Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Werving & selectie Servicepunt Participatie

Laatst gewijzigd op 1 maart 2024
Het Servicepunt Participatie kan deels de werving en selectie verzorgen. De werving kan vanuit een profiel of er kan een functie gecreëerd worden voor een kandidaat. 

De functie of omstandigheden kunnen aangepast worden naar de mogelijkheden en grenzen van de medewerker. We gaan altijd uit van de toegevoegde waarde die een medewerker kan bieden. In basis moet er dan ook sprake zijn van een match met de kandidaat op de functie en de afdeling. 

Vacatures voor participatiemedewerkers staan op de Werken bij de VU-website. Ook worden vacatures uitgezet via andere kanalen. De VU is hiervoor een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan met partners die gespecialiseerd zijn in het begeleiden en plaatsen van mensen uit deze doelgroep.  

Deze partners zijn:  

Onboarding 

De medewerker gaat mee in de reguliere onboarding, tenzij er sprake is van een proefplaatsing. In dat geval werkt de medewerker de eerste twee maanden met behoud van uitkering en zonder salaris. Er is dan een gastaccount nodig. Tijdens deze periode moet duidelijk worden of er een match is en de intentie moet zijn om aansluitend een arbeidsovereenkomst aan te bieden van tenminste hetzelfde aantal uur per week als de proefplaatsing en voor de duur van tenminste 6 maanden. 

Bij het aanmaken van de arbeidsovereenkomst is het van belang het contract te selecteren: Participant WP/OBP tijd. CAO 2.3 lid 6a. Participatiemedewerkers zijn uitgezonderd van de regel “na 12 maanden vaste aanstelling” en mogen tot 36 maanden tijdelijke aanstellingen krijgen. 

Contact Servicepunt Participatie

Neem bij vragen gerust contact met ons op.