Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Tussen recht en vrede - Mediation in de responsieve rechtsstaat

2 april 2024
Strikt juridische oplossingen in een conflict zijn vaak geen echte oplossingen. De jurist van de toekomst doet er goed aan zich te bekwamen in mediation. Dit stelt Dick Allewijn, emeritus hoogleraar Mediation, in zijn oratie. Hij legt uit wat mediation en recht met elkaar te maken hebben. Wat kunnen rechters en advocaten leren van mediators?

Mediation speelt een belangrijke rol in de transformatie van de autonome rechtsstaat naar de responsieve rechtsstaat. In een responsieve rechtsstaat wordt bij de uitoefening van bevoegdheden niet alleen naar de regels gekeken, maar ook naar de belangen die aan de verschillende kanten spelen. De jurist van de toekomst kan van mediators leren om beter om te gaan met de escalerende werking van rechtspraak volgens het zogeheten toernooimodel. Mediators kunnen van juristen leren de rechtsstaatgedachte op waarde te schatten, ook als zij met de juridiserende uitwassen daarvan te maken krijgen. Zo worden conflicten en geschillen afgesloten op een manier die niet alleen rechtmatig is, maar die ook door de betrokkenen als rechtvaardig kan worden aanvaard. Daarmee is niet alleen het recht, maar ook de vrede gediend.

Lees hier de volledige oratie (.pdf).

Leergang Effectieve conflicthantering, mediation en onderhandelen (start 14 mei 2024)

Bent u jurist en wilt u zich verder verdiepen in dit onderwerp en leren hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten? Oriënteer u dan op de leergang Effectieve conflicthantering, mediation en onderhandelen, waarin u niet alleen uw kennis maar ook uw vaardigheden ontwikkelt. Dit jaar op 14 mei start er weer een groep. Bekijk deze webpagina voor meer informatie; aanmelden is nog mogelijk!

Snel navigeren website VU Law Academy

Wilt u een vraag aan een van onze medewerkers stellen? Neem dan contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto