Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Corona

Hier lees je alles over hoe we op de VU omgaan met corona.

De overheid heeft alle onderwijsinstellingen gevraagd zich voor te bereiden op een mogelijke opleving van het coronavirus en het nationale Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo/ho te vertalen naar een plan voor de eigen instelling.  Een plan voor de VU is opgesteld en ligt momenteel voor ter besluitvorming. De maatregelen die hierin staan beschreven zijn gebaseerd op vijf scenario’s, geschetst door de overheid. Dit zijn de verschillende stadia van de pandemie. Bij elk scenario is straks van tevoren al duidelijk met welke maatregelen studenten en medewerkers van de VU te maken krijgen. Het kabinet besluit wanneer wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. De bijbehorende maatregelen treden vanaf dat moment in werking. 

Het uitgangspunt van het kabinet is om het onderwijs zolang mogelijk open te houden. Dit houdt in dat ook bij verregaande contactbeperkingen in de samenleving en andere sectoren, het onderwijs met afgestemde maatregelen op de campus mogelijk zal blijven.

Op deze pagina vind je binnenkort de verschillende scenario’s en welke op dat moment geldig is. De huidige situatie lees je hieronder.

Huidige situatie

Maatregelen en adviezen
Op de VU volgen we de coronamaatregelen van de rijksoverheid. Blijf daarom bij een positieve (zelf)test minimaal 5 dagen thuis, totdat je 24 uur klachtenvrij bent. Bij klachten doe je eerst een zelftest voordat je naar de universiteit komt. Alle informatie over thuisblijven in isolatie vind je op de site van de rijksoverheid.

Ook gelden op de VU de hygiënemaatregelen, zoals was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog en vermijd het schudden van handen. De meest actuele informatie vind je op de site van de rijksoverheid.

In de gebouwen van de VU wordt er gezorgd voor goede ventilatie. Onderaan deze pagina vind je meer informatie. Medewerkers kunnen de informatie over ventilatie en een gezonde werkplek ook hier lezen.

Onderwijs en werk
Onderwijs en tentamens vinden gewoon weer plaats op de campus. Als hier van wordt afgeweken, dan geeft de docent dit aan in Canvas. De VU heeft ervoor gekozen thuiswerken te faciliteren, in combinatie met werken op de campus. Meer informatie over hybride werken vind je hier.

Vragen?
Informatie over ventilatie, wat te doen bij besmetting en het reisbeleid van de VU vind je onderaan deze pagina. Voor vragen over onderwijs neem je contact op met de Studentenbalie of het International Office. Medewerkers kunnen contact opnemen met de HRM Servicedesk.

 • Ventilatie in de gebouwen

  De VU neemt alle mogelijke maatregelen om de ventilatiesystemen in de gebouwen maximaal in te zetten voor luchtverversing. We houden ons aan de adviezen over en regels voor luchtverversing uit het Bouwbesluit en de instructies van het RIVM en hebben - indien nodig - overleg met de GGD. Met het adequaat opvolgen van deze adviezen en richtlijnen doen we wat er van ons mag worden verwacht en dragen we bij aan het minimaliseren van het risico op bijvoorbeeld corona-besmetting via ventilatie.

  Verschillen in gebouwen
  De VU-gebouwen zijn niet allemaal hetzelfde. Het ene gebouw is ouder dan het andere en het ene gebouw is geheel aangesloten op een luchtbehandelingssysteem, het andere is gedeeltelijk aangesloten op een luchtbehandelingssysteem. In laboratoria en specifieke onderzoeksomgevingen zijn andere luchtbehandelingssystemen (o.a. in combinatie met zuurkasten) van toepassing dan in kantoren en onderwijsomgevingen.

  In de bedrijfsvoering worden de systemen zodanig ingeregeld dat de luchtverversing in de gebouwen, oud en nieuw, zo goed mogelijk is. Alle ventilatiesystemen in de gebouwen van de VU worden door goed, terzake kundig personeel onderhouden en gecontroleerd op de actuele werking van deze systemen. De aanwezige luchtbehandelingssystemen worden up-to-date onderhouden en in goede conditie gehouden. Hiervoor is de afdeling Vastgoedbeheer van FCO verantwoordelijk. Deze afdeling verzorgt onderhoud en bedrijfsvoering met eigen technische mensen en in samenwerking met contractpartners. We hechten waarde aan het goed functioneren en voeren dagelijks extra controles uit. 

  Wordt de luchtkwaliteit gemonitord?
  Er is met de gebouw beheersystemen van de VU actieve monitoring op de luchtkwaliteit (CO2). Deze monitoring laat zien dat de luchtkwaliteit conform de RIVM-normen op orde is. We hebben diverse geautomatiseerde meetsystemen in de gebouwen die realtime de luchtkwaliteit monitoren. Zodra een kritische grens wordt bereikt vindt er direct een melding plaats. Die wordt direct opgepakt en ter plaatse beoordeeld op het eventueel nemen van maatregelen. Daarnaast worden er dagelijks in de diverse gebouwen handmetingen gedaan. Er is verhoogde alertheid en snelheid in reageren en afhandeling op meldingen (vragen en klachten) t.a.v. klimaat en ventilatie. Klimaatklachten worden ook weleens verward met klachten over ventileren. Dat het te warm/te koud is wil niet zeggen dat het ventileren niet in orde is.

