Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Zorgen situatie Israël en Palestijnse gebieden

10 oktober 2023
Wij voelen ons betrokken bij alle studenten en academici waar ook ter wereld die slachtoffer zijn van politieke onrust, humanitaire rampen, conflicten of schendingen van mensenrechten. De geweldsuitbarstingen in Israël en de Palestijnse gebieden en de aangrijpende beelden raken ons en onze gemeenschap diep. Onze gedachten gaan uit naar alle onschuldige burgers die lijden door deze tragische situaties, en naar iedereen die bezorgd is om familie of vrienden die direct of indirect worden geraakt. 

We begrijpen dat deze gebeurtenissen sterke emoties kunnen oproepen en grote bezorgdheid met zich meebrengen, ook binnen onze eigen VU-gemeenschap. We vinden het van groot belang om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden voor al onze studenten en medewerkers die geraakt worden door de recente ontwikkelingen. 

Hulp en ondersteuning
Raadpleeg deze pagina voor medewerkers en studenten voor meer informatie over ondersteuning die VU Amsterdam biedt, of raadpleeg onderstaande informatie:
  
-Studenten kunnen contact opnemen met de studieadviseur van de specifieke faculteit indien de situatie van invloed kan zijn op de studieresultaten. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Mocht de studieadviseur je niet direct kunnen helpen, dan kan deze je vaak doorverwijzen naar een andere persoon of organisatie binnen of buiten VU Amsterdam voor verdere begeleiding of ondersteuning.
-Studenten kunnen terecht bij het spreekuur van de studentenpsycholoog. Het online spreekuur is op maandag en donderdag (met uitzondering van vakanties) tussen 14:00 en 15:00 uur via Zoom. Alle medewerkers zijn gebonden aan een strikte geheimhoudingscode.
-Studenten kunnen terecht bij ons fysieke Student Wellbeing Point (hoofdgebouw VU, naast de Studentenbalie) voor een luisterend oor of hulp bij doorverwijzing.  
-Medewerkers kunnen voor ondersteuning terecht bij hun leidinggevende of bij Bedrijfsmaatschappelijk Werk.
-Promovendi kunnen contact opnemen met hun promotor of de promovendipsycholoog.  
-Wil je anoniem met iemand praten, neem dan contact op met de zogenaamde 'Luisterlijn'. Deze is 24/7 bereikbaar via deluisterlijn.nl of 088 0767 000 (ook in het Engels).

3D
3D is zowel het sociale clubhuis voor VU-studenten als de ruimte voor dialoog en diepgaande gesprekken. Het is de plek waar de VU-gemeenschap samen kan komen als daar behoefte naar is. Studenten en medewerkers die hier behoefte aan hebben kunnen contact opnemen. Je vindt 3D op de campus op het campusplein.

Als universiteit hebben we ons gecommitteerd om ons in onderwijs en onderzoek in te zetten en te werken aan een wereld waarin kennis, begrip en samenwerking bijdragen aan een vreedzamere en rechtvaardigere toekomst voor iedereen.