Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Noodnummers VU en vluchtplan campus

Laatst gewijzigd op 3 februari 2023
Praktische telefoonnummers bij noodgevallen op een rij en tips over wat te doen bij een noodsituatie. Hier kun je ook het overzicht met noodnummers, aanwijzingen en vluchtplan downloaden.

Spoedgevallen

 • Noodnummer VU (intern): toestel 22222
 • Noodnummer VU (extern): 020 598 22 22
 • Nationaal alarmnummer: 112

Wat te doen bij noodsituaties?

 1. Sla de dichtstbijzijnde handmelder in.
 2. Bel het noodnummer 22222 of 020 598 2222.
 3. Meld: naam, telefoonnummer, plaats en soort calamiteit. 
 4. Sluit ramen en deuren.
 5. Indien mogelijk: blus vuur met brandblusser of brandslang.
 6. Blijf bij het slachtoffer tot de hulp verlener aanwezig is.
 7. Volg de aanwijzingen van de Beveiliging of bhv-locatiedeskundigen op.

Overige situaties

 • Afdeling Beveiliging VU (intern): toestel 85854
 • Afdeling Beveiliging VU (extern): 020 598 58 54
 • Geen spoed, wel politie: 0900 8844

Wil je jouw melding persoonlijk doen? Neem dan contact op met de Beveiliging in het Hoofdgebouw.

 • Overzicht van alle noodnummers en het vluchtplan

  In dit handige overzicht, de calamiteitenkaart, staan alle noodnummers en aanwijzingen zoals vluchtplan en verzamelplaatsen bij een calamiteit of ontruiming bij elkaar. Bewaar hem op een snel bereikbare plek.

 • Veilig vluchten uit gebouwen

  Wanneer er gevaar dreigt binnen een campusgebouw, kan het ontruimingsalarm (slow-whoop) in werking treden. Dit kan gebeuren in geval van een brand of een bommelding, maar ook in geval van een lichamelijke bedreiging of een ongeval met een gevaarlijke stof.

  In deze situaties kan ook de bedrijfshulpverlening (bhv) de aanwezigen verzoeken om het gebouw te verlaten (zij zijn herkenbaar aan hesjes met de tekst bhv. Bij het slow-whoop signaal wordt vaak aanvullende informatie gegeven via de aanwezige omroepinstallatie. Deze is aanwezig in het alle gebouwen. Ga naar de gang als het bericht niet goed hoorbaar is.

  Een ontruiming van een gebouw kan worden gehinderd doordat er obstakels zoals tafels, stoelen of andere goederen in de vluchtweg staan opgesteld. Met name door de rook kunnen dan gevaarlijke situaties ontstaan, vanwege zichtbeperking en giftige stoffen in de lucht. Gebruik de vluchtroutes nooit als opslagruimte en verwijder de aanwezige goederen zo snel mogelijk.

  Bewustwording

  Let in de omgeving waarin wordt gestudeerd/gewerkt op de aanwezige veiligheidsvoorzieningen. Wees je in een kantoorruimte, studiezaal of een laboratorium bewust, via welke uitgang er gevlucht kan worden. Volg in geval van alarmering de groene bordjes die leiden naar de nooduitgang.

  Alarmeren is reageren

  Als we geconcentreerd bezig zijn, wordt gevaar minder snel opgemerkt. Men is geneigd eerst de activiteit of taak waarmee men bezig is af te ronden. Als het ontruimingsalarm afgaat is het noodzakelijk de werkzaamheden direct op een veilige manier te staken en met de ontruiming te beginnen.

  Neem alleen je noodzakelijke of waardevolle spullen mee. Help studenten of collega’s die verminderd zelfredzaam zijn zoals iemand met een lichamelijke beperking. Doe de deur van de ruimte dicht die wordt verlaten en ga naar buiten. Daarna ga je naar de daartoe aangewezen verzamelplaatsen.

 • Verzamelplaats bij calamiteiten per gebouw

  • Hoofdgebouw: restaurant Gebouw W&N
  • Gebouw W&N: restaurant Hoofdgebouw
  • Gebouw MF: restaurant Gebouw W&N
  • Transitorium/EC: restaurant Gebouw MF
  • Gebouw OZW*: restaurant Gebouw W&N
  • Bellevue: restaurant W&N
  • Gebouw Initium: restaurant Hoofdgebouw
  • Hortus: restaurant Gebouw MF
  • O|2: Gustav Mahlerlaan
  • NU-gebouw: restaurant Hoofdgebouw
  • Basket*: volleyveld/ Restaurant Hoofdgebouw

   *extern, eigen bhv, VU ondersteunt
 • Acht tips om incidenten te voorkomen

  1. Draag je pas altijd goed zichtbaar.
  2. Spreek onbekenden op je afdeling aan en vraag met wie ze een afspraak hebben.
  3. Neem zo min mogelijk waardevolle eigendommen mee naar de universiteit.
  4. Leg waardevolle spullen niet in het zicht; draag ze bij je of leg ze in een afgesloten ruimte.
  5. Laat vertrouwelijke informatie niet onbeheerd achter.
  6. Vergrendel je mobiele telefoon, laptop, tablet en pc met een goede pincode.
  7. Zorg dat de inlogcodes van je apparaten niet bij anderen bekend zijn.
  8. Log je pc of laptop uit en sluit je ramen en deuren als je vertrekt. Ook als je maar even weggaat!

Beveiliging VU

Hoofdgebouw
KC04 (kelder)