Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Coronavirus: updates

De coronamaatregelen wijzigen geregeld. Dat kan voor verwarring zorgen. Middels de updates maken wij inzichtelijk wat de maatregelen precies voor jou en jouw werkzaamheden op de VU betekenen.

Meer informatie over de campus in coronatijd vind je op:  

Voor studenten en docenten is er ook een beslisboom om te beoordelen of ze naar de VU campus mogen komen.

Na de eerstvolgende persconferentie van de Rijksoverheid wordt deze pagina bijgewerkt.

UPDATE 26 november

Het openhouden van het onderwijs is van groot belang. Het kabinet maakt moeilijke keuzes om dat mogelijk te maken. Wij zijn blij dat het kabinet voor de kwaliteit van het onderwijs en vooral voor het welzijn van studenten deze keuze heeft gemaakt. Er zijn daarom geen aanvullende maatregelen aangekondigd voor het hoger onderwijs.

Voor het hoger onderwijs en de VU blijven de onderstaande maatregelen gelden:

 • Een beperking van maximaal 75 personen per onderwijsruimte, met uitzondering van  tentamens en examens;
 • De anderhalvemeter afstandsregel en het coronatoegangsbewijs gelden niet voor het onderwijs;
 • De sluitingstijd van 17.00uur in andere sectoren en het advies om minder te reizen, hebben geen effect op het onderwijs;
 • Het thuiswerkadvies blijft: werk zoveel mogelijk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Alle werkzaamheden vanuit faculteiten en diensten die op de campus nodig zijn om het onderwijs fysiek te organiseren, zonder beperkingen op de campus kunnen plaatsvinden.

  Onderwijs
  Het rooster blijft ongewijzigd en colleges gaan door. We verwachten onze studenten en docenten voor hun fysieke onderwijsactiviteiten gewoon op de campus. In de praktijk betekent dat voor periode 2 dat onderwijsactiviteiten met groepen kleiner dan 75 studenten en de locatiegebonden activiteiten gewoon plaatsvinden op de campus. Het rooster en de onderwijsvorm worden niet aangepast. Voor de onderwijsactiviteiten met meer dan 75 studenten wordt de onderwijsvorm in het rooster aangepast. Het streven is dat deze hybride (live streaming) of anders volledig online worden geven.

  Studiefaciliteiten
  Studeren op de campus of bibliotheek blijft nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld als studenten door reistijd in de knel komen met aansluitende online en fysieke onderwijsactiviteiten. De studieplekken zijn verspreid over de campus en deze zalen hebben een capaciteit van minder dan 75 personen per ruimte. 

  Bijeenkomsten
  Voor academische plechtigheden, diplomering en voorlichtingsactiviteiten geldt nog steeds dat deze kunnen plaatsvinden met een beperking van maximaal 75 personen per ruimte. Recepties voor of na een bijeenkomst zijn niet toegestaan. 

  Overige bijeenkomsten zoals seminars vinden niet plaats zolang het advies ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’ geldt.

  Open dagen
  Kleinschalige activiteiten op de campus in het kader van voorlichting kunnen doorgang blijven vinden op de campus.

  Studieverenigingen
  De onderwijsactiviteiten op de VU Campus die (mede) worden georganiseerd door studieverenigingen zijn in principe gericht op de studie en vallen onder de categorie onderwijsactiviteit en kunnen om die reden plaatsvinden op de campus. Activiteiten waar de ontmoeting/vermaak centraal staat kunnen niet worden georganiseerd op de campus.

  Onderzoek
  Het onderzoek is afgeschaald naar het minimaal noodzakelijke niveau. Voor onderzoek geldt dat onderzoeksactiviteiten op de campus kunnen doorgaan als deze strikt locatiegebonden zijn. 

  Werken
  Het advies van het kabinet luidt nog steeds: ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. Voor de VU betekent dit dat alle werkzaamheden vanuit faculteiten en diensten die op de campus nodig zijn om het onderwijs en de ondersteuning van de bedrijfsvoering op de campus (veilig, schoon, etc.) fysiek te organiseren, zonder beperkingen (van thuiswerken of reizen) op de campus plaatsvinden.  Voor de overige werkzaamheden blijft gelden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

De crisisorgansatie VU volgt de ontwikkelingen nauwgezet en heeft hier op regelmatige basis afstemming over met o.a. andere universiteiten, de VSNU, en GGD Amsterdam.
Op deze pagina wordt er bij nieuwe ontwikkelingen een update geplaatst.

Corona - veelgestelde vragen

Lees de antwoorden