Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Promovendipsycholoog

Laatst gewijzigd op 30 maart 2022
De promovendipsycholoog is er voor alle promovendi aan de VU die psychische klachten ervaren tijdens het promotietraject.

Dit kan gaan om bijvoorbeeld:

  • overspanningsklachten
  • gevoelens van somberheid of angst 
  • onzekerheid
  • subassertiviteit 
  • negatieve ideeën over jezelf 

De promovendipsycholoog biedt kortdurende behandeling aan conform de wetenschappelijke richtlijnen. Op termijn zal de promovendipsycholoog ook (preventieve) workshops aanbieden.

Bij de VU is Victor Kraak in februari 2022 begonnen als promovendipsycholoog. Victor is GZ-Psycholoog. Hij heeft ruime ervaring met het behandelen van uiteenlopende psychische problematiek binnen en buiten de GGZ, ook met (buitenlandse) promovendi. Hij biedt behandeling aan met elementen uit de cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapieën. In zijn benadering heeft hij aandacht voor ieders persoonlijke achtergrond en hecht hij grote waarde aan goede diagnostiek en behandeling op maat. Hij spreekt Nederlands, Engels en Spaans.

Aanmelding en werkwijze

Aanmelden kan door een mail te sturen naar v.c.kraak@vu.nl samen met het ingevulde aanmeldformulier. Er volgt daarna een korte telefonische screening en planning van een intake. Gesprekken zijn kosteloos en vinden plaats op het Transitorium 0D-28 of online. 

Als tijdens de intake naar voren komt dat andere zorg nodig is dan de promovendipsycholoog kan bieden, dan zal samen worden gekeken welke vorm van behandeling elders passender is. Voor sommige problemen kun je niet bij de promovendipsycholoog terecht, zoals ernstige suïcidaliteit, verslaving, eetproblematiek of trauma. Voor deze problematiek kan je via je huisarts verwezen worden naar een passende zorgaanbieder.

Privacy

Alles wat je met de promovendipsycholoog bespreekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de promovendipsycholoog slechts informatie aan derden kan verstrekken alleen na jouw schriftelijke toestemming.

De promovendipsycholoog is als GZ-Psycholoog gehouden aan de Beroepscode voor Psychologen. Deze beroepscode is te downloaden op de website van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Bij behandeling is de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) ook van toepassing.

Verdere informatie en over hoe gegevens worden verwerkt in het kader van de AVG vind je in de privacyverklaring.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Promovendipsycholoog

Bereikbaarheid: maandag - woensdag 08.30 - 17.00

020 598 4532