Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Felienne Hermans

Vakdidacticus & Hoogleraar

Felienne Hermans werkt sinds 2020 als vakdidacticus informatica voor de VU en is sinds oktober 2022 hoogleraar vakdidactiek van de informatica. Ze heeft informatica gestudeerd in Eindhoven, en ging na een promotie aan de TU Delft aan de slag als universitair docent aldaar. Naast haar werk op de VU werkt zij ook een dag in de week als VO docent informatica in Rotterdam.

Felienne is gespecialiseerd in het toegankelijk maken van programmeeromgevingen voor een breed publiek. In haar proefschrift werkte ze aan het verbeteren van de programmeervaardigheden van spreadsheetgebruikers, in haar meer recente onderzoek maakt ze programmeeronderwijs toegankelijker, voornamelijk met de door haar ontwikkelde programmeertaal Hedy die wereldwijd gebruikt wordt.

Felienne doceert vakdidactiek informatica in de reguliere lerarenopleiding & Onderzoek in en naar Onderwijs binnen de Master Educatie.

Felienne doet onderzoek op diverse gebieden rondom het doceren van informatica, programmeren en digitale vaardigheden.

Publicaties
Klik hier voor een overzicht van de publicaties van Felienne.

Overige bijzonderheden / nevenfuncties
Felienne is naast haar werk bij de Lerarenacademie docent informatica op Lyceum Kralingen en bestuurslid I&I (vakvereniging informaticadocenten in Nederland). 

Ga hier terug naar de teampagina van VU Lerarenacademie.