Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Redigeerservice ALP - Informatie voor begeleiders en docenten

De ALP Redigeerservice biedt hulp aan masterstudenten en promovendi die het Engels of het Nederlands in hun scriptie tiptop in orde willen maken.

Dit is een van de diensten van het ALP Schrijfcentrum, dat extra ondersteuning biedt aan studenten bij het schrijven van hun bachelor- of masterscriptie en aan PhD-kandidaten die bezig zijn met hun proefschrift. Het Schrijfcentrum is een initiatief van het Academic Language Programme (ALP), dat VU-medewerkers en VU-studenten bij het ontwikkelen en versterken van communicatieve vaardigheden in Engels of Nederlands. 

Bij het Schrijfcentrum werken docenten die jarenlange ervaring hebben met onderwijs in academisch Engels en Nederlands. Zij zijn ook de opleiders van onze jonge editors, die masterstudenten en PhD-kandidaten helpen om het Engels of het Nederlands in hun scriptie of proefschrift tiptop in orde te maken: geschreven in correct en helder Engels of Nederlands, met de kenmerken die horen bij een academische tekst (denk aan woordgebruik, toon enzovoorts). De editors van de redigeerservice werken onder supervisie van de ervaren docenten van het Schrijfcentrum.

Waarom een redigeerservice binnen de VU?
Met dit initiatief reageert het ALP op een zorgwekkende ontwikkeling: studenten doen bij het schrijven van hun masterscriptie steeds vaker een beroep op hulp van buitenaf. Vaak in de vorm van scriptiebegeleiding - in sommige gevallen is dat ghostwriting en erger - door commerciële bedrijven in binnen- en buitenland of door ‘scriptie-zzp’ers’ die via Marktplaats hun diensten aanbieden. Een belangrijk bezwaar van dergelijk schaduwonderwijs is het ondoorzichtige karakter ervan. Voor begeleiders is het lastig om vast te stellen in welke mate de student auteur van de eigen scriptie is en voor opleidingen wordt het moeilijk om de eindtermen op een betrouwbare manier te toetsen.

Transparant en in overleg
Het ALP wil met de Redigeerservice op een transparante manier bijdragen aan de scriptiebegeleiding, door op een specifieke manier commentaar en advies te bieden met betrekking tot het Engels of het Nederlands. Zo helpen we bij het behalen van de doelen die in de eindterm communicatieve vaardigheden van een opleiding zijn gesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met de begeleider(s).
De ALP Redigeerservice past binnen het Taalbeleid van de VU, dat erop gericht is een onderwijsomgeving aan te bieden waarin studenten zowel in het Engels als in het Nederlands de communicatieve competenties verwerven om zich in hun toekomstige beroepsuitoefening positief kunnen onderscheiden.  

Wat redigeert de ALP Redigeerservice wel en wat niet?
De editors van de ALP-redigeerservice zijn nadrukkelijk geen correctoren of ghostwriters. Zij richten zich op de feitelijke tekst, dus op de hoofdstukken waarin de student over zijn of haar onderzoek rapporteert. De editors kijken niet naar onderdelen als de Inhoudsopgave, de sectie Geraadpleegde literatuur of naar de lay-out van een scriptie. De editors controleren ook niet of de tekst wel voldoet aan de regels die binnen een opleiding gehanteerd worden voor literatuurverwijzingen. Wel geven editors het aan als ze zien dat een student bij literatuurverwijzingen in de tekst niet consistent te werk gaat.

Hoe redigeert de ALP-redigeerservice?

  • Vroeg in het scriptietraject controleert de editor voor een student de talige kwaliteit van een hoofdstuk van de scriptie, door met behulp van track changes en comments te laten zien waar er verbeteringen in het Engels of het Nederlands nodig zijn en welke veranderingen ze al in de tekst hebben aangebracht. Het gaat dan altijd om eenvoudige en ondubbelzinnige correctheidskwesties van talige aard. 
  • Met comments attenderen de editors de student op onduidelijke passages, of ze zeggen iets over mogelijke verbeteringen.  Als ze denken dat een student daar zijn of haar voordeel mee kan doen, maken de editors aan het eind van de tekst nog wat algemene opmerkingen over de stijl van de tekst. 
  • Op basis van deze opmerkingen neemt de student altijd zelf de beslissing om de track changes te accepteren, of om iets met de comments te doen. Met deze aanpak stimuleert de ALP-redigeerservice studenten om zelf goed te kijken naar voorgestelde correcties en na te denken over de opmerkingen, om vervolgens zelf beslissingen te nemen. 
  • Op die manier leert een student ook in de laatste fase van de opleiding beter academisch schrijven in Engels of Nederlands en kan de scriptie een rol spelen bij de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden in één of beide talen. De student betaalt voor de diensten van de ALP-redigeerservice. Indien dat is afgesproken, gaat de geredigeerde tekst ook naar jou als begeleider.

Contact Academic Language Programme

Wil je meer informatie over onze diensten of overleggen over taalbeleidskwesties binnen de opleiding of faculteit? Neem dan contact met ons op.

Prof. dr. Alan Cienki, wetenschappelijk directeur ALP

Dr. Gea Dreschler, programmamanager ALP

Dr. Camille Welie, coördinator ALP Nederlands (NT1, NT2)