Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Over het instituut

Recht staat niet op zichzelf, maar vormt een onmisbare schakel tussen politiek, moraal, economie en maatschappij. Het Kooijmans Institute for Law and Governance bestudeert recht in die rijke maatschappelijke context.

In het Kooijmans Institute for Law and Governance is het onderzoek gebundeld van zes facultaire onderzoeksprogramma's. De programma's hebben eigen onderzoekslijnen die aanhaken op het centrale thema Law and Governance. 

Het Kooijmans Instituut geeft invulling aan Governance for Society, één van de vier VU-brede profielthema’s. Directeur van het Kooijmans Instituut is prof. mr. Lieneke Slingenberg, hoogleraar Migrants and the Rule of Law bij de sectie Migratierecht.

Law and Governance

Recht functioneert in een bestuurlijke en een maatschappelijke context, waarin onder meer historische, politieke, economische, sociale en technologische aspecten een rol spelen. Het Kooijmans Instituut betrekt die rijke maatschappelijke context in haar onderzoeksvragen en zoekt daarbij aansluiting bij concrete maatschappelijke behoeften en thema’s. Daarbij wordt kritisch gebruik gemaakt van zowel empirische als rechtstheoretische inzichten. 

Vervaging van publiek en privaat
Hedendaagse reguleringsvraagstukken zijn complex omdat publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten door elkaar heen lopen. Het Kooijmans Instituut doet onderzoek dat zich nadrukkelijk richt op wetgevings- en reguleringskwesties waarbij de traditionele rollen van private partijen en publieke overheden zijn vervaagd.
 
Globalisering
Globalisering zorgt voor bestuurlijk moeilijk oplosbare kwesties op het terrein van recht, politiek en rechtvaardigheid. Het Kooijmans Instituut doet onderzoek op het grensvlak tussen recht, (internationale) politiek en moraal.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

prof. mr. Lieneke Slingenberg (directeur)