Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Promovendipsycholoog

Laatst gewijzigd op 11 november 2022
De promovendipsycholoog is er voor alle promovendi aan de VU die psychische klachten ervaren tijdens het promotietraject.

Dit kan gaan om bijvoorbeeld:

  • Het gevoel niet goed genoeg te zijn
  • Gevoelens van somberheid of angst
  • Overspanningsklachten of moeite om stress te hanteren
  • Gevoelens van eenzaamheid
  • Problemen met assertiviteit of omgaan met feedback

Bij de VU is Victor Kraak in februari 2022 begonnen als promovendipsycholoog. Victor is GZ-Psycholoog. Hij heeft ruime ervaring met het behandelen van uiteenlopende psychische problematiek binnen en buiten de GGZ, ook met (buitenlandse) promovendi. Hij biedt behandeling aan met elementen uit de cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapieën. In zijn benadering heeft hij aandacht voor ieders persoonlijke achtergrond en hecht hij grote waarde aan goede diagnostiek en behandeling op maat. Hij spreekt Nederlands, Engels en Spaans.

Aanmelding en werkwijze

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Victor Kraak samen met het ingevulde aanmeldformulier. Er volgt daarna een korte telefonische screening en planning van een intake. Gesprekken zijn kosteloos en vinden plaats op het Transitorium 0D-28 of online. Als na intake naar voren komt dat andere zorg nodig is dan de promovendipsycholoog kan bieden, dan kan de promovendipsycholoog adviseren welke vorm van behandeling elders passender is. Voor sommige problemen kun je niet bij de promovendipsycholoog terecht, zoals ernstige suïcidaliteit, verslaving, eetproblematiek of trauma. Voor deze problematiek kan je via je huisarts verwezen worden naar een passende zorgaanbieder.

Cursus: het gevoel niet goed genoeg te zijn

Heb je het gevoel dat je niet goed genoeg bent als PhD? Compenseer je dit door voortdurend te proberen dingen perfect te doen of door uit te stellen? Ben je bang dat jouw vermeende  onbekwaamheid zal worden ontdekt? Denk je snel dat je faalt bij tegenslagen? In deze groepscursus leer je manieren om anders te denken over jezelf als promovendus. Bovendien zul je ontdekken dat je niet de enige bent.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten op de volgende woensdagen: 30 november, 14 december, 4 en 18 januari, 1 februari. Tijd: 10:00-11:30 uur. Locatie: Transitorium 0D-75. Voertaal: Engels. Geef je op door een mail te sturen naar Victor Kraak

PhD steungroep

Promoveren kan op verschillende manieren een eenzaam proces zijn: fysiek, sociaal of emotioneel.

Hoe vind je na de pandemie weer een goed werk- (en privé)ritme? Hoe maak je moeilijkheden of ontevredenheid op de afdeling of het instituut kenbaar? Hoe ga je om met de onvermijdelijke tegenslagen, onregelmatigheden of twijfels van het PhD-proces? In deze groep praten we over wat we tegenkomen tijdens het promoveren en op welke manieren we steun kunnen vinden om ons minder gestrest en meer verbonden te voelen.

Tweewekelijks op de woensdagen 10:00-11.30 uur. Start bij voldoende deelnemers. Locatie: Transitorium 0D-28. Voertaal: Engels. Geef je op door een mail te sturen naar Victor Kraak.

Privacy

Alles wat je met de promovendipsycholoog bespreekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de promovendipsycholoog slechts informatie aan derden kan verstrekken alleen na jouw schriftelijke toestemming.

De promovendipsycholoog is als GZ-Psycholoog gehouden aan de Beroepscode voor Psychologen. Deze beroepscode is te downloaden op de website van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Bij behandeling is de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) ook van toepassing.

Verdere informatie en over hoe gegevens worden verwerkt in het kader van de AVG vind je in de privacyverklaring.

Resources

How to Thrive and Survive your PhD - York Graduate Research School, University of York

Golden-rules-phd-supervision.pdf (universiteitleiden.nl)

What I wish I had known about doing a PhD (July 21, 2022) - YouTube

Growing up in science (nyu.edu)

Wetenschap en mental health

Levecque, K., Anseel, F., De Beuckelaer, A., Van der Heyden, J., & Gisle, L. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. Research Policy, 46(4), 868-879. 46(4). https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008

Nicholls H, Nicholls M, Tekin S, Lamb D, Billings J (2022). The impact of working in academia on researchers’ mental health and wellbeing: A systematic review and qualitative metasynthesis. PLoS ONE 17(5): e0268890. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268890

Sverdlik, A., Hall, N. C., McAlpine, L., & Hubbard, K. (2018). The PhD Experience: A Review of the Factors Influencing Doctoral Students’ Completion, Achievement, and Well-Being. International Journal of Doctoral Studies, 13, 361-388. https://doi.org/10.28945/4113

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Promovendipsycholoog

Bereikbaarheid: maandag - woensdag 08.30 - 17.00