Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leer hoe macht werkt

Ontrafel oorzaak en gevolg van macht

Wat zijn de gevolgen van Brexit op de EU? Hoe beïnvloedt fake news het politieke debat? Blijft de VS de leidende wereldmacht of eist China deze rol steeds meer op?

Als politicoloog wil je de wereld veranderen en de maatschappij beter begrijpen. Je volgt verschuivende machtsverhoudingen in Nederland, Europa en de rest van de wereld op de voet. Je bent vooral geïnteresseerd in de achterliggende oorzaken hiervan, zoals technologische ontwikkelingen en uitbraak van een pandemie.

Anders dan aan andere universiteiten krijg je aan de Vrije Universiteit Amsterdam in het eerste jaar een mix van nationale en internationale politiek. Dat geeft je niet alleen een brede start, maar ook veel keuzevrijheid. De studie is kleinschalig; de docenten zijn betrokken en er is een hechte studentenpopulatie met studenten afkomstig uit alle uithoeken van de wereld. Dat levert in de collegezaal een diversiteit aan gezichtspunten, ervaringen en culturen op waardoor je een breder blikveld ontwikkelt. Bovendien reflecteer je op je eigen aannames en vanzelfsprekendheden.

Een belangrijk onderdeel binnen de opleiding zijn het trainen van jouw debat- en presentatievaardigheden als aanstormend politicoloog.

Liever studeren in een internationale omgeving? Volg dan het Engelstalige traject: Global Politics.

In het tweede jaar van je opleiding specialiseer je je in Mondiale Politiek of Nationale Politiek en Bestuur. Bij de een ligt de focus op internationale vraagstukken; verhoudingen tussen staten, regeringsleiders of tussen grootmachten. Bij de ander onderzoek je de rol van de markt in politieke besluitvorming en de gevolgen van de EU op onze nationale politiek.

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Studie in cijfers

Kies een afstudeerrichting

Nationale Politiek en Bestuur

Aan welke rechten en plichten moet de overheid zich houden? Welke vraagstukken spelen er bij de gaswinning in Groningen? Hoe kun je als gemeente verschillende belangen in het oog houden?

Mondiale Politiek

Hoe gaan landen om met de vluchtelingencrisis? In hoeverre kan de VN ingrijpen in een humanitaire crisis? En wat is het effect van een wereldwijde financiële crisis?

Verander je toekomst met de studie Politicologie

Verander je toekomst met de studie Politicologie

Na de bacheloropleiding kun je je specialiseren door een masteropleiding te volgen, zoals de master Political Science. Als afgestudeerd politicoloog kun je aan de slag als adviseur, onderzoeker, beleidsmedewerker bij overheidsinstellingen of maatschappelijke organisaties. Of ga met je opgedane kennis de journalistiek of het bedrijfsleven in!

Ontdek je toekomstperspectief
Studente voor kantoorpanden op Zuidas