Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Versterk het eigenaarschap van de student over het leerproces

Laatst gewijzigd op 14 februari 2024
Om eigenaarschap van het leerproces te versterken kun je studenten hun eigen keuzes laten maken in de uitvoering van opdrachten, of zelfbeoordeling toe te passen. Dat bevordert hun betrokkenheid. In deze didactische tip beschrijven we vier praktische mogelijkheden om dit te doen.

Tip 1: geef verschillende antwoordmogelijkheden bij opdrachten
Als voorbereiding op een werkcollege moeten studenten vaak een hoofdstuk lezen uit een boek of artikel, en een reactie van 250 woorden inleveren (bijv. samenvatting of reflectie). In een eerdere tip las je al meer aanwijzingen om zelfstudie te bevorderen. Deze tip bouwt hierop voort: laat studenten zelf kiezen hoe ze iets inleveren. Bijvoorbeeld in de vorm van een korte audio- of Zoomopname of een diagram of argumentenschema. Canvas-opdrachten kunnen gemakkelijk worden ingesteld om verschillende soorten inzendingen te accepteren, zoals mediabestanden, URL's en meerdere soorten documenten. 

Let wel op dat je deze mogelijkheid niet toepast bij opdrachten die een (deel)cijfer opleveren. Het beoordelen van veelvormige reacties kan namelijk tot discussie leiden over de beoordelingscriteria en de gelijke beoordeling van studenten (Fulton, S., & Schweitzer, D.,2011).

Tip 2: bied keuzeopdrachten aan
Een andere mogelijkheid is om de studenten verschillende zelfstudieopdrachten per week aan te bieden die verschillende punten waard zijn. Studenten moeten tegen het einde van een periode een bepaald aantal punten hebben verzameld, maar mogen zelf beslissen in welke weken ze een meer of minder uitgebreide opdracht gaan uitvoeren. Per week bied je als docent bijvoorbeeld twee of drie opdrachten aan van verschillende zwaarte. Hierin kun je variëren door uitgebreidere uitwerkingen te vragen of het verzamelen van meer voorbeelden. En hou je beoordelingsschema simpel.

Tip 3: laat de studenten zelf eindopgaven bedenken
Als de studenten aan het eind van een cursus worden beoordeeld met een schriftelijk tentamen, laat ze dan helpen bij het schrijven van de opgaven. Laat studenten individueel of in groepjes aan het einde van elke week of thema, een of twee potentiële opgaven schrijven. Zo kun je als docent ook zien of de studenten het onderwerp begrepen hebben, of dat ze juist grote vragen stellen over een minder belangrijk detail. Het helpt de studenten ook om de informatie te herzien en te onthouden, en om zich zekerder te voelen over de beoordeling. Natuurlijk weten studenten niet welke vragen er uiteindelijk in het tentamen zullen komen! 

Tip 4: zelfbeoordeling
Laat studenten zichzelf beoordelen, in een groep of individueel. Geef ze het nakijkvoorschrift (of de rubric) en vraag hen de beschrijvingen te kiezen die het best bij hun uitwerking passen, en eventueel bewijsmateriaal of uitleg bij te voegen. Dit soort zelfbeoordelingen moeten natuurlijk wel door jou als docent worden gecontroleerd als er punten worden toegekend. Intussen vergroot zelfbeoordeling (en beoordeling door medestudenten) de betrokkenheid van de studenten bij het leerproces, zo blijkt uit onderzoek.

Digitale ondersteuning
Mentimeter kan worden gebruikt om de potentiële essay- of tentamenvragen anoniem te verzamelen, te bespreken en ze als PDF te exporteren.

Met FeedbackFruits Peer Review kun je het zelf- en peer feedbackproces het beste ondersteunen. Deze tool zit in Canvas en is intuïtief te gebruiken door zowel docenten als studenten.