Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Algemene voorwaarden VU Law Academy

Algemene voorwaarden voor deelname aan activiteiten van de VU Law Academy.

Waarom deze algemene voorwaarden?
De Algemene Voorwaarden van VU Law Academy hebben tot doel een dusdanige bedrijfsvoering te hanteren, zodat we de cursuskosten gematigd kunnen houden. Annulering van PAO activiteiten is mogelijk tot 5 weken voor aanvang van de activiteit, daarna is annulering alleen mogelijk tegen betaling van (een deel van) de cursuskosten. Binnen die termijn van vijf weken draagt de deelnemer zelf het gedeeltelijke of gehele risico van annulering.

Met betrekking tot de PO-punten gelden de door de NOvA gestelde regels. Een van die regels stelt dat deelnemers opleidingspunten krijgen op basis van daadwerkelijk gevolgde cursusuren (aanwezigheidsplicht). Daarvan is slechts een minimale afwijking mogelijk (maximaal een kwartier speling). De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de handtekening op de presentielijsten bij aanvang en vertrek.

Een puntencertificaat kan pas worden verstrekt wanneer alle openstaande cursuskosten (inclusief eventuele administratiekosten) door degene die moet betalen zijn voldaan.

Privacy Statement
Voor de uitvoering van de AVG geldt het privacy regelement van de Vrije Universitieit. Het privacy regelement vindt u hier.

Terug naar Home VU Law Academy