Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontdek de oudheid

De masteropleiding Classics and Ancient Civilizations bestaat uit twee specialisaties van beide 60 EC.

Deze 60 EC zijn opgebouwd uit twee kernvakken van ofwel Classics ofwel Ancient Studies (12 EC), twee interdisciplinaire vakken (12 EC), een werkstuk over een onderwerp dat je zelf mag bepalen, twee onderzoeksprojecten of keuzevakken in ofwel Classics ofwel Ancient Studies (12 EC) en de masterscriptie (18 EC).

Studenten die een loopbaan als docent in Classics nastreven dienen te voldoen aan de specifieke instapvereisten van de master Pedagogische Wetenschappen (42 EC voor Classics).

Binnen de specialisatie Ancient Studies is het ook mogelijk je te specialiseren in het Akkadisch.

Feiten en cijfers

De opleiding

De kernvakken, interdisciplinaire vakken, onderzoeksprojecten, keuzevakken en scriptie

Het doel van de twee kernvakken binnen de specialisatie Classics (periode 1 en 2) is om je inzicht in de moderne literaire en taalkundige theorie van de klassieke talen, het postklassieke Grieks en het Latijn te verdiepen. De twee kernvakken van de specialisatie Ancient Studies (periode 1 en 2) hebben als doel je inzicht in de concepten en methoden die worden gebruikt voor de geschiedenis van de oudheid en onderzoek naar de oudheid te verdiepen op basis van literaire, epigrafische en iconografische bronnen.

De interdisciplinaire vakken (periode 1 en 2) hebben als doel je gespecialiseerde leesvaardigheid te verbeteren en tegelijkertijd een interdisciplinaire dialoog op gang te brengen over de literaire en historische benadering van teksten. Hierbij leer je ook hoe je moderne theorieën van de sociale wetenschappen kunt toepassen om teksten uit de oudheid of belangrijke bronnen beter te begrijpen.

In het tweede semester ga je in kleinere groepen aan de slag tijdens twee onderzoeksprojecten die nauw samenhangen met het onderzoek van de faculteitsmedewerkers of kies je voor keuzevakken, bijvoorbeeld de vakken van een nationale masteropleiding in taal, zoals Greek epigraphy in Athens, Latin epigraphy in Rome, or Canonicity. Voor Ancient Studies is het ook mogelijk om keuzevakken te kiezen van de opleiding Archeologie van ACASA. Daarnaast kun je kiezen voor een stage, bijvoorbeeld bij een museum of een uitgever.

Aan het eind van de opleiding schrijf je een masterscriptie over jouw eigen onderzoeksonderwerp. Het schrijven van de masterscriptie is een belangrijk onderdeel van de opleiding, waarmee je in staat wordt gesteld oorspronkelijk onderzoek uit te voeren onder begeleiding van een lid van het wetenschappelijk personeel. Jij en je begeleider dienen het gezamenlijk eens te worden over het onderwerp van je scriptie. Ter voorbereiding kun je een werkgroep volgen over het schrijven van een masterscriptie. Dankzij de samenwerking van de twee universiteiten (VU Amsterdam en de UvA) is er een breed scala aan onderwerpen mogelijk waarvoor begeleiding beschikbaar is.

Je vindt meer informatie over de opleiding in onze studiegids.

Samenvatting

Als je kiest voor de specialisatie Classics ontvang je een uitmuntende opleiding in de Griekse en Latijnse taal en in de literatuur van Homerus tot de Late Oudheid, inclusief taalkunde, intertekstualiteit, narratologie en de ontstaansgeschiedenis.

Vakken

Periode 1

  • (Core course) The Language of Literature: Greek and Roman Comedy
  • (Interdisciplinary course) Story vs History: Alexander the Great

Periode 2

  • (Core course) Echoing Texts and Themes: The Pastoral Tradition
  • Choose between: (Interdisciplinary course) The Ancient World & Modern Theory: Memory and Forgetting or (MasterLanguage) Creative Imitation in Ancient, Medieval and Renaissance Latin Literature

Periode 3

Choose between: Term Paper plus Conference or (MasterLanguage) Greek Epigraphy

Periode 4

Choose between: (Research Project) Analyzing Greek and Latin Inscriptions from Satricum or (Research Project) Everyday writing: Travelling Tales or Latin Epigraphy

Periode 5

Choose between: (Research Project) Towards a New Loeb Edition of Valerius Flaccus’ Argonautica or (Research Project) Towards a New Loeb Edition of Valerius Flaccus’ Argonautica or (MasterLanguage) Canonicity: Highlights from Greek Literature

Periodes 4-6

Master Thesis

U vindt het studieprogramma in onze studiegids.

Samenvatting

Tijdens de specialisatie Ancient Civilizations ga je je specialiseren in thema’s die verband houden met Ancient Studies, bijvoorbeeld religie, gender en stedelijke geschiedenis.

Courses

Periode 1

  • (Core course) Politics and Society: Rome and the Creation of Empire
  • (Interdisciplinary course) Story vs. History: Borders and Barbarians

Periode 2

  • (Core course) Religion and Society: From Constantine to Muhammad
  • (Interdisciplinary course) The Ancient World & Modern Theory: Female Perspectives

Periode 3

Choose between: Term Paper plus Conference or (MasterLanguage) Greek Epigraphy

Periode 4

Choose between: (Research Project) Rare, miraculous, and strange plants in the Greco-Roman World or (Research Project) Everyday writing: Working with the papyri of the Allard Pierson Museum or (MasterLanguage) Latin Epigraphy

Periode 5

Choose between: (Research Project): Body Prints. Identity and Presence in Ancient Material Sources or (Research Project): The Symposion: Representation of Archaic Greek Feasting in Poetry and Pottery or Master Seminar Akkadian or Ancient Judaism: Ethnicity, Politics, Religion

Periodes 4-6

Master Thesis

U vindt het studieprogramma in onze studiegids.

 • Classics

  Samenvatting

  Als je kiest voor de specialisatie Classics ontvang je een uitmuntende opleiding in de Griekse en Latijnse taal en in de literatuur van Homerus tot de Late Oudheid, inclusief taalkunde, intertekstualiteit, narratologie en de ontstaansgeschiedenis.

  Vakken

  Periode 1

   • (Core course) The Language of Literature: Greek and Roman Comedy
   • (Interdisciplinary course) Story vs History: Alexander the Great

  Periode 2

   • (Core course) Echoing Texts and Themes: The Pastoral Tradition
   • Choose between: (Interdisciplinary course) The Ancient World & Modern Theory: Memory and Forgetting or (MasterLanguage) Creative Imitation in Ancient, Medieval and Renaissance Latin Literature

  Periode 3

  Choose between: Term Paper plus Conference or (MasterLanguage) Greek Epigraphy

  Periode 4

  Choose between: (Research Project) Analyzing Greek and Latin Inscriptions from Satricum or (Research Project) Everyday writing: Travelling Tales or Latin Epigraphy

  Periode 5

  Choose between: (Research Project) Towards a New Loeb Edition of Valerius Flaccus’ Argonautica or (Research Project) Towards a New Loeb Edition of Valerius Flaccus’ Argonautica or (MasterLanguage) Canonicity: Highlights from Greek Literature

  Periodes 4-6

  Master Thesis

  U vindt het studieprogramma in onze studiegids.

 • Ancient Studies

  Samenvatting

  Tijdens de specialisatie Ancient Civilizations ga je je specialiseren in thema’s die verband houden met Ancient Studies, bijvoorbeeld religie, gender en stedelijke geschiedenis.

  Courses

  Periode 1

   • (Core course) Politics and Society: Rome and the Creation of Empire
   • (Interdisciplinary course) Story vs. History: Borders and Barbarians

  Periode 2

   • (Core course) Religion and Society: From Constantine to Muhammad
   • (Interdisciplinary course) The Ancient World & Modern Theory: Female Perspectives

  Periode 3

  Choose between: Term Paper plus Conference or (MasterLanguage) Greek Epigraphy

  Periode 4

  Choose between: (Research Project) Rare, miraculous, and strange plants in the Greco-Roman World or (Research Project) Everyday writing: Working with the papyri of the Allard Pierson Museum or (MasterLanguage) Latin Epigraphy

  Periode 5

  Choose between: (Research Project): Body Prints. Identity and Presence in Ancient Material Sources or (Research Project): The Symposion: Representation of Archaic Greek Feasting in Poetry and Pottery or Master Seminar Akkadian or Ancient Judaism: Ethnicity, Politics, Religion

  Periodes 4-6

  Master Thesis

  U vindt het studieprogramma in onze studiegids.

Wat zeggen onze alumni?

Wat zeggen onze alumni?

“De opleiding heeft echt al mijn verwachtingen overtroffen. Het onderwijs is bijna altijd van een uitmuntend hoog niveau en de studenten nemen graag deel aan klassikale discussies. De werkdruk kan soms hoog zijn, maar hierdoor weten studenten ook dat ze onderdeel zijn van een prestigieuze en concurrerende opleiding aan een hoogstaand instituut.” - Lily Fell, student Ancient Studies

Waarom zou ik Classics and Ancient Civilizations in Amsterdam gaan studeren?

 • Je geniet een uitstekende opleiding in ofwel klassieke taalkunde, intertekstualiteit, narratologie en postklassiek Grieks en Latijn of je verwerft een diepgaand inzicht in de sociale, culturele en religieuze geschiedenis van het oude Griekenland, Rome en het Nabije Oosten;
 • Je wordt in staat gesteld je persoonlijke interesses te volgen en verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door te profiteren van de brede aanwezige kennis van vooraanstaande wetenschappers van de UvA en de VU Amsterdam;
 • Amsterdam is een internationale metropool die aanvoelt als een kleine stad. Amsterdam is een heel fijne plek om te wonen en te studeren, en er wordt vrijwel overal Engels gesproken.

Studentenverenigingen

Synkratos is een studentenvereniging voor studenten die Classics of Ancient Studies studeren. De vereniging is in 1988 opgericht en iedereen die interesse heeft in de culturen tijdens de oudheid rondom het Middellandse-Zeegebied is welkom. Ieder jaar bieden we verschillende sociale en culturele activiteiten aan, waaronder hoorcolleges, spelletjesavonden, museumbezoeken en sportactiviteiten. Ook organiseren we ieder jaar een grotere reis naar een aantrekkelijke bestemming die iets te maken heeft met de oudheid.

Classics and Ancient Civilizations - parttime

Deze opleiding wordt aan de UvA ook parttime aangeboden. In dat geval ben je twee jaar bezig om de opleiding af te ronden. Je kunt dan maximaal 30 EC per jaar behalen (12-18 EC per semester). Als parttime-student volg je de opleiding samen met de fulltime-studenten.

Overstappen naar een onderzoeksmasteropleiding

Students who show exceptional potential during the regular Master’s programme are encouraged to continue their studies in one of our selective Research Master’s programmes. If you decide to switch programmes and are admitted before the start of the second semester, you will be able to transfer all credits earned in the first semester to your Research Master’s degree. If you decide to join later, the Examinations Board will determine which courses qualify for the Research Master’s programme.

Within ACASA, there are two Research Master’s programmes that are suitable for continuing your studies:

Bepaal zelf je toekomst met de opleiding Classics and Ancient Civilizations

Bepaal zelf je toekomst met de opleiding Classics and Ancient Civilizations

Na een masteropleiding CAC kun je een master Pedagogische Wetenschappen volgen om een volledig gekwalificeerde docent voor het middelbare onderwijs te worden, of je kunt aan de slag binnen het vakgebied van het cultureel erfgoed en musea, als journalist, publicist, of als beleidsmaker binnen de overheid (lokaal, provinciaal of nationaal).

Ontdek uw toekomstperspectieven
Vrouw loopt rond op archeologische vindplaats