Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Coronavirus: updates

De coronamaatregelen wijzigen geregeld. Dat kan voor verwarring zorgen. Middels de updates maken wij inzichtelijk wat de maatregelen precies voor jou en jouw werkzaamheden op de VU betekenen.

Meer informatie over de campus in coronatijd vind je op:  

Na de eerstvolgende persconferentie van de Rijksoverheid wordt deze pagina bijgewerkt.

===

UPDATE 25 JANUARI 2022

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van 25 januari een ‘open tenzij’ aangekondigd. Voor het hoger onderwijs zijn er naast de eerder ingezette versoepelingen nog een aanvullend aantal wijzigingen aangekondigd voor de regels rond quarantaine. De groepsgrootte, mondkapjes en basismaatregelen blijven gehandhaafd. De lopende onderwijs- en tentamenactiviteiten van P3 blijven ongewijzigd. 

De versoepelingen bieden perspectief voor fysiek onderwijs in P4; hierover volgt later meer informatie.

Voor het onderwijs op de VU campus geldt dat fysieke onderwijsactiviteiten op de campus kunnen plaatsvinden met inachtneming van de volgende maatregelen:

  • Volg de basisregels en doe regelmatig een zelftest. Een positieve test? Blijf thuis en ga in isolatie.
  • Een beperking van maximaal 75 studenten per onderwijsruimte.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht in de gebouwen en onderwijsruimtes van de VU.
  • De 1,5m afstandsregel en het coronatoegangsbewijs gelden niet voor de gebouwen en onderwijsactiviteiten. De 1,5 meter afstandsregel geldt in onderwijsgebouwen enkel als advies waar dit mogelijk wordt geacht.
  • Het thuiswerkadvies is ‘Werk thuis’. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand. Waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is: draag een mondkapje. Alle werkzaamheden vanuit faculteiten en diensten die op de campus nodig zijn om het onderwijs fysiek te organiseren, kunnen zonder beperkingen op de campus plaatsvinden.
  • Het quarantaine advies is gewijzigd, zie daarvoor de site van de rijksoverheid

In de kabinetslijn van ‘open tenzij’ ontstaat er ook meer ruimte voor sport, cultuur en horeca. Zij kunnen binnen de voor hen geldende richtlijnen open. We zijn blij dat deze activiteiten weer op de campus mogen plaatsvinden.  

De eerder afgesproken werkwijze voor academische plechtigheden, diplomering en voorlichtingsactiviteiten blijft ongewijzigd; deze kunnen plaatsvinden met een beperking van maximaal 75 personen per ruimte.

Studenten van de Faculteit Geneeskunde en ACTA worden apart door hun faculteit geïnformeerd. 

De crisisorganisatie VU volgt de ontwikkelingen nauwgezet en heeft hier op regelmatige basis afstemming over met o.a. andere universiteiten, de UNL, en GGD Amsterdam. 
Op deze pagina wordt er bij nieuwe ontwikkelingen een update geplaatst.

---

Mogelijke verlaging BSA-norm 2021-2022

Voor alle eerstejaarsstudenten wordt de norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) waarschijnlijk* verlaagd met 6 studiepunten (6 EC). Dit geldt voor alle studenten die in 2021-2022 gestart zijn met hun bacheloropleiding aan de VU. Met deze verlaging sluiten we aan bij de landelijke afspraak tussen universiteiten om studenten tegemoet te komen vanwege de coronacrisis: een lastige tijd waarin het moeilijker kan zijn om het BSA te halen.

Bij de VU wordt de norm voor de meeste opleidingen verlaagd van 42 naar 36 EC. Ook voor de opleidingen met een afwijkende norm, van 48 of 54 EC, geldt een verlaging van 6 EC.

In de week van 24 januari ontvangen studenten een brief per e-mail over hun studievoortgang in relatie tot de BSA-norm. Hierin staat nog de oude, niet verlaagde norm, omdat de brief is gemaakt voorafgaand aan de beslissing over de verlaagde BSA-norm. Ook ontvangen eerstejaarsbachelorstudenten op 26 januari op hun VU-mailadres een e-mail over de verlaging van de BSA-norm. Overige informatie over de BSA-norm is hier te vinden.

*Waarom staat er ‘waarschijnlijk’? Er is een voorbehoud. Het faculteitsbestuur beslist over de verlaging, met advies van de opleidingscommissie. Deze formele besluitvorming is ten tijde van dit bericht nog niet overal afgerond. Als dit rond is, publiceert de faculteit een toevoeging op de Onderwijs- en Examenregeling​. We communiceren nu toch al, omdat het belangrijk is dat studenten op de hoogte zijn van de verlaging, met het oog op de afweging om zich eventueel voor 1 februari uit te schrijven – zij krijgen dan geen bindend studieadvies.

===

UPDATE 18 JANUARI 2022
Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van 14 januari versoepelingen voor het hoger onderwijs aangekondigd. Vanaf maandag 17 januari is het weer toegestaan fysieke onderwijsactiviteiten op de campus te organiseren met een maximale groepsomvang van 75. Voor de VU betekent dat:

- er een beperking van maximaal 75 studenten per onderwijsruimte geldt;
- het dragen van een mondkapje verplicht is in de gebouwen en onderwijsruimtes van de VU. Ook bij het houden van 1,5m is het dragen van een mondkapje verplicht. Het mondkapje moet dus te allen tijde op blijven. Het kabinet adviseert een medisch mondkapje*;
- de anderhalvemeterregel en het coronatoegangsbewijs niet gelden voor de gebouwen en het onderwijs;
- het thuiswerkadvies blijft: werk zoveel mogelijk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
- alle werkzaamheden vanuit faculteiten en diensten die op de campus nodig zijn om het onderwijs fysiek te organiseren, zonder beperkingen op de campus kunnen plaatsvinden.

*Aanvullende duiding t.a.v. mondkapjes
Het kabinet heeft laten weten dat het verplicht is om een mondkapje te dragen op universiteiten: “voor iedereen tijdens verplaatsing door de school en wanneer u ergens zit of staat”. Dit betekent voor studenten en medewerkers het volgende:

Studenten: 
-Studenten dragen te allen tijde een mondkapje: het mondkapje gaat bij binnenkomst op en mag pas af zodra de student het gebouw verlaat. Ook als de student studeert moet het mondkapje opblijven. 
-Er zijn uitzonderingen, namelijk wanneer er tijdens de onderwijsactiviteit een onveilige situatie kan ontstaan zoals bij een practica waar wordt gewerkt met chemische stoffen. De betreffende faculteiten beoordelen om welke practica dit gaat en informeren hierover de studenten. Ook mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten, zijn uitgesloten van de mondkapjesplicht. Als een docent 1,5m afstand kan houden van studenten mag de docent tijdens het verzorgen van de onderwijsactiviteit het mondkapje afzetten. Dat geldt ook in de situatie waar de student voor de klas presenteert en 1.5m afstand kan houden.

Medewerkers: 
-Medewerkers dragen een mondkapje bij alle verplaatsingen in de gebouwen;
-Als een docent 1,5m afstand kan houden van studenten mag de docent tijdens het verzorgen van de onderwijsactiviteit het mondkapje afzetten. Studenten moeten het mondkapje ophouden, tenzij de student voor de klas presenteert en 1.5m afstand kan houden;
-Voor de werkzaamheden in een kantooromgeving is het advies een mondkapje te dragen als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 

Onderwijs
Docenten zijn afgelopen december gevraagd de colleges voor P3 online voor te bereiden. Nu er versoepeld wordt, zijn docenten gevraagd om via Canvas studenten te laten weten of de resterende colleges in P3 online of fysiek (met max 75) op de campus plaatsvinden. Studenten worden hierover dus via Canvas geïnformeerd. Het rooster blijft ongewijzigd. Voor locatiegebonden onderwijs (practica, labstages e.d.) wijzigt er niets en gaat dit gewoon door met max. groepsomvang van 75 zoals geroosterd op de campus.

Tentamenweek P3
In principe vinden de tentamens in periode 3 (31 jan t/m 4 feb) op afstand plaats. Met de verwachting dat besmettingen verder oplopen, en het risico dat veel studenten door een quarantaineplicht hun tentamen niet kunnen maken of in de organisatie onvoldoende mensen beschikbaar zijn, is het besluit genomen om de tentamens in periode 3 zoveel mogelijk op afstand te laten plaatsvinden. Voor het inregelen van alternatieven is simpelweg tijd nodig en dit kan niet last minute worden georganiseerd. Meer informatie over de tentamens in periode 4 volgt later.

Studiefaciliteiten 
Studeren op de campus blijft nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld als studenten door reistijd in de knel komen met aansluitende online en fysieke onderwijsactiviteiten. De studieplekken zijn verspreid over de campus en deze zalen hebben een capaciteit van minder dan 75 personen per ruimte.  

Bibliotheek
De bibliotheek is geopend. Kijk hier voor actuele informatie over de dienstverlening van de UB.

Werken 
Het advies van het kabinet luidt nog steeds: ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. Voor de VU betekent dit dat alle werkzaamheden vanuit faculteiten en diensten die op de campus nodig zijn om het onderwijs en de ondersteuning van de bedrijfsvoering op de campus (veilig, schoon, etc.) fysiek te organiseren, zonder beperkingen (van thuiswerken of reizen) op de campus plaatsvinden.  Voor de overige werkzaamheden blijft gelden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Noodzakelijkheid kan ook worden ingegeven door het welzijnsperspectief en de medewerker de mogelijkheid te bieden om op de campus te werken. Overleg met je leidinggevende wanneer je noodzakelijke werkzaamheden buiten onderwijs op de campus moet verrichten.

Onderzoek 
Het onderzoek is afgeschaald naar het minimaal noodzakelijke niveau. Voor onderzoek geldt dat onderzoeksactiviteiten op de campus kunnen doorgaan als deze strikt locatiegebonden zijn.  

Bijeenkomsten 
Voor academische plechtigheden, diplomering en voorlichtingsactiviteiten geldt dat deze kunnen plaatsvinden met een beperking van maximaal 75 personen per ruimte. Recepties voor of na een bijeenkomst zijn niet toegestaan.  Let op: het mondkapje moet opblijven ook als u zit.

Overige bijeenkomsten zoals seminars vinden niet fysiek plaats zolang het advies ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’ geldt. 

Open dagen 
Kleinschalige activiteiten op de campus in het kader van voorlichting kunnen doorgang blijven vinden op de campus. Overige activiteiten vinden op afstand plaats. 

Studieverenigingen 
De onderwijsactiviteiten op de VU Campus die (mede) worden georganiseerd door studieverenigingen zijn in principe gericht op de studie en vallen onder de categorie onderwijsactiviteit en kunnen om die reden plaatsvinden op de campus. Activiteiten waar de ontmoeting/vermaak centraal staat kunnen niet worden georganiseerd op de campus. 

Sportcentrum
Voor het gebruik maken van het sportgelegenheden op de VU worden de bestaande regelgeving gevolgd. De binnen -en buitensport locaties van de VU campus zijn geopend. Voor binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Kantines - horeca
Kantines voor studenten en personeel zijn geopend onder de bestaande voorwaarden en met in acht neming van de geldende coronamaatregelen. Voor publieke gelegenheden waar ook regulier publiek welkom is, wordt momenteel geduid wat de gevolgen hiervoor zijn. 


Corona - veelgestelde vragen

Lees de antwoorden