Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Subsidies Servicepunt Participatie

Laatst gewijzigd op 27 juni 2022
Het Servicepunt Participatie helpt de afdeling met de aanvraag van subsidies.

Subsidieregelingen zijn afhankelijk van de situatie en de arbeidsbeperking van een medewerker. Er kan daarom niet altijd vooraf aangegeven worden of en in welke mate financiële regelingen van toepassing zijn. Hieronder vind je een overzicht van mogelijke financiële regelingen. 

Financiële regelingen

 • Proefplaatsing

  Voor werknemers met een uitkering en een arbeidsbeperking is het mogelijk om een proefplaatsing te krijgen. Een werknemer werkt dan een paar maanden bij de werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. De periode van de proefplaatsing vervangt de proeftijd aan het begin van een dienstverband. 

 • Loonkostensubsidie

  Loonkostensubsidie voor werkgevers vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon, met als maximum 70% van het minimumloon. Ook kan de gemeente in overleg met de werkgever voor maximaal de eerste zes maanden een loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon inzetten, om mensen snel te kunnen plaatsen. Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het minimumloon verdienen. Bijvoorbeeld als de werknemer minder productief is dan een werknemer zonder beperking. Met loonkostensubsidie ontvangt de werknemer het reguliere salaris en de werkgever wordt gecompenseerd voor de verminderde productiviteit. Werkgevers kunnen de loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld na een loonwaardemeting op de werkplek. 

 • Loondispensatie

  Loondispensatie is mogelijk voor de werkgever die een Wajonger in dienst heeft die minder werk aan kan door ziekte of handicap. De werkgever betaalt dan minder loon aan de werknemer. UWV geeft de werknemer een aanvulling op het loon in de vorm van een Wajong-uitkering. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit arbeid ontvangt een Wajonger van UWV aanvullend inkomensondersteuning. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers. 

 • Looncompensatie bij ziekte

  Een werknemer met een ziekte of handicap heeft in sommige situaties recht op de no-riskpolis. De werknemer hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen, deze geldt automatisch. De no-riskpolis begint zodra de werknemer in dienst komt. De polis duurt maximaal 5 jaar. In bijzondere situaties wordt de periode verlengd met nog eens 5 jaar. Als de werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, kan de werkgever looncompensatie ontvangen. Hiervoor vraagt de werkgever een Ziektewet-uitkering aan. De werkgever betaalt het loon door en verrekent de uitkering daarmee. 

 • Loonkostenvoordeel

  Het LKV (loonkostenvoordeel) is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of iemand herplaatsen uit de bepaalde doelgroepen, waaronder doelgroep banenafspraak. 

 • Voorzieningen op of aanpassingen aan de werkplek

  Mocht de medewerker aanpassingen nodig hebben aan de werkplek, dan kan er een vergoeding aangevraagd worden bij het UWV voor eventuele kosten voor aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen. Het Servicepunt Participatie ondersteunt de afdeling bij het aanvragen hiervan. 

  Er is onderscheid tussen twee soorten aanpassingen:  

  • Werknemersvoorziening: een meeneembare voorziening, persoonlijk toegekend aan de werknemer. Denk aan een brailletoetsenbord, aangepaste werkschoenen, een schrijf- of gebarentolk. Deze voorziening vraagt de medewerker zelf aan en de voorziening wordt toegekend aan de persoon. 
  • Werkgeversvoorziening: een aanpassing aan de werkomgeving van de organisatie. Denk aan aangepaste deuren, of aanpassingen aan de werkplek. Deze voorziening wordt aangevraagd door de organisatie en wordt daar ook aan toegekend. 

Contact Servicepunt Participatie

Neem bij vragen gerust contact met ons op.