Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Politiek begrijpen in een complexe wereld

Bestudeer macht en politiek in een snel veranderende wereld

Bestudeer macht en politiek in een snel veranderende wereld.

In de pre-master Political Science leer je hoe macht werkt met betrekking tot belangrijke politieke vraagstukken en dilemma’s op een lokaal, nationaal en internationaal niveau. 

De pre-master Political Science biedt een gebalanceerd en divers programma en een intellectuele uitdaging. Het programma is erop gericht om je inhoudelijke en methodologische kennis en vaardigheden te leren, die vereist zijn voor toelating tot de master.

Je moet de pre-master binnen een studiejaar afronden. Daarom is het niet mogelijk om je opnieuw in te schrijven voor de pre-master. 

Studieprogramma

De pre-master begint met een inleidend inhoudelijk vak genaamd State, Power and Conflict en wordt daarna gevolgd door verschillende vakken gericht op academische vaardigheden en methodologie zoals statistiek, academisch schrijven en kwantitatieve methoden. De kennis en onderzoeksvaardigheden die je verwerft, worden aan het eind van de pre-master getest door middel van een uitgebreid onderzoekspaper.

Na afronding van de pre-master Political Science ben je toelaatbaar tot de master Political Science.
 

 • Het pre-masterprogramma telt 30 EC.
 • De studielast is gelijk verdeeld over het academische jaar.
 • Werkgroepen en colleges vinden plaats op vrijdag.
 • Elk studiepunt staat gelijk aan 28 uur studie. Een vak van 6 punten staat dus voor 168 uur studie. 
 • De pre-master moet binnen één studiejaar worden afgerond. De behaalde resultaten van de pre-master zijn geldig tot 1 september van het volgende studiejaar.
 • Het tarief is gelijk aan de helft van het wettelijke collegegeld

Vakken

 • Pre-Master State, Power and Conflict
 • Pre-Master Social Research Methodology
 • Pre-Master Tutorial Academic Writing Political Science
 • Pre-Master Descriptive and Inferential Statistics
 • Pre-Master Political Science Research

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.