  Op welke capaciteit draaien de ventilatiesystemen op de VU?
  De ventilatiecapaciteit is toereikend, ook bij volledig gebruik van de campus. Daarbij is het belangrijk dat het maximale aantal personen in een ruimte niet wordt overschreden. 
   
  Er zijn wel verschillen tussen gebouwen in de installatie-opzet. Niet alle gebouwen van de VU zijn voorzien van volledig mechanische ventilatiesystemen. Soms is er sprake van te openen ramen, of combinaties van systemen. Zo is er bijvoorbeeld in W&N-gebouw in de T- en U-vleugel en op de P-gang op de vierde verdieping aan de zuidzijde geen of deels sprake van mechanisch ventilatiesysteem. Daar zijn andere mogelijkheden om verse lucht naar binnen te halen via het openen van ramen en/of ventilatieroosters. Ook voor de kleinere gebouwen zoals BelleVUe en Filosofenhof is dit van toepassing. In het MF-gebouw zijn ook verschillende combinaties van systemen aanwezig.

  Op sommige locaties op de campus zijn al standaard andere ventilatieregels?
  In bepaalde (onderzoeks-)ruimten, zoals labs (bv. zuurkasten), de snijzaal, de loopzaal (MF-gebouw) en het Human Performance lab (MF-gebouw) gelden in de ‘normale bedrijfsvoering’ al aanvullende of aparte eisen. Deze situaties hebben voor hun omgevingen al een afwijkende opzet wat betreft de ventilatie.

  Nog vragen over de ventilatie op de VU?
  Met bovenstaande informatie geven we aan welke maatregelen de VU neemt in de ventilatie van gebouwen. FCO en Vastgoedbeheer volgen de ontwikkelingen nauwgezet en nemen indien nodig maatregelen. Al het mogelijke in het goed onderhouden van en het goed inregelen van de installatie, doen wij. 

  Wil je meer informatie of specifieke informatie over een ruimte of lab, of wil je een meting aanvragen? Neem dan contact op met Servicedesk FCO servicedesk.fco@vu.nl.

 • Positief getest of contact met een besmet persoon

  Wat doet de VU als een student of medewerker positief is getest op COVID-19? 
  In de landelijke aanpak van de coronapandemie is bepaald dat de GGD’s de leiding hebben bij de regionale aanpak van COVID-19-besmettingen. Dit doen zij in nauwe afstemming met het RIVM en de Veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de GGD bepaalt wat er gebeurt als er een besmetting wordt geconstateerd bij een student of medewerker van de VU.  Als VU mogen we dit niet op individueel niveau uitvragen of registreren op besmettingen. Maar bij opvallende ontwikkelingen en of signalen — bijvoorbeeld als een groot aantal cursusdeelnemers zich opeens afmeldt — zullen we de GGD Amsterdam daarover informeren. Dat contact verloopt via de afdeling Arbo en Milieu en de crisisorganisatie van de VU.  

  Thuisblijven  
  Het kan zijn dat je uit voorzorg toch wilt thuisblijven als je contact hebt gehad met een positief getest persoon. Bespreek in dat geval met je docent of leidinggevende dat je uit voorzorg wilt thuisblijven, en wat de mogelijkheden zijn om thuis te studeren/werken. 

  Richtlijnen  
  Voor docenten en leidinggevenden geldt dat zij de instructies en richtlijnen van de GGD en het RIVM dienen te volgen, voor zover deze worden gegeven, en hun studenten/medewerkers in staat moeten stellen de instructies te volgen. Het is essentieel dat een positief getest persoon in isolatie gaat en dus niet naar de VU komt.  

 • Zelftesten verkrijgbaar

  Vanaf 30 juni zijn er zelftesten verkrijgbaar bij de gastdames/-heren in het entreegebied van de gebouwen van de VU.

  Wil je een zelftest, vraag er dan om bij de gastdame/-heer. Er wordt 1 zelftest per persoon meegegeven.

 • Reisbeleid

  Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies. Studenten (stage, onderzoek, coschappen, veldwerk etc.) en onderzoekers die bij code oranje toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider of leidinggevende.

  Naar welk land je ook gaat, je kunt nog steeds te maken krijgen met coronamaatregelen zoals mogelijke eisen rond inreizen, een quarantaine- of testplicht. Houd daarom altijd het reisadvies in de gaten. Kijk hier voor de meest actuele reisinformatie vanuit de rijksoverheid en voor het algemene VU-reisbeleid. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren ten gevolge van een nieuwe uitbraak worden niet uit centrale middelen vergoed.