Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Gemotiveerde studenten door constructive alignment

Laatst gewijzigd op 2 mei 2023
Studenten zijn doelgerichte, kritische denkers en doeners. Wil je dat ze met plezier en motivatie aan activerende werkvormen deelnemen? Zorg dan dat je onderwijs logisch en lonend is. Dit kan alleen wanneer de leerdoelen, de leeractiviteiten en de toetsing naadloos op elkaar aansluiten. Kortom: wanneer er sprake is van constructive alignment.

In deze onderwijstip lees je hoe je kunt checken in hoeverre binnen jouw onderwijs de leerdoelen, de leeractiviteiten en de toetsing op elkaar aansluiten. Ook ontdekt je met welke eenvoudige stappen je dit verbetert.

Zo verhoog je de motivatie van je studenten met constructive alignment 

Stel je voor: je leerdoel is dat de studenten leren om een betoog te schrijven. Wanneer ze in de lessen en thuis verschillende schrijfoefeningen doen en de toetsvorm is een betoog, dan zijn de leerdoelen, de werkvormen, en de toetsing allemaal op een lijn: ze versterken elkaar. In dat geval zullen de studenten actieve werkvormen die hierop aansluiten waarderen, omdat ze zichtbaar resultaat opleveren.

Een tweede scenario: de toets bestaat uit het benoemen van de kenmerken van een betoog via meerkeuzevragen. In dat geval levert een schrijfoefening in de ogen van de studenten geen (direct meetbaar) resultaat op. De studenten zijn dan minder gemotiveerd om de oefening te doen en waarderen het onderwijs mogelijk lager in evaluaties.

In het algemeen geldt dat studenten heel doelgericht zijn. Dus als de leerdoelen, de leeractiviteiten en de toetsing niet in het verlengde van elkaar liggen, dan stemmen de studenten hun leergedrag af op de toets. 

Sluiten bij jouw onderwijs, de leerdoelen, de leeractiviteiten en de toetsing op elkaar aan?

Met de volgende oefening herken je snel waar in jouw onderwijs de leerdoelen, de leeractiviteiten en de toetsing (nog) beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Start door het ontwerp van je cursus goed onder de loep te nemen. Houd hierbij continu het perspectief van de student in gedachten. In hoeverre sluiten de leerdoelen, de leeractiviteiten en de toetsing op elkaar aan? Dit ontek je met de volgende stappen:

  1. Kies één leerdoel waarvan je weet dat de studenten de actieve werkvorm waarderen. Welk actiewerkwoord (bijvoorbeeld: analyseren of beredeneren) staat in dat leerdoel? Zie je dit woord ook terug in de toetsing? Met welke actieve werkvormen wordt het leerdoel behaalt? Oefenen de studenten met datzelfde actiewerkwoord? 
  2. Kijk nu eens naar een vak waarvoor je de studenten niet of moeilijk kunt activeren, of waarbij ze klagen over de activerende werkvormen. Welk actiewerkwoord staat er in het leerdoel? Wordt dat actiewerkwoord ook getoetst? En wat voor werkvormen worden er gebruikt?

Deze oefening geeft je inzicht over de mate van constructive alignment van je onderwijs en hoe je die verbetert. Wanneer je de consistentie (alignment) verhoogt, omarmen je studenten de activerende werkvormen met meer enthousiasme!