenten per mail worden geïnformeerd.

 • UPDATE: DINSDAG 12 JANUARI - 19.30 UUR

  Het kabinet heeft besloten de lockdown voor het hoger onderwijs ongewijzigd te verlengen tot in elk geval dinsdag 9 februari. Dat betekent dat de maatregelen die op 16 december zijn ingegaan langer van kracht blijven.

  De verlenging heeft gevolgen voor ons onderwijs en onderzoek, maar ook voor ons persoonlijk. Het is zichtbaar dat de maatregelen in het algemeen en de lockdown in het bijzonder, invloed hebben op het welzijn van studenten en medewerkers. Daarbij denken we aan de extra zorg die komt kijken voor studenten en medewerkers die werk of studie combineren met de zorg voor familieleden of het sociaal isolement waar we onbedoeld in terecht kunnen komen. Het zijn voorbeelden van situaties waarin je vast kunt lopen en misschien hulp nodig hebt. Klop dan aan bij je leidinggevende of studentenbegeleider of kijk op onze pagina’s over studentenwelzijn of mentaal gezond thuiswerken

  Hieronder ter verduidelijking een overzicht van de voortzetting van de huidige maatregelen.

  Voor studenten:

  • Onderwijs en tentamens gaan door. Kijk op Canvas voor informatie over jouw opleiding
  • Locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door
  • Studenten die een studieplek hebben gereserveerd om een tentamen te maken, kunnen daar nog steeds gebruik van maken
  • Studie- en tentamenplekken op de campus zijn alleen beschikbaar voor studenten van de VU die thuis geen goede studieplek hebben
  • Voor stages zijn de regels die gelden voor de sector/branche waarin de stage gelopen wordt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door

  Voor medewerkers:

  • Werk thuis, tenzij het écht niet anders kan
  • Locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door
  • Locatiegebonden onderzoek wordt nog steeds afgeschaald naar het strikt noodzakelijke niveau
  • Studio’s voor het opnemen van onderwijs blijven beschikbaar

  Voor iedereen die de VU bezoekt:

  • Houd je aan de regels voor werken en studeren op de VU
  • Neem je studenten- of medewerkerspas mee om onze gebouwen binnen te komen

  Studeren en tentamens maken op de campus

  Voor studeren op de campus blijft de oproep: kun je wél thuis studeren, dan doe je dat ook thuis en kom je niet naar de VU. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van de plekken op de VU gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. De studieplekken zijn beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan via de diverse online mogelijkheden.

  Tentamens  
  Alle geplande tentamens gaan door. Alleen voor studenten die echt niet thuis of in hun eigen omgeving een tentamen kunnen maken, biedt de VU een beperkt aantal tentamenplekken aan. Deze plekken moeten gereserveerd worden. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van deze plekken gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. Studenten die al een plek hebben gereserveerd kunnen daar gebruik van maken.

  Onderwijsactiviteiten en stages  
  Onderwijs op afstand is de norm gedurende de lockdown. Dat geldt voor al het onderwijs m.u.v. locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is. Studenten die locatiegebonden onderwijs hebben worden hierover geïnformeerd door de faculteit.

  Stages  
  Voor stages zijn de regels die gelden voor de sector/branche waarin de stage gelopen wordt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door. De VU doet er alles aan om studenten geen of zo min mogelijk studievertraging op te laten lopen. Daarom gaan de onderzoeksstages op de VU campus door. Studenten die stage lopen op de VU worden hierover geïnformeerd.

  Werken op de campus  
  Thuiswerken blijft de norm. Daarom herhalen wij onze dringende oproep aan alle medewerkers om thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. Deze oproep geldt ook voor (studie)verenigingen en de medezeggenschap. Een aantal studieverengingen en FSR’en hebben eerder al afspraken gemaakt met de faculteit over werken op de campus, zij worden gevraagd om – in het licht van de lockdown - eventuele noodzakelijke werkzaamheden op de campus met de faculteit af te stemmen. Kijk op vu.nl/thuiswerken voor tips over hoe je dit goed en gezond kunt doen.

  Opnemen en live streamen van onderwijs  
  Docenten die hun online lessen willen opnemen of live streamen, kunnen daarvoor nog steeds de onderwijsstudio’s reserveren. Ook de initiële onderwijsruimtes met hybride voorzieningen, blijven - mits gereserveerd – beschikbaar voor het streamen en opnemen van onderwijs.

  Onderzoek op de campus  
  Onderzoeksactiviteiten op de campus kunnen doorgaan als deze strikt locatiegebonden zijn. Onderzoekers worden hierover door hun faculteit geïnformeerd. Het onderzoek wordt afgeschaald naar het minimaal noodzakelijke niveau. Daarbinnen geldt de volgende prioritering van wat we op de campus voorrang geven:

  1. Stagiaires, onderzoekers en begeleiding die nodig is om de stage veilig te laten plaats vinden
  2. Promovendi - prioriteit binnen deze groep wordt beoordeeld op het ondervinden van mogelijke vertraging
  3. Postdocs

  Bijeenkomsten en evenementen  
  Alleen bijeenkomsten die betrekking hebben op locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) mogen doorgaan op locatie. Activiteiten van studieverenigingen, promoties, oraties, diploma-uitreikingen en afscheidsredes kunnen online worden gegeven of uitgesteld. Deze maatregelen blijven van kracht voor minstens de duur van de huidige lockdown.

  Universiteitsbibliotheek  
  Boeken en publicaties blijven - middels reserveren of afspraak - beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Kijk op de website van de UB voor meer informatie.

  Let op! Studenten en medewerkers van ACTA en Geneeskunde volgen de informatie die zij vanuit hun eigen faculteiten ontvangen.