Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Een open boek examen als een specifieke opdrachtvorm

Laatst gewijzigd op 28 juli 2022
Een open boek examen kan de juiste vorm van beoordeling zijn wanneer u kennis, inzicht en synthese- en evaluatievaardigheden van uw studenten wilt beoordelen. Studenten worden meer gestimuleerd om een probleem vanuit meerdere perspectieven te analyseren en op te lossen. Om dit type examen adequaat in een cursus te gebruiken, is het belangrijk om na te denken over hoe dit het best geconstrueerd wordt, en met welke mogelijke valkuilen je rekening moet houden. Laten we eens een kijkje nemen!

Een open boek examen is een vorm van beoordeling die in alle vormen van onderwijs kan worden gebruikt. Net als een take home examen is het een examenvorm die de studenten moet vragen aan te tonen dat zij de leerstof begrepen hebben en dat zij in staat zijn kennis, concepten en procedures toe te passen op een andere situatie dan die zij uit de boeken kennen. Het antwoordformaat is meestal het korte open vraagformaat. Tijdens het examen kunnen de studenten bij het beantwoorden van de vragen bijvoorbeeld hun aantekeningen en samenvattingen, een "geheugensteun", tekstboeken of ander goedgekeurd materiaal raadplegen. In tegenstelling tot take home examens worden de studenten wél gecontroleerd.

Studenten denken vaak ten onrechte dat examens met open boek gemakkelijk zijn en niet veel voorbereiding vergen omdat ze alles ter plaatse kunnen opzoeken. Een doorsnee examenduur laat studenten echter niet toe om nieuwe conceptuele verbanden of oplossingsprocedures te leren wanneer ze toepassingsvragen krijgen. Communiceer de verwachtingen dus duidelijk naar alle leerlingen.

Een valkuil voor docenten is dat ze misschien niet weten hoe ze effectieve examenvragen moeten ontwikkelen en bedenken, maar wel van studenten verlangen dat ze hun kennis toepassen door analyse en kritisch denken. Hieronder sommen we enkele tips op voor succesvolle openboekexamens.Tip 

1: Ontwerp van vragen

Ontwerp je vragen en je examenopzet met de leer resultaten in je achterhoofd, d.w.z. welke vaardigheden en kennis ga je beoordelen? Stel open vragen die gebaseerd zijn op de beoogde leer resultaten, bij voorkeur vragen die leerlingen uitdagen hun bestaande kennis te analyseren en toe te passen.  Voorbeelden van het soort vragen dat je kunt stellen:

Weten en onthouden.

Herinner kennis van leerstof die relevant is voor de discussie (maar misschien beter niet testen op dit niveau van rote learning kennis - als dit een belangrijk onderdeel is van de leerresultaten, overweeg dan een traditioneel multiple-choice examen).

  • § Wat, waar, wie, wanneer, hoe ...? § Hoeveel ...? § Lijst ... § Beschrijf ... § Definieer ... 

Begrijpen.

Toon begrip aan door betekenis te halen uit informatie.

  • § In je eigen woorden, ... § Leg uit hoe ... § Wat bedoelde X toen ...? § Geef een voorbeeld van ... 

Toepassen.

Pas kennis en begrip toe op een bepaalde taak of een bepaald probleem. 

  • § Hoe zou je ... gebruiken? § Welke voorbeelden kun je vinden om ...? § Hoe zou je … oplossen met wat je geleerd hebt? § Wat zou er gebeuren als ...? 

Analyseren.

Verschillende concepten onderzoeken en ze van elkaar onderscheiden.

  • § Wat zijn de onderdelen of kenmerken van ...? § Wat zijn de tegengestelde argumenten in ...? § Waarom is X anders dan Y? § Vergelijk en contrasteer ... § Wat is de relatie tussen A en B?

Evalueren. 

Oordelen vellen over concepten of ideeën.

  • § Wat is het belangrijkst/effectiefst? § Welke methode is het beste? § Welk argument is het sterkst?

Creëren.

Nieuwe ideeën ontwikkelen op basis van wat ze weten en begrijpen. 

  • § Hoe zou je een ... ontwerpen? § Welke alternatieven zijn er voor ...? § Welke veranderingen zou je aanbrengen? § Wat zou er gebeuren als ...? § Stel dat je ... zou kunnen, wat zou je dan doen? § Hoe zou je ... evalueren? § Kun je een theorie formuleren voor ...?

Bedenk duidelijke en ondubbelzinnige vragen om verwarring bij de leerlingen te beperken en de tijd die ze kwijt zijn aan het interpreteren van de vraag te beperken, zodat de leerlingen hun tijd kunnen besteden aan het gebruiken van hun tekstboek of geheugensteun om de vragen effectief te beantwoorden.

Het aantal vragen moet voldoende zijn, maar niet te veel. Op die manier worden de leerlingen getest op hun voorbereiding, maar hebben ze toch voldoende tijd om goed gefundeerde antwoorden te formuleren.

Tip 2: Gebruik cases om vragen op te stellen

Structureer uw examenvragen rond probleemgebaseerde scenario's of praktijkgevallen, waarbij studenten hun vaardigheden en kennis moeten toepassen op het gegeven probleem of scenario.

Geef informatie of achtergrondinformatie over een bepaald onderwerp of studiegebied om de casus te laden. Presenteer bijvoorbeeld relevante kwalitatieve of kwantitatieve gegevens en stel de leerlingen vervolgens interpretatie- en toepassingsvragen - Wat laten de gegevens zien? Welke relevantie hebben deze gegevens of heeft het scenario in termen van [component van het huidige onderwerp]? Welke andere factoren zouden deze gegevens kunnen beïnvloeden? Hoe zou je die testen?

Tip 3: Zorg ervoor dat leerlingen goed voorbereid zijn 

Bereid leerlingen voor op een open boek examen door hen duidelijke instructies en een of twee oefenexamens te geven.

Delen van deze tekst zijn gebaseerd op "NOTES OF GUIDANCE 9", Take home examination papers: guidance for tutors and course conveners", London School of Economics, Teaching and Learning Centre, en zijn aangepast aan de context van de VU in Amsterdam.