Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU verlengt Canvas-contract: wat brengt de toekomst?

Interview met Arjen Heijstek

Canvas, de digitale ruggengraat van het VU-onderwijslandschap, heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen door docenten te ondersteunen en effectief leren te stimuleren bij studenten. Met de recente aankondiging van een verlenging van het Canvas-contract met vijf jaar, kijken we naar het succes van het platform en wat dit betekent voor docenten en de toekomst ervan, vanuit het perspectief van Arjen Heijstek, Procesregisseur Ondersteunen Doceren en Leren.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van Canvas?
Canvas heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de digitalisering van het onderwijs aan de VU. Volgens Arjen Heijstek, Procesregisseur Ondersteunen Doceren en Leren, zijn de grootste voordelen van Canvas voor docenten en studenten de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. “Bij de selectie van Canvas in 2016 stond gebruiksvriendelijkheid centraal, wat heeft bijgedragen aan de adoptie ervan door een brede groep docenten. Canvas onderscheidt zich door zijn vermogen om zelfs de minder technologisch enthousiaste docenten mee te krijgen in het gebruik van digitale technologie in het onderwijs. Een concreet voorbeeld hiervan is het online feedback geven op ingeleverd werk van studenten, waar Canvas in 2017 mee vooropliep vergeleken met de concurrenten.”

Docentenuitdagingen en ondersteuning
Tijdens de pandemie heeft Canvas een cruciale rol gespeeld door docenten te ondersteunen bij de overgang naar meer online onderwijs. “Maar, we moeten onthouden dat technologie slechts een hulpmiddel blijft om het leerproces te ondersteunen. Het blijft van essentieel belang om te blijven focussen op het effectieve gebruik van technologie om leerdoelen te bereiken en studenten te betrekken.”

“Een uitdaging die we hebben ondervonden bij de overgang naar online onderwijs is de inrichting van Canvas. Vanuit de cultuur van het hoger onderwijs heeft de docent, terecht, veel vrijheid binnen de kaders van het vak. Deze vrijheid maakt dat de docent zelf de Canvas Course kan inrichten volgens hun eigen opzet van het vak. Dat zorgt ervoor dat docenten soms verschillende keuzes maken voor vergelijkbare vormen van vakken. Studenten klagen soms, terecht, dat het moeilijk is om wegwijs te worden. Voor elk vak begin je weer opnieuw met de aanpak van de docent proberen te doorgronden. De VU Onderwijswerkplaats biedt instructiemateriaal, ondersteuning en workshops om docenten aan te moedigen Canvas op een consistente en studentvriendelijke manier in te richten. Hier kunnen we als VU nog wel verdere stappen zetten.

Portretfoto van Arjen Heijstek.

Toekomstplannen  
Terwijl we in de toekomst van het online onderwijs aan de VU de mogelijkheden van nieuwe technologieën zullen verkennen, zal er ook aandacht zijn voor het verbeteren van gebruiksgemak en efficiëntie. 

“Een belangrijk focusgebied is de admininstratie en het managen van (deel)cijfers tijdens een vak, waarbij een naadloze integratie tussen Canvas en tools zoals Excel waardevol zou zijn. Daarnaast is er een behoefte om de flexibiliteit in groepen binnen Canvas te vergroten, met name om de visie van Activerend Blended Onderwijs te ondersteunen. Dit vereist een balans tussen formele onderwijsadministratie en de behoeften van docenten en studenten, waarbij Canvas een cruciale rol kan spelen in het faciliteren van deze verschuiving zonder de docent te veel te belasten met bureaucratische processen.”

“Onze uitdaging is om deze verbeteringen door te voeren zonder de flexibiliteit van docenten en studenten te beperken, terwijl we blijven aansluiten bij de onderwijsvisie van de VU. Dit zal de efficiëntie van docenten vergroten en de leerervaring van studenten verbeteren. Met de voortdurende focus op innovatie en gebruiksgemak belooft Canvas een waardevolle partner te blijven voor het onderwijs aan de VU, en bij te dragen aan effectief en betrokken leren.”

Videopodcast: verlenging overeenkomst Canvas

Bekijk deze videopodcast en leer meer over Canvas samen met Arjen Heijstek, Silvester Draaijer (programmamanager van VU Education Lab), Duco Bannik (docent), Eva Sugeng (docent) en Erna Klein Ikkink (VU-strategieteam), en Nienke Stumpel (VU-CTL).  

Bekijk via YouTube

Meer van VU EduNews & Stories

Heb je vragen of opmerkingen over VU EduNews & Stories?

Neem contact met ons op via edunews@vu.nl