Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Noodnummers VU en vluchtplan campus

Laatst gewijzigd op 12 juli 2024
Weet jij wat je moet doen bij een noodgeval? Lees de aanwijzingen over wat te doen in verschillende noodsituaties. Sla meteen de alarmnummers op in je telefoon, dan heb je die bij de hand op het moment dat het nodig is.

Telefoonnummers in geval van spoed

 • Noodnummer VU (mobiel): 020 598 22 22
 • Noodnummer VU (intern): toestel 22222

In alle acute situaties (ongeval, calamiteit, fysieke bedreiging) die direct hulp en actie vereisen, bel je altijd het VU alarmnummer.

In het geval van levensbedreigende medische situaties, bel je eerst 112 en direct daarna het VU alarmnummer.  

Overige situaties:

 • Afdeling Beveiliging VU (mobiel): 020 598 58 54
 • Afdeling Beveiliging VU (intern): toestel 85854
 • Geen spoed, wel politie: 0900 8844

Wat te doen bij noodsituaties?

 • Bij het afgaan van de slow whoop /bij een ontruiming

  Wanneer er gevaar dreigt binnen een campus gebouw, is het mogelijk dat het ontruimingsalarm slow-whoop in werking treedt. Een slow-whoop geluid is een duidelijk herkenbaar en goed hoorbaar, van laag naar hoog loeiend geluidssignaal dat in een regelmatig tempo herhaald wordt. Soms worden via de luidsprekers instructies gegeven over de ontruiming.  

  1. Bij het horen van het slow-whoop signaal en/of ontruimingsinstructies moet je het gebouw direct verlaten via de aangegeven vluchtwegen (de groene vluchtbordjes) of op aanwijzing van de BHV. Neem alleen persoonlijke spullen mee. Help anderen die verminderd zelfredzaam zijn.  

  2. Nadat je het gebouw hebt verlaten, begeef je je naar de daarvoor aangegeven verzamelplaats (zie Verzamelplaats bij calamiteiten per gebouw). 

  3. Het is van belang dat je naar de aangewezen verzamelplaats gaat, zodat de BHV en hulpdiensten zich een beeld kunnen vormen over de voortgang van de ontruiming. 

 • Bij een onwel wording, ongeval of letsel

  In levensbedreigende situaties, dus als er dringend medische hulp nodig is, kan als volgt worden gehandeld:

  1. Waarschuw een ambulance via 112. Geef door: 
  - wat er aan de hand is (bijvoorbeeld reanimatie, ongeval met letsel);  - waar er hulp nodig is (adresgegevens van de locatie van het ongeval).

  2. Bel zo spoedig mogelijk (of laat bellen met) het VU alarmnummer 020 598 2222 of intern 22222 en geef plaats en aard van het incident door en dat er een ambulance onderweg is.

  3. Blijf bij het slachtoffer tot de hulpverlener aanwezig is.

  4. Volg de aanwijzingen van de beveiliging en/of bhv-locatiedeskundigen op.

 • Bij brand

  1. Sla de dichtstbijzijnde handmelder in.
  2. Bel het noodnummer 020 598 2222 of intern 22222.
  3. Meld: naam, telefoonnummer, plaats en soort calamiteit.
  4. Sluit ramen en deuren.
  5. Indien mogelijk: blus een beginnende brand met draagbare brandblusser. 

  Als dat niet lukt: verlaat direct het gebouw volgens de instructies van de slow whoop / ontruiming.

 • Bij een gevaarlijke/bedreigende situatie

  1. Sla de dichtstbijzijnde handmelder in.
  2. Bel het noodnummer 020 598 2222 of intern 22222.
  3. Meld: naam, telefoonnummer, plaats en soort calamiteit.
  4. Bij het afgaan van de slow whoop: verlaat direct het gebouw volgens de instructies van de slow whoop / ontruiming.

 • Overzicht van alle alarmnummers en het vluchtplan

  In dit handige overzicht, de calamiteitenkaart, staan alle alarmnummers en aanwijzingen bij elkaar, zoals vluchtplan en verzamelplaatsen bij een calamiteit of ontruiming. Bewaar hem op een snel bereikbare plek.

 • Verzamelplaats bij calamiteiten per gebouw

  Calamiteit in :         Verzamelplaats

  • Hoofdgebouw: W&N gebouw
  • W&N gebouw: Hoofdgebouw
  • MF gebouw: W&N gebouw
  • Transitorium/EC: MF gebouw
  • OZW gebouw: W&N gebouw
  • Bellevue: W&N gebouw
  • Initium: Hoofdgebouw
  • Hortus: MF gebouw
  • O|2 gebouw: Gustav Mahlerlaan buiten
  • NU-gebouw: restaurant Hoofdgebouw
  • Onderzoeksgebouw: Gustav Mahlerlaan buiten
 • Veilig vluchten uit gebouwen

  Wanneer er gevaar dreigt binnen een campusgebouw, kan het ontruimingsalarm (slow-whoop) in werking treden. Dit kan gebeuren in geval van een brand of een bommelding, maar ook in geval van een lichamelijke bedreiging of een ongeval met een gevaarlijke stof.

  In deze situaties kan ook de bedrijfshulpverlening (bhv) de aanwezigen verzoeken om het gebouw te verlaten (zij zijn herkenbaar aan hesjes met de tekst bhv). Bij het slow-whoop signaal wordt vaak aanvullende informatie gegeven via de aanwezige omroepinstallatie. Deze is aanwezig in het alle gebouwen. Ga naar de gang als het bericht niet goed hoorbaar is.

  Een ontruiming van een gebouw kan worden gehinderd doordat er obstakels zoals tafels, stoelen of andere goederen in de vluchtweg staan opgesteld. Met name door de rook kunnen dan gevaarlijke situaties ontstaan, vanwege zichtbeperking en giftige stoffen in de lucht. Gebruik de vluchtroutes nooit als opslagruimte en verwijder de aanwezige goederen zo snel mogelijk.

  Bewustwording

  Let in de omgeving waarin wordt gestudeerd/gewerkt op de aanwezige veiligheidsvoorzieningen. Wees je in een kantoorruimte, studiezaal of een laboratorium bewust, via welke uitgang er gevlucht kan worden. Volg in geval van alarmering de groene bordjes die leiden naar de nooduitgang.

  Alarmeren is reageren

  Als we geconcentreerd bezig zijn, wordt gevaar minder snel opgemerkt. Men is geneigd eerst de activiteit of taak waarmee men bezig is af te ronden. Als het ontruimingsalarm afgaat is het noodzakelijk de werkzaamheden direct op een veilige manier te staken en met de ontruiming te beginnen.

  Neem alleen je noodzakelijke of waardevolle spullen mee. Help studenten of collega’s die verminderd zelfredzaam zijn zoals iemand met een lichamelijke beperking. Doe de deur van de ruimte dicht die wordt verlaten en ga naar buiten. Daarna ga je naar de daartoe aangewezen verzamelplaatsen.

Beveiliging VU

Hoofdgebouw
KC04 (kelder)