Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vijf tips om als jurist met conflicten om te gaan

16 februari 2024
Van juridische professionals wordt in toenemende mate een rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Mr. Dick Allewijn, emeritus hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam, geeft daarom vijf tips over hoe je als jurist met conflicten om kunt gaan.

1. Maak een gedegen conflictanalyse en conflictdiagnose
Hanteer hiervoor bijvoorbeeld het 7i-model. Zo leert u de situatie goed te doorgronden en het oplossingsmechanisme te kiezen dat het beste bij de situatie past.

2. Zoek zoveel mogelijk naar gezamenlijke belangen van de betrokken partijen
En ga daar waar hun belangen tegenstrijdig zijn zoveel mogelijk uit op redelijke normen, die onafhankelijk zijn van de wil van de betrokken partijen. Dit zal een beter onderhandelingsresultaat geven.

3. Oefen regelmatig met conflictoplossingsmechanismen
Onderhandelen, mediation, communicatie, conflictanalyse en conflictdiagnose zijn allemaal vaardigheden die verdieping en onderhoud vragen, zodat u ze in kunt zetten wanneer de situatie hierom vraagt.

4. Beschik over een breed handelingsrepertoire op om conflicten in te perken en op te lossen
Door over een breed handelingsrepertoire te beschikken om conflicten op te lossen, zoals geschillencommissies, klachtencommissies, mediation, bindend advies en arbitrage. Een brede blik op het oplossen van conflicten draagt eraan bij om problemen buiten de rechtszaal al op te lossen. 

5. Houd niet alleen rekening met de juridische dimensies van conflicten, maar ook met de emotionele, morele, psychologische en sociale dimensies
Burgers hebben niet alleen materiële motieven, zoals geld of de uitoefening van hun rechten, maar verlangen vaak ook naar erkenning, preventie en excuses.

Bonustip: volg de Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen die op 14 mei 2024 van start gaat
In deze leergang worden alle bovengenoemde thema's en onderwerpen behandeld, toegespitst op de dagelijkse praktijk van juridische professionals. U leert hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten, zodat u uw clientèle optimaal van dienst kunt zijn.

Deelnemers over deze leergang
"De leerstof is heel praktijkgericht. Je kan er direct zelf mee aan de slag." 
"Een zeer volledige leergang met een prettige sfeer, waarin je handvatten krijgt voor het omgaan met conflicten." 
"Dit is waar het om draait bij onderhandelen. Hetzelfde geldt voor conflictbemiddeling. In de leergang vat men de essentie van beide disciplines, die een zeer wezenlijk onderdeel van de praktijk vormen. Bovendien inspireert het mij om dieper door te graven op het onderdeel mediation."


Ga hier naar de webpagina van de Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation.

Snel navigeren website VU Law Academy

Wilt u een vraag aan een van onze medewerkers stellen? Neem dan contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto