Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Wat doet het Servicepunt Participatie?

Laatst gewijzigd op 16 november 2022
Hieronder vind je een overzicht van wat het Servicepunt Participatie voor jou kan betekenen.
 • Participatie-onderzoek: onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op de afdeling.
 • Creëren van draagvlak: voorlichting en inspiratie geven om draagvlak te creëren.
 • Werving & selectie: de gehele of een deel van de werving en selectie van een collega met arbeidsbeperking verzorgen.
 • Begeleiding: voorlichting en training geven aan collega’s op de werkvloer - buddytraining.
 • Subsidie-aanvragen: hulp bij het aanvragen van subsidie voor loonkostensubsidie of loondispensatie.
 • Voorzieningen: hulp bij het aanvragen van aanpassingen voor de werknemer of op de werkplek.
 • Jobcoaching: het regelen van externe jobcoaching via externe bureaus of het verzorgen van interne jobcoaching via twee gecertificeerde jobcoaches in dienst.
 • Doorstroom/uitstroom: ondersteuning bij loopbaanvragen van medewerkers met een arbeidsbeperking.

Arbeidsbeperking

Onder arbeidsbeperking valt een heel breed spectrum. Het woord heeft een negatieve lading, de nadruk ligt om wat iemand niet kan, in plaats van wat diegene wél kan. Het belangrijkste is dat een medewerker aangenomen wordt op kwaliteiten en toegevoegde waarde. Allerlei functies kunnen worden ingevuld door iemand met een arbeidsbeperking: van hoogleraar tot facilitair medewerker. De mate waarin rekening gehouden moet worden met de arbeidsbeperking is afhankelijk van de persoon, de beperking en de mate van aanwezigheid hiervan.

Voorbeelden van arbeidsbeperkingen zijn: 

 • fysieke beperking, zoals rolstoelafhankelijk, visueel beperkt, auditief beperkt, chronisch ziek, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH); 
 • psychische beperking, zoals persoonlijkheidsstoornis, bipolaire stoornis, psychische kwetsbaarheid, NAH; 
 • ontwikkelingsstoornis, zoals ASS (autistisch spectrum stoornis), ADHD, ADD en 
 • verstandelijke beperking met een IQ lager dan 70.

Contact Servicepunt Participatie

Neem bij vragen gerust contact met ons op.