Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Werkplekanalyse Servicepunt Participatie

Laatst gewijzigd op 4 juli 2022
Vanuit het Servicepunt Participatie kan er hulp geboden worden om een werkplekanalyse te doen, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op de afdeling en om voorlichting te geven om draagvlak te creëren.

Voor de werkplekanalyse vult het Servicepunt Participatie samen met de leidinggevende van een afdeling een vragenlijst in. Zo ontstaat een beeld van de (fysieke) toegankelijkheid van de werkplek, de kernwerkzaamheden van de functie, het team, de aansturing, de gevraagde inzet en de duur van de opdracht. Dit wordt gebruikt om inzichtelijk te krijgen wat de mogelijkheden en grenzen zijn van de functie en de werkplek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werkplek niet toegankelijk gemaakt kan worden voor een rolstoel. Daar wordt dan rekening mee gehouden bij de werving en selectie. 

Participatieonderzoek & draagvlak creĆ«ren 

Hoe wordt er binnen de eenheid gedacht over inclusie? Is er ervaring met het aannemen van medewerkers met een arbeidsbeperking? Welk beeld is er van deze doelgroep? Dit zijn vragen die vooraf gesteld moeten worden. Vanuit het Servicepunt Participatie kan er hulp geboden worden om deze analyse te doen. Ook kan zij meer informatie geven over het onderwerp, een goed beeld geven van de doelgroep kandidaten met een arbeidsbeperking en van de mogelijkheden waarop invulling gegeven kan worden aan de taakstelling. 

Voorzieningen

Het UWV of de gemeente verstrekt subsidies voor het aanpassen van de werkplek (voor mensen uit de Participatiewet)of voor bepaalde hulpmiddelen. Ook is er subsidie mogelijk voor een interne jobcoach bij persoonlijke ondersteuning op de werkvloer. Het Servicepunt Participatie kan de afdeling helpen bij de aanvraag van voorzieningen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Subsidies

Contact Servicepunt Participatie

Neem bij vragen gerust contact met ons op.