Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Promovendipsycholoog

Laatst gewijzigd op 21 december 2022
De promovendipsycholoog is er voor alle promovendi aan de VU die psychische klachten ervaren tijdens het promotietraject.

Dit kan gaan om bijvoorbeeld:

  • Onzekerheid of het gevoel niet goed genoeg te zijn
  • Gevoelens van somberheid of angst
  • Overspanningsklachten of moeite om stress te hanteren
  • Uitstellen of te veel werken
  • Problemen met assertiviteit of omgaan met feedback

Bij de VU is Victor Kraak in februari 2022 begonnen als promovendipsycholoog. Victor is GZ-Psycholoog. Hij heeft ruime ervaring met het behandelen van uiteenlopende psychische problematiek binnen en buiten de GGZ, ook met (buitenlandse) promovendi. Hij biedt behandeling aan met elementen uit de cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapieën. In zijn benadering heeft hij aandacht voor ieders persoonlijke achtergrond en hecht hij grote waarde aan goede diagnostiek en behandeling op maat. Hij spreekt Nederlands, Engels en Spaans.

Aanmelding en werkwijze

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Victor Kraak samen met het ingevulde aanmeldformulier. Er volgt daarna een korte telefonische screening en planning van een intake. Gesprekken zijn kosteloos en vinden plaats op het Transitorium 0D-28 of online. Als na intake naar voren komt dat andere zorg nodig is dan de promovendipsycholoog kan bieden, dan kan de promovendipsycholoog adviseren welke vorm van behandeling elders passender is. Voor sommige problemen kun je niet bij de promovendipsycholoog terecht, zoals ernstige suïcidaliteit, verslaving, eetproblematiek of trauma. Voor deze problematiek kan je via je huisarts verwezen worden naar een passende zorgaanbieder.

PhD steungroep

Tijdens het promoveren kan je op verschillende hobbels stuiten. Hoe zorg je voor een goed werk- (en privé)ritme dat bij je past? Hoe ga je om met de onvermijdelijke tegenslagen, onregelmatigheden of twijfels van het PhD-proces? Welke stressbronnen kom je tegen en hoe kan je daar het beste mee omgaan? In deze groep praten we over wat we tegenkomen tijdens het promoveren en op welke manieren we steun kunnen vinden om ons minder gestrest en veerkrachtiger te voelen.

Tweewekelijks op de donderdag 10:00-11.30 uur. Start bij voldoende deelnemers.
Locatie: Transitorium 0D-28.
Voertaal: Engels.
Geef je op door een mail te sturen naar Victor Kraak.

Privacy

Alles wat je met de promovendipsycholoog bespreekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de promovendipsycholoog slechts informatie aan derden kan verstrekken alleen na jouw schriftelijke toestemming.

De promovendipsycholoog is als GZ-Psycholoog gehouden aan de Beroepscode voor Psychologen. Deze beroepscode is te downloaden op de website van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Bij behandeling is de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) ook van toepassing.

Verdere informatie en over hoe gegevens worden verwerkt in het kader van de AVG vind je in de privacyverklaring.

Resources

How to Thrive and Survive your PhD - York Graduate Research School, University of York

Golden-rules-phd-supervision.pdf (universiteitleiden.nl)

What I wish I had known about doing a PhD (July 21, 2022) - YouTube

Growing up in science (nyu.edu)

Wetenschap en mental health

Levecque, K., Anseel, F., De Beuckelaer, A., Van der Heyden, J., & Gisle, L. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. Research Policy, 46(4), 868-879. 46(4). https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008

Nicholls H, Nicholls M, Tekin S, Lamb D, Billings J (2022). The impact of working in academia on researchers’ mental health and wellbeing: A systematic review and qualitative metasynthesis. PLoS ONE 17(5): e0268890. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268890

Sverdlik, A., Hall, N. C., McAlpine, L., & Hubbard, K. (2018). The PhD Experience: A Review of the Factors Influencing Doctoral Students’ Completion, Achievement, and Well-Being. International Journal of Doctoral Studies, 13, 361-388. https://doi.org/10.28945/4113

Promovendipsycholoog

Bereikbaarheid: woensdag - vrijdag 08.30 - 17.00