Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Interdisciplinaire perspectieven op de cultuur van de oudheid

Classics and Ancient Civilizations: Research

We richten ons in deze opleiding op de periode van 1600 voor Christus tot 700 na Christus en analyseren de taal, (belangrijke) culturen en de geschiedenis van het Middellandse-Zeegebied, West-Europa en West-Azië, bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Onderzoekskennis
In deze tweejarige opleiding leer je om onderzoek te doen, projectvoorstellen te schrijven, onderzoeksfinanciering te verkrijgen, en je onderzoeksresultaten op een effectieve manier te communiceren aan zowel het academische als het brede publiek. Je wordt goed voorbereid om promotieonderzoek te doen in Nederland of in het buitenland, en met succes een functie als onderzoeker te vervullen, al dan niet in de academische wereld.

Specialisatie in een bepaalde discipline
De opleiding is niet formeel gesplitst in verschillende specialisaties, maar bij het samenstellen van jouw persoonlijke opleiding kun je kiezen voor een specialisatie in de vakgebieden Klassieke oudheid, Oudheidstudies, Archeologie of de Oudheid van het Nabije Oosten. Deze specialisatieonderwerpen zijn verbonden aan de kennis en expertise en de lopende onderzoeksprojecten van ons wetenschappelijk personeel. Dit geeft je ruimschoots de mogelijkheid om deel te nemen aan lopend onderzoek binnen de vakgroep.

Een interdisciplinaire context
Zowel in de kernmodules als tijdens de verschillende keuzezakken word je gestimuleerd om je academische horizon te verbreden door te leren hoe je je specialisatie kunt positioneren in een bredere interdisciplinaire academische context. Je kunt ook kiezen om je gehele opleiding, inclusief je scriptie, interdisciplinair in te steken.

Het Nabije Oosten, de Late Oudheid en de Opkomst van de Oudheid
Naast de gebruikelijke vakken in Klassieke oudheid, Oudheidstudies en Archeologie staat de opleiding in Amsterdam bekend om de unieke mogelijkheid om de Klassieke Wereld en de Oudheid van het Nabije Oosten te combineren in één opleiding, maar ook om de grote expertise op het gebied van de Late Oudheid en het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis hiervan.

Kleinschalig en persoonlijk
Het betreft een kleinschalige opleiding, waardoor er intensief contact is met medestudenten en met het wetenschappelijk personeel. Tijdens de vakken en je onderzoek profiteer je niet alleen van veel begeleiding door de medewerkers, maar krijg je ook persoonlijke begeleiding van een medewerker van het wetenschappelijk personeel die aan jou wordt toegewezen als je mentor.

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Opleiding

De (onderzoeks)masteropleiding (120 EC) bestaat uit de volgende belangrijkste elementen:

 • Drie kernvakken (18 EC)
 • Twee vakken aan de Graduate School of Humanities (12 EC)
 • Vakken die worden gegeven aan de nationale onderzoeksscholen (minimaal 10 EC)
 • Specialisatiemodules, onderzoekprojecten en keuzevakken (30 EC)
 • Werkgroeponderwijs (maximaal 4 x 6 EC)
 • Masterscriptie gericht op onderzoek (30 EC)

Tijdens de kernvakken, die alleen beschikbaar zijn voor studenten die de onderzoeksmaster volgen, leer je verschillende onderzoeksperspectieven en -tradities. Deze worden toegelicht aan de hand van een thema dat te maken heeft met lopend onderzoek van het wetenschappelijk personeel. Dit betreft een interdisciplinaire aanpak, waardoor je ook je eigen kennis en ervaring kunt inbrengen.

Bij de vakken van de Graduate School of Humanities doe je de methoden en concepten op uit uiteenlopende disciplines binnen de Geesteswetenschappen. Hierdoor leer je samen te werken en te communiceren met mensen buiten je eigen vakgebied. Het verwerven van financiering voor onderzoek is een belangrijk onderdeel van een academische carrière. Daarom leer je bij het vak Career Preparation de verschillende financieringsmogelijkheden die er zijn en hoe je een financieringsaanvraag voor onderzoek schrijft. Ook krijg je coaching bij het academisch schrijven in het Engels en krijg je feedback op je onderzoeksplan voor je masterscriptie.

Nationale onderzoeksscholen

Alle studenten volgen vakken of andere opleidingsvormen die zijn ontwikkeld door het Onderzoeksinstituut Klassieke Oudheidstudiën (OIKOS) of door ARCHON.

Specialisatievakken en werkgroeponderwijs

De meeste specialisatievakken worden gedeeld met de eenjarige masteropleiding van het ACASA (Amsterdam Centre of Ancients Studies and Archaeology). De keuze van deze vakken hangt sterk samen met je specialisatie. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan onderzoeksprojecten in kleine groepen, die nauw gerelateerd zijn aan onderzoek van het wetenschappelijk personeel. Een alternatief is om keuzevakken in het buitenland te volgen of om stage te lopen.

Tijdens werkgroeponderwijs werk je aan een specifiek onderwerp met individuele begeleiding door een ervaren docent of professor. Het gekozen onderwerp zal doorgaans nauw samenhangen met het onderwerp van je masterscriptie.

De onderzoeksmasterscriptie

Aan het eind van de opleiding schrijf je een onderzoeksmasterscriptie over jouw eigen onderzoek. Het schrijven van een masterscriptie is een belangrijk onderdeel van de opleiding, waarbij je oorspronkelijk onderzoek gaat uitvoeren onder begeleiding van een van de medewerkers van het wetenschappelijk personeel. Jij en je academische begeleider dienen het gezamenlijk eens te worden over het onderwerp van je scriptie. Dankzij de samenwerking van de twee universiteiten is er een breed scala aan onderwerpen mogelijk waarvoor begeleiding beschikbaar is. Vaak vormt de onderzoeksmasterscriptie de basis voor de eerste publicatie of het eerste promotieonderzoeksvoorstel.

Courses

 • Research Master Thesis Classics & Ancient Civilizations
 • Tutorial Classics and Ancient Civilizations 1 (RM)
 • Tutorial Classics and Ancient Civilizations 2 (RM)
 • Tutorial Classics and Ancient Civilizations 3 (RM)
 • Core Course Text and Matter
 • Core Course Receptions: Transformations of Classical and Near Eastern Literature and Culture
 • Humanities Research Career Preparation
 • Methodologies

Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

Student Mick Geusebroek

Student Mick Geusebroek

“De onderzoeksmaster heeft me echt geholpen mezelf een breed spectrum aan vaardigheden eigen te maken. De vakgroep is vanuit academisch oogpunt heel divers en dan heb je ook nog je medestudenten uit allerlei disciplines die je tegenkomt bij de vakken en bij extracurriculaire activiteiten. Over het geheel genomen heeft de onderzoeksmaster mij heel erg geholpen bij mijn voorbereiding op een academische carrière.” 

Student Mick

Waarom zou ik de opleiding (onderzoeks)master Classics and Ancient Civilizations in Amsterdam gaan volgen?

 • De opleiding in Amsterdam staat bekend om haar unieke mogelijkheid om de Klassieke Wereld en de Oudheid van het Nabije Oosten te combineren in één opleiding, maar ook om de grote expertise in de Late Oudheid en het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis hiervan.
 • Diepgaande gespecialiseerde opleidingen in een interdisciplinaire context
 • Je wordt in staat gesteld je persoonlijke interesses te volgen en verder te ontwikkelingen, bijvoorbeeld door te profiteren van de brede aanwezige kennis van vooraanstaande wetenschappers
 • Je wordt uitstekend voorbereid op een onderzoekscarrière
 • De lessen vinden plaats in kleine groepen
 • Amsterdam is een internationale metropool die aanvoelt als een kleine stad. Amsterdam is een hele fijne plek om te wonen en te studeren, en er wordt vrijwel overal Engels gesproken.

Het overstappen van de ene naar de andere opleiding

Studenten die tijdens de eenjarige masteropleiding Classics and Ancient Civilizations blijk geven van uitzonderlijk talent worden gestimuleerd om hun studie te vervolgen in een van onze gespecialiseerde onderzoeksmasteropleidingen. Als je besluit van opleiding te wisselen en wordt toegelaten voordat het tweede semester van start is gegaan, kun je alle studiepunten die je tijdens het eerste semester tijdens je onderzoeksmaster hebt verdiend meenemen. Als je op een later moment besluit over te stappen zal de masteropleiding bepalen welke vakken kwalificeren voor de onderzoeksmasteropleiding.

Andersom kan ook: je kunt overstappen van een tweejarige opleiding naar een van onze eenjarige masteropleidingen, idealiter voordat het tweede semester van start is gegaan. Binnen ACASA zijn er twee eenjarige masteropleidingen die in aanmerking komen om je opleiding te vervolgen: