Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onze samenleving begrijpen: waarom en hoe leven we zoals we doen?

Social and Cultural Anthropology (pre-master)

Leer de basis van antropologisch onderzoek

In de pre-master Social and Cultural Anthropology bestudeer je belangrijke antropologische thema’s, concepten en theorieën, leer je academisch schrijven, en maak je kennis met basis-onderzoeksvaardigheden. Het programma bereidt je voor op de master Social and Cultural Anthropology en biedt een gebalanceerde en diverse studielast en intellectuele uitdaging.

Je moet de pre-master binnen een studiejaar afronden. Het is daarom niet mogelijk om je opnieuw in te schrijven voor de pre-master. 

Studieprogramma

Het pre-masterprogramma begint met een inleidend vak waarin je leert over de kernthema’s binnen de antropologie. Dit vak wordt gevolgd door een introductie in kwalitatieve en kwantitatieve methodes in de sociale wetenschappen. Daarop volgt een kort vak in academisch schrijven, en leer je over de specifieke methodes die antropologen gebruiken, ontdek je de belangrijkste uitdagingen van de 21ste eeuw en leer je hoe antropologen hiernaar kijken. In de laatste maand van het programma leer je hoe je een onderzoeksvoorstel moet schrijven.

Na afronding van de pre-master Social and Cultural Anthropology, ben je toelaatbaar tot de masteropleiding. 

 • Het pre-masterprogramma telt 30 EC.
 • De studielast is verspreid over het studiejaar.
 • Werkgroepen en colleges vinden plaats op vrijdag.
 • Elk studiepunt staat gelijk aan 28 uur studie. Een vak van 6 punten staat dus voor 168 uur studie. 
 • De pre-master moet binnen één studiejaar worden afgerond. De behaalde resultaten van de pre-master zijn geldig tot 1 september van het volgende studiejaar.
 • Het tarief is gelijk aan de helft van het wettelijke collegegeld

Vakken

 • Core Themes in Anthropology
 • History and Theory of Anthropology
 • Pre-Master Tutorial Academic Writing Social and Cultural Anthropology
 • Challenges of the 21st Century
 • Ethnographic Research Methods
 • Pre-Master Research Project Social and Cultural Anthropology

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.