Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

“Je leert op andere manieren te kijken naar conflicten"

17 januari 2024
Waarom is de leergang Effectieve conflicthantering, mediation en onderhandelen zo een waardevolle aanvulling op het repertoire van vrijwel iedere juridische professional? We vroegen het cursusleider mr. drs. Andrea Zwart, die in een kort interview vertelt over de inhoud en opzet van deze praktische leergang.

Waarom is de leergang Effectieve conflicthantering, mediation en onderhandelen zo een waardevolle aanvulling op het repertoire van vrijwel iedere juridische professional? We vroegen het cursusleider mr. drs. Andrea Zwart, die in een kort interview vertelt over de inhoud en opzet van deze praktische leergang. 

Wat is het belangrijkste dat je leert tijdens deze leergang?
“Van juridische professionals wordt tegenwoordig steeds meer verwacht dat ze niet alleen een juridisch probleem kunnen oplossen aan de hand van de wet en jurisprudentie, maar dat ze verder kunnen kijken. Dat ze ook een rol aannemen als proactieve probleemoplosser. Dat ze niet alleen juridische kennis hebben maar ook andere competenties. En dat ze creatief zijn. In deze leergang besteden we daar aandacht aan: je leert er op andere manieren te kijken naar conflicten en kijkt verder dan alleen een automatische gang naar de rechter. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan mediationvaardigheden, mediationtechnieken, onderhandelingstechnieken en verschillende manieren van onderhandelen.”

Hoe wordt er met deze vaardigheden geoefend?
“Een groot deel van de leergang staat in het teken van echt oefenen. Er zijn een aantal trainingen waarmee je aan de slag gaat met bepaalde vaardigheden. Plenair of in deelgroepjes ga je aan de slag met rollenspellen. Iedere training staat in het teken van een onderwerp. Zo is er aandacht voor onderhandelen; positioneel onderhandelen (waarbij vaak getracht wordt een schikking te bereiken) als ook Harvard onderhandelen (belangen georiënteerd onderhandelen). In een andere training ga je aan de slag met het analyseren van een conflict. En dan zijn er trainingen over mediation waarbij je vanuit een partij ervaart hoe het is om een mediation mee te maken.”

In hoeverre kunnen deelnemers een eigen casus inbrengen?
“Aan deelnemers wordt gevraagd om aan het begin van de leergang al een eigen casus in te brengen. Tijdens een van de trainingen krijg je vervolgens de gelegenheid om daarover te spreken met andere deelnemers. Je wordt hierbij in een klein groepje ingedeeld en met de handvatten die je vanuit de leergang krijgt aangereikt ga je dan samen aan de slag met de ingebrachte casus. Het doel hiervan is dat je leert om op een andere manier te kijken naar het conflict dat in de casus speelde en met je medecursisten te bespreken hoe je e.e.a. wellicht anders had kunnen doen. Hier zijn ook de opleiders bij aanwezig om je vragen aan te stellen.”

Kun je iets vertellen over wie er aan deze leergang deelnemen?
“We zien juristen uit allerlei organisaties deelnemen aan deze leergang: verschillende overheidsorganisaties, verschillende niveaus maar ook bijvoorbeeld bedrijfsjuristen.  Het is voor alle juristen heel nuttig om eens op een andere manier te kijken naar conflicten en conflictoplossing en daarom voor iedere jurist een waardevolle leergang!”

Ook interesse gekregen?
Dit jaar op 14 mei start er weer een groep voor de leergang Effectieve conflicthantering, mediation en onderhandelen. Bekijk de webpagina voor meer informatie; aanmelden is nog mogelijk!

Snel navigeren website VU Law Academy

Wilt u een vraag aan een van onze medewerkers stellen? Neem dan contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